113 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Individu

Classic

I25-021 Speels, muzisch en doordacht op weg naar schrijven aan de hand van de methode Krullenbol
Schrijfritmiek

Individu

Classic

I25-022 Training Handige handen
Fijn op weg van groot naar klein!

Individu

Classic

I25-023 Klasmanagementstechnieken: Hoe de klas motiveren en activeren?
Preventie en omgaan met probleemgedrag in de klas- en schoolcontext

Individu

Classic

I25-024 Gewoon druk of toch … ADHD
Van concentratieproblemen tot ADHD

Individu

Classic

I25-025

Nieuw

Wat schuilt er achter het gedrag van kinderen?
Hoe kan je kinderen in je klas emotioneel ondersteunen aan de hand van nestinzichten en -methodieken?

Individu

Classic

I25-026 Nesten en rustbrengers in de klas
Hoe je klasgroep sociaal en emotioneel ondersteunen aan de hand van rustbrengers in de klas?

Individu

Classic

I25-027 Inspiratie om klimaateducatie te maximaliseren: KLIMAX
Hoe werk je op een impactvolle manier aan klimaateducatie en hoe ga je aan de slag met de online inspiratietool “KLIMAX”?

Individu

Classic

I25-028 Fonemi, spelen met klanken!
Vlaamse tool over het fonemisch bewustzijn

Individu

Classic

I25-029

Nieuw

Digitale tools inzetten in functie van een rijk en uitdagend kleuterklasmilieu
Hoe kan je met digitale middelen je klaswerking ondersteunen en een meerwaarde bieden aan je kleuters?

Individu

Classic

I25-030

Nieuw

Samenwerkend Leren inzetten met educatieve technologie
Werken aan sociale en cognitieve doelen door het inzetten van educatieve technologie

Individu

Classic

I25-031

Nieuw

Aan de slag met 360° camera
360° beelden maken en verrijken

Individu

Classic

I25-032

Nieuw

3D-tekenen en printen, iedereen kan het!
Begin vandaag nog met 3D-tekenen online en print wat je ontwerpt

Individu

Classic

I25-033 Computationeel denken
Plugged en unplugged, basissessie zonder computer!

Individu

Classic

I25-034

Nieuw

STEM: Vanwaar haal je de mosterd?
Je wil aan STEM werken in je klas… maar hoe begin je eraan en waar haal je de ideeën?

Individu

Classic

I25-035 Wetenschap en techniek uitgeplozen
Drijven, zinken, elektriciteit, luchtdruk, licht, … zo werkt het! (eindelijk uitgelegd)

Individu

Classic

I25-036 Met een open blik kijken naar anderstalige nieuwkomers
Hoe kan je als leerkracht een breder zicht krijgen op de anderstalige nieuwkomers in jouw klas?

Individu

Classic

I25-037

Nieuw

Wiskunde door onderzoekend leren: the perfect mat(c)h?
Betere lessen meten en metend rekenen geven? De didactiek van onderzoekend leren toepassen in de derde graad lager onderwijs en eerste graad secundair onderwijs B-stroom

Individu

Classic

I25-038 Wiskundig denken in de kleuterklas via KWISSPEL
Wiskundig denken in de kleuterklas

Individu

Classic

I25-039 DigiSTEM
STEM-onderwijs versterken door (het doordacht hanteren van) digitale ondersteuning

Individu

Classic

I25-040 Aanvangsbegeleiding door en voor iedereen
Van een individuele naar een gedeelde verantwoordelijkheid in de school

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

 • Basisonderwijs
  • Gewoon Basisonderwijs
   • Kleuteronderwijs
    • Peuter en eerste kleuter
    • Tweede kleuter
    • Derde kleuter
   • Lager Onderwijs
    • Eerste graad
    • Tweede graad
    • Derde graad
  • Buitengewoon Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
  • Gewoon Secundair Onderwijs
   • Eerste graad
    • Eerste leerjaar A
    • Eerste leerjaar B
    • Tweede leerjaar A
    • Tweede leerjaar B
   • Tweede graad
    • Derde leerjaar D-finaliteit
    • Derde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Derde leerjaar A-finaliteit
    • Vierde leerjaar D-finaliteit
    • Vierde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Vierde leerjaar A-finaliteit
   • Derde graad
    • Vijfde leerjaar D-finaliteit
    • Vijfde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Vijfde leerjaar A-finaliteit
    • Zesde leerjaar
     • aso
     • bso
     • kso
     • tso
    • Zevende leerjaar Se-n-Se
     • bso
     • tso
   • Vierde graad
  • Buitengewoon Secundair Onderwijs
  • Deeltijds leren en werken
 • Hoger Onderwijs
 • Deeltijds Kunstonderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Thema

 • Beleidsniveau
  • Kwaliteitsbeleid
  • Professionaliseringsbeleid
  • Preventie en veiligheid
  • Team
  • Innovatie/verandering
 • Vak- en domeingebonden
  • Aardrijkskunde
   • STEM BaO
  • Biologie
  • Chemie
  • Duits
  • Economie en organisatie
  • Engels
  • Frans
  • Fysica
  • Geschiedenis
  • Godsdienst, pastoraal en identiteit
  • Humane wetenschappen
  • Klassieke Talen
  • Lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding
  • Maatschappij en welzijn
  • Mavo en PAV
  • Muzisch creatieve vakken
  • Natuurwetenschappen
  • Nederlands
  • Ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs
  • STEM technieken
   • Mechanica-elektriciteit
   • Agro- en biotechnieken
   • Bouw- en houttechnieken
   • Grafische communicatie en media
  • STEM wetenschappen
   • Industriële wetenschappen
   • Techniek-wetenschappen
  • Voeding en horeca
  • Wereldoriëntatie
  • Wiskunde
  • Mechanica - Elektriciteit
  • Industriële wetenschappen
  • Techniek
  • Gemeenschappelijk leerplan ICT
  • Auto
  • Koeling en warmte
  • Hout en bouw
  • Schilderen en decoratie
 • Vak- en domeinoverstijgend
  • Krachtige leeromgeving
   • Algemene didactiek
   • Differentiatie
   • Evaluatie en feedback
   • Leerbegeleiding
   • Media en ICT
   • Motivatie
   • Werkvormen
   • Zill
   • Klasmanagement
   • STEM BaO
   • Artificiële Intelligentie
  • Kansrijk en zorgbreed onderwijs
   • Communicatie
   • Diversiteit
   • Inclusie
   • Leerlingenbegeleiding
   • Zelfzorg
   • Welbevinden
  • Taalbeleid
   • Begrijpend lezen
   • CLIL
   • OKAN
   • Taalbeleid algemeen
  • Artificiële Intelligentie
 • Internationalisering

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
Nieuwe inzichten
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden
Ondersteuningsnetwerk
CLB-medewerkers