28 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T25-019 Team (z)onder spanning
Creëer openheid in je team dankzij het exploreren van perspectieven

Team

Classic

T25-022 Zonnen en herbronnen
Collega’s motiveren in het onderwijs

Team

Classic

T25-029 Teamprovisatie
Ontspannende teambuilding via improvisatie!

Team

Classic

T25-041 Motiverende leerbegeleiding: de kern van de zaak
Leercompetentie helpen ontwikkelen als aspect van 'leren leren'

Team

Classic

T25-055 Humor en improvisatie in de klas en op school
De pedagogisch-didactische meerwaarde van humor

Team

Classic

T25-058 Conflict- en agressiebeheersing als een P.R.O.
PRO: Preventie - Reactie - Opvolging

Team

Classic

T25-059 Met handen en voeten
Over de sprekende, geluidloze signalen van lichaamstaal

Team

Classic

T25-063 Procesbegeleiding bij moeilijk gedrag!
Procesbegeleiding op school voor specifieke casussen

Team

Classic

T25-065 Helpend en versterkend werken van bij het eerste gesprek
Een introductie in oplossingsgerichte gesprekstechnieken voor leerlingenbegeleiders en zoco’s

Team

Classic

T25-066 Kids skills' en "Mission possible"
Een methode om (gedrags)problemen bij kinderen/jongeren te vertalen naar ‘te leren vaardigheden’

Team

Classic

T25-067 Zelfverwonding bij leerlingen
Zorgen voor de leerling en begrenzen van het gedrag

Team

Classic

T25-068 Da’s allemaal mooi in theorie…
Veel moeilijk gedrag... en evenveel methodieken om er mee om te gaan?

Team

Classic

T25-069 Gezag hebben…gezag krijgen. Kan dat nog en mag dat nog?
Een kennismaking met nieuwe autoriteit en geweldloos verzet gebaseerd op de boeken van Haim Omer

Team

Classic

T25-089 Executieve functies op school
Hoe herken je executieve functies en hoe implementeer je dit op school?

Team

Classic

T25-090 Constructieve communicatie
Sta sterker in je schoenen bij kritische opmerkingen en lastige vragen

Team

Classic

T25-097 Gewoon druk of toch ... ADHD
Van concentratieproblemen tot ADHD

Team

Classic

T25-100 Werken onder emotionele druk

Individu

Classic

I25-035 Wetenschap en techniek uitgeplozen
Drijven, zinken, elektriciteit, luchtdruk, licht, … zo werkt het! (eindelijk uitgelegd)

Individu

Masterclass

I25-044 Masterclass Leerlingenbegeleiding voor secundair onderwijs

Team

Classic

T25-159 Een leer- of ontwikkelingsstoornis komt vaak niet alleen
Wat houdt een leer- of ontwikkelingsstoornis juist in? Wat kunnen we als leerkracht doen?

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

 • Basisonderwijs
  • Gewoon Basisonderwijs
   • Kleuteronderwijs
    • Peuter en eerste kleuter
    • Tweede kleuter
    • Derde kleuter
   • Lager Onderwijs
    • Eerste graad
    • Tweede graad
    • Derde graad
  • Buitengewoon Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
  • Gewoon Secundair Onderwijs
   • Eerste graad
    • Eerste leerjaar A
    • Eerste leerjaar B
    • Tweede leerjaar A
    • Tweede leerjaar B
   • Tweede graad
    • Derde leerjaar D-finaliteit
    • Derde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Derde leerjaar A-finaliteit
    • Vierde leerjaar D-finaliteit
    • Vierde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Vierde leerjaar A-finaliteit
   • Derde graad
    • Vijfde leerjaar D-finaliteit
    • Vijfde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Vijfde leerjaar A-finaliteit
    • Zesde leerjaar
     • aso
     • bso
     • kso
     • tso
    • Zevende leerjaar Se-n-Se
     • bso
     • tso
   • Vierde graad
  • Buitengewoon Secundair Onderwijs
  • Deeltijds leren en werken
 • Hoger Onderwijs
 • Deeltijds Kunstonderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Thema

 • Beleidsniveau
  • Kwaliteitsbeleid
  • Professionaliseringsbeleid
  • Preventie en veiligheid
  • Team
  • Innovatie/verandering
 • Vak- en domeingebonden
  • Aardrijkskunde
   • STEM BaO
  • Biologie
  • Chemie
  • Duits
  • Economie en organisatie
  • Engels
  • Frans
  • Fysica
  • Geschiedenis
  • Godsdienst, pastoraal en identiteit
  • Humane wetenschappen
  • Klassieke Talen
  • Lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding
  • Maatschappij en welzijn
  • Mavo en PAV
  • Muzisch creatieve vakken
  • Natuurwetenschappen
  • Nederlands
  • Ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs
  • STEM technieken
   • Mechanica-elektriciteit
   • Agro- en biotechnieken
   • Bouw- en houttechnieken
   • Grafische communicatie en media
  • STEM wetenschappen
   • Industriële wetenschappen
   • Techniek-wetenschappen
  • Voeding en horeca
  • Wereldoriëntatie
  • Wiskunde
  • Mechanica - Elektriciteit
  • Industriële wetenschappen
  • Techniek
  • Gemeenschappelijk leerplan ICT
  • Auto
  • Koeling en warmte
  • Hout en bouw
  • Schilderen en decoratie
 • Vak- en domeinoverstijgend
  • Krachtige leeromgeving
   • Algemene didactiek
   • Differentiatie
   • Evaluatie en feedback
   • Leerbegeleiding
   • Media en ICT
   • Motivatie
   • Werkvormen
   • Zill
   • Klasmanagement
   • STEM BaO
   • Artificiële Intelligentie
  • Kansrijk en zorgbreed onderwijs
   • Communicatie
   • Diversiteit
   • Inclusie
   • Leerlingenbegeleiding
   • Zelfzorg
   • Welbevinden
  • Taalbeleid
   • Begrijpend lezen
   • CLIL
   • OKAN
   • Taalbeleid algemeen
  • Artificiële Intelligentie
 • Internationalisering

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
Nieuwe inzichten
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden
Ondersteuningsnetwerk
CLB-medewerkers