Werkvormen ontwerpen
Didactische werkvormen ontwerpen en variëren

Doelstellingen

  • verschillende parameters ontdekken die een rol spelen bij een werkvorm;
  • de werkvormenontwerper hanteren om variatie aan te brengen in de didactiek van bestaande activiteiten en om nieuwe activiteiten te ontwerpen.
  Inhoud

  De werkvormenontwerper maakt de zoektocht naar gevarieerde en doelgerichte opdrachten voor je lessen concreet en haalbaar. Je verkent samen heel wat achtergrondinformatie, inspiratiebronnen en inzichten en ervaart ondertussen verschillende didactische werkvormen. Door deze samen te ontleden ontdek je werkvormparameters waarmee je kunt puzzelen en oneindig veel variaties kunt aanbrengen in opdrachten en activiteiten. Deze aanpak zorgt ervoor dat je inhoud en doelen kunt vertalen in krachtige en dynamische leerprocessen, op maat van je leerlingen.

  Inschrijven

   

  Praktische info

  Prijs per sessie

  • € 600,00 voor 1 sessie

  Type nascholing

  Team

  Leerformat

  Classic

  Onderwijsniveau

  • Basisonderwijs
  •    Gewoon Basisonderwijs
  •       Kleuteronderwijs
  •          Peuter en eerste kleuter
  •          Tweede kleuter
  •          Derde kleuter
  •       Lager Onderwijs
  •          Eerste graad
  •          Tweede graad
  •          Derde graad

  Doelgroep

  • Leraren en docenten
  • Directeurs en adjunct-directeurs
  • Middenkader en beleidsondersteuners

   

  Maximum aantal deelnemers

  25

  Code

  T25-130