21 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T24-001 Aanvangsbegeleiding door en voor iedereen
Van een individuele naar een gedeelde verantwoordelijkheid in de school

Team

Classic

T24-034 Zonnen en herbronnen
Collega’s motiveren in het onderwijs

Team

Classic

T24-051 Oudergesprekken: een uitdaging!
Wat speelt er zich af bij gesprekken met ouders?

Team

Classic

T24-053 BOOST motivatie door ‘coachende’ vaardigheden!
Zet leerlingen in hun eigen verantwoordelijkheid wat betreft hun leren. Focus op de oplossingen in plaats van op de problemen

Team

Classic

T24-060 Zelfzorg in het onderwijs
Een subtiel evenwicht tussen zorg en zelfzorg

Team

Classic

T24-141 Teamprovisatie
Ontspannende teambuilding via improvisatie!

Team

Classic

T24-166 Met handen en voeten
Over de sprekende, geluidloze signalen van lichaamstaal

Individu

Masterclass

I24-063

Afgelopen

Masterclass Breed mentorschap
Loopbaanbegeleiding van aspirant-leraar naar professional

Individu

Classic

I24-092

Afgelopen

Leven, opgroeien en opvoeden in digitale tijden
Infosessie veilig internet voor iedereen die jongeren ondersteunt, van (groot)ouders over leerkrachten tot opvoeders

Team

Classic

T24-227

Nieuw

Constructieve communicatie
Sta sterker in je schoenen bij lastige vragen en kritische opmerkingen

Dag van

Classic

D24-019

Afgelopen

Dag van de aanvangsbegeleiding
Hoe houden we de zij-instromers aan boord?

Team

Classic

T25-022 Zonnen en herbronnen
Collega’s motiveren in het onderwijs

Team

Classic

T25-029 Teamprovisatie
Ontspannende teambuilding via improvisatie!

Team

Classic

T25-059 Met handen en voeten
Over de sprekende, geluidloze signalen van lichaamstaal

Team

Classic

T25-090 Constructieve communicatie
Sta sterker in je schoenen bij kritische opmerkingen en lastige vragen

Team

Classic

T25-100 Werken onder emotionele druk

Team

Classic

T25-151 Aanvangsbegeleiding door en voor iedereen
Van een individuele naar een gedeelde verantwoordelijkheid in de school

Team

Classic

T25-167 BOOST motivatie door ‘coachende’ vaardigheden!
Zet leerlingen in hun eigen verantwoordelijkheid wat betreft hun leren. Focus op de oplossingen in plaats van op de problemen

Individu

Leerlabo

I25-054

Nieuw

Leerlabo bLIJF! ... meer in je lijf
Naar meer aanwezigheid, veiligheid en stabiliteit in jezelf als houvast in uitdagende tijden

Team

Classic

T25-190 Oudergesprekken: een uitdaging!
Wat speelt er zich af bij gesprekken met ouders?

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

 • Basisonderwijs
  • Gewoon Basisonderwijs
   • Kleuteronderwijs
    • Peuter en eerste kleuter
    • Tweede kleuter
    • Derde kleuter
   • Lager Onderwijs
    • Eerste graad
    • Tweede graad
    • Derde graad
  • Buitengewoon Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
  • Gewoon Secundair Onderwijs
   • Eerste graad
    • Eerste leerjaar A
    • Eerste leerjaar B
    • Tweede leerjaar A
    • Tweede leerjaar B
   • Tweede graad
    • Derde leerjaar D-finaliteit
    • Derde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Derde leerjaar A-finaliteit
    • Vierde leerjaar D-finaliteit
    • Vierde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Vierde leerjaar A-finaliteit
   • Derde graad
    • Vijfde leerjaar D-finaliteit
    • Vijfde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Vijfde leerjaar A-finaliteit
    • Zesde leerjaar
     • aso
     • bso
     • kso
     • tso
    • Zevende leerjaar Se-n-Se
     • bso
     • tso
   • Vierde graad
  • Buitengewoon Secundair Onderwijs
  • Deeltijds leren en werken
 • Hoger Onderwijs
 • Deeltijds Kunstonderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Thema

 • Beleidsniveau
  • Kwaliteitsbeleid
  • Professionaliseringsbeleid
  • Preventie en veiligheid
  • Team
  • Innovatie/verandering
 • Vak- en domeingebonden
  • Aardrijkskunde
   • STEM BaO
  • Biologie
  • Chemie
  • Duits
  • Economie en organisatie
  • Engels
  • Frans
  • Fysica
  • Geschiedenis
  • Godsdienst, pastoraal en identiteit
  • Humane wetenschappen
  • Klassieke Talen
  • Lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding
  • Maatschappij en welzijn
  • Mavo en PAV
  • Muzisch creatieve vakken
  • Natuurwetenschappen
  • Nederlands
  • Ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs
  • STEM technieken
   • Mechanica-elektriciteit
   • Agro- en biotechnieken
   • Bouw- en houttechnieken
   • Grafische communicatie en media
  • STEM wetenschappen
   • Industriële wetenschappen
   • Techniek-wetenschappen
  • Voeding en horeca
  • Wereldoriëntatie
  • Wiskunde
  • Mechanica - Elektriciteit
  • Industriële wetenschappen
  • Techniek
  • Gemeenschappelijk leerplan ICT
  • Auto
  • Koeling en warmte
  • Hout en bouw
  • Schilderen en decoratie
 • Vak- en domeinoverstijgend
  • Krachtige leeromgeving
   • Algemene didactiek
   • Differentiatie
   • Evaluatie en feedback
   • Leerbegeleiding
   • Media en ICT
   • Motivatie
   • Werkvormen
   • Zill
   • Klasmanagement
   • STEM BaO
  • Kansrijk en zorgbreed onderwijs
   • Communicatie
   • Diversiteit
   • Inclusie
   • Leerlingenbegeleiding
   • Zelfzorg
   • Welbevinden
  • Taalbeleid
   • Begrijpend lezen
   • CLIL
   • OKAN
   • Taalbeleid algemeen
 • Internationalisering

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
Nieuwe inzichten
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden
Ondersteuningsnetwerk
CLB-medewerkers