Muzisch hoekenwerk
Ontdek en bedenk muzische hoeken voor in de klas

Doelstellingen
Je leert ...
  • muzisch hoekenwerk kennen als interessante organisatievorm;
  • hoe muzisch hoekenwerk inzet op creativiteit, initiatief en zelfsturing;
  • zelf muzische hoeken ontwerpen in verschillende domeinen;
  • verschillende werkvormen en bouwstenen toepassen in hoekenopdrachten.
Inhoud
Muzisch hoekenwerk is een krachtige organisatievorm om leerlingen zelfgestuurd en met veel eigen initiatief in een (gekozen) domein aan de slag te zetten. Ze werken er in enkele stappen aan een muzische opdracht met heldere doelen. Hoekenwerk biedt ook de kans tot nauwe samenwerking en veel leren van en met elkaar. Je verkent al doende heel wat muzische hoeken vanuit verschillende muzische werkvormen en bouwstenen. Na het beleven van de concrete voorbeelden op maat van je klas zoom je zelf verder in op het ontwerpen van een hoekenfiche en het organiseren ervan. Deze sessie inspireert om zelf gevarieerde muzische opdrachten op te zetten vanuit hoekenwerk.
Beginsituatie
/

Inschrijven

 

Praktische info

Prijs per sessie

  • € 600,00 voor 1 sessie

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

  • Basisonderwijs
  •    Gewoon Basisonderwijs
  •       Kleuteronderwijs
  •          Peuter en eerste kleuter
  •          Tweede kleuter
  •          Derde kleuter
  •       Lager Onderwijs
  •          Eerste graad
  •          Tweede graad
  •          Derde graad

Doelgroep

  • Leraren en docenten
  • Directeurs en adjunct-directeurs
  • Middenkader en beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T25-135