113 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Individu

Classic

I25-061

Nieuw

Je eigen digitaal klaslokaal met Google Classroom

Individu

Classic

I25-062 Solid Edge 3D tekenen: basis
Van idee naar 3D model om vervolgens een correcte 2D productietekening te maken.

Individu

Classic

I25-063 Kleuterinitiatief gekoppeld aan goed ingerichte basishoeken
Goed ingerichte basishoeken met maximale ruimte voor inbreng van de kleuters

Individu

Classic

I25-064 Ontluikende geletterdheid voor álle kleuters binnen een krachtige leeromgeving
Het aanbod en hoekenverrijking als taalstimulerende prikkel

Individu

Classic

I25-065 Van 'Loose parts' naar 'Ontdekdozen'
Stimuleer de natuurlijke onderzoekende drijfveer van de kleuters

Individu

Classic

I25-066 Coöperatief Leren: samenwerkend leren op een gestructureerde manier. De basisprincipes van Kagan Coöperatieve Leerstrategieën en de Kagan Structuren (voor lager en secundair onderwijs) DAG 1+2
Het concept van Kagan Coöperatief leren (Dag 1+2)

Individu

Classic

I25-067 Coöperatief Leren: samenwerkend leren op een gestructureerde manier. De basisprincipes van Kagan Coöperatieve Leerstrategieën en de Kagan Structuren (voor lager en secundair onderwijs) DAG 3
Het concept van Kagan Coöperatief leren (Dag 3)

Individu

Classic

I25-068 Coöperatief Leren: samenwerkend leren op een gestructureerde manier. De basisprincipes van Kagan Coöperatieve Leerstrategieën en de Kagan Structuren (voor lager en secundair onderwijs) DAG 4+5
Het concept van Kagan Coöperatief leren (Dag 4+5)

Individu

Classic

I25-070

Nieuw

Hoogbegaafdheid in het onderwijs
Hoogbegaafde kinderen detecteren en uitdagend verrijken

Individu

Classic

I25-071

Nieuw

Emotieregulatie bij kinderen en jongeren in klas
Samen geven we taal en beeld aan emotieregulatie bij kinderen en jongeren

Individu

Extra large

I25-072 Opleiding kinderyoga
Een avontuurlijke reis naar ont-moeten

Individu

Classic

I25-073

Nieuw

Open-Hart-Cirkels
Aandacht voor het mentaal welzijn van kinderen en jongeren en hun context

Individu

Classic

I25-074 ICT-integratie in het derde en vierde leerjaar
Praktische ICT-toepassingen voor jouw klas

Individu

Classic

I25-075 iPad in de kleuterklas
Ontdek de didactische mogelijkheden van iPad(s)

Individu

Classic

I25-076

Nieuw

Hoe schermpjes leiden tot een strijd. De digitale leefwereld van kinderen en jongeren

Individu

Classic

I25-077

Nieuw

Jouons en classe! Spelenderwijs Frans leren
Speelse en activerende werkvormen om de leerinhouden Frans uit het lager onderwijs in te oefenen met de leerlingen

Individu

Classic

I25-078 Escape the (basis)school
Maak drie soorten escapespelen voor binnen en buiten

Individu

Classic

I25-079 Meertaligheid en de impact hiervan op rekenen
Hoe begeleid je de anderstalige nieuwkomers en meertalige kinderen binnen het domein van het rekenen?

Individu

Classic

I25-080 Weten wat je leest … hoe leer je een kind dat? (online)
Begrijpend lezen vanaf het niveau vierde klas tot in het detail bekeken met het accent op het remediëren van moeilijkheden

Individu

Classic

I25-081 ICT-integratie in het vijfde en zesde leerjaar
Aan de slag met leerrijke, handige ICT tools binnen de klaspraktijk

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

 • Basisonderwijs
  • Gewoon Basisonderwijs
   • Kleuteronderwijs
    • Peuter en eerste kleuter
    • Tweede kleuter
    • Derde kleuter
   • Lager Onderwijs
    • Eerste graad
    • Tweede graad
    • Derde graad
  • Buitengewoon Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
  • Gewoon Secundair Onderwijs
   • Eerste graad
    • Eerste leerjaar A
    • Eerste leerjaar B
    • Tweede leerjaar A
    • Tweede leerjaar B
   • Tweede graad
    • Derde leerjaar D-finaliteit
    • Derde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Derde leerjaar A-finaliteit
    • Vierde leerjaar D-finaliteit
    • Vierde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Vierde leerjaar A-finaliteit
   • Derde graad
    • Vijfde leerjaar D-finaliteit
    • Vijfde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Vijfde leerjaar A-finaliteit
    • Zesde leerjaar
     • aso
     • bso
     • kso
     • tso
    • Zevende leerjaar Se-n-Se
     • bso
     • tso
   • Vierde graad
  • Buitengewoon Secundair Onderwijs
  • Deeltijds leren en werken
 • Hoger Onderwijs
 • Deeltijds Kunstonderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Thema

 • Beleidsniveau
  • Kwaliteitsbeleid
  • Professionaliseringsbeleid
  • Preventie en veiligheid
  • Team
  • Innovatie/verandering
 • Vak- en domeingebonden
  • Aardrijkskunde
   • STEM BaO
  • Biologie
  • Chemie
  • Duits
  • Economie en organisatie
  • Engels
  • Frans
  • Fysica
  • Geschiedenis
  • Godsdienst, pastoraal en identiteit
  • Humane wetenschappen
  • Klassieke Talen
  • Lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding
  • Maatschappij en welzijn
  • Mavo en PAV
  • Muzisch creatieve vakken
  • Natuurwetenschappen
  • Nederlands
  • Ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs
  • STEM technieken
   • Mechanica-elektriciteit
   • Agro- en biotechnieken
   • Bouw- en houttechnieken
   • Grafische communicatie en media
  • STEM wetenschappen
   • Industriële wetenschappen
   • Techniek-wetenschappen
  • Voeding en horeca
  • Wereldoriëntatie
  • Wiskunde
  • Mechanica - Elektriciteit
  • Industriële wetenschappen
  • Techniek
  • Gemeenschappelijk leerplan ICT
  • Auto
  • Koeling en warmte
  • Hout en bouw
  • Schilderen en decoratie
 • Vak- en domeinoverstijgend
  • Krachtige leeromgeving
   • Algemene didactiek
   • Differentiatie
   • Evaluatie en feedback
   • Leerbegeleiding
   • Media en ICT
   • Motivatie
   • Werkvormen
   • Zill
   • Klasmanagement
   • STEM BaO
   • Artificiële Intelligentie
  • Kansrijk en zorgbreed onderwijs
   • Communicatie
   • Diversiteit
   • Inclusie
   • Leerlingenbegeleiding
   • Zelfzorg
   • Welbevinden
  • Taalbeleid
   • Begrijpend lezen
   • CLIL
   • OKAN
   • Taalbeleid algemeen
  • Artificiële Intelligentie
 • Internationalisering

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
Nieuwe inzichten
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden
Ondersteuningsnetwerk
CLB-medewerkers