69 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T25-117

Nieuw

Ontdek de onderwijskundige meerwaarde van Microsoft Forms
Vragenlijsten en toetsen: ontwikkel en ontdek de mogelijkheden van Microsoft Forms

Individu

Classic

I25-029

Nieuw

Digitale tools inzetten in functie van een rijk en uitdagend kleuterklasmilieu
Hoe kan je met digitale middelen je klaswerking ondersteunen en een meerwaarde bieden aan je kleuters?

Individu

Classic

I25-030

Nieuw

Samenwerkend Leren inzetten met educatieve technologie
Werken aan sociale en cognitieve doelen door het inzetten van educatieve technologie

Individu

Classic

I25-031

Nieuw

Aan de slag met 360° camera
360° beelden maken en verrijken

Individu

Classic

I25-039 DigiSTEM
STEM-onderwijs versterken door (het doordacht hanteren van) digitale ondersteuning

Individu

Classic

I25-045

Nieuw

XR in de klas
Hoe kan ik door middel van XR technologie het ontoegankelijke, toegankelijk maken?

Team

Classic

T25-139 Mediakundige ontwikkeling in Zill
Wijs, vaardig en geletterd!

Team

Classic

T25-146 Muzisch creatief met media
Verkennend aan de slag met audiovisuele werkvormen en bouwstenen

Team

Classic

T25-147

Nieuw

Digitale tools inzetten in functie van een rijk en uitdagend kleuterklasmilieu?
Hoe kan je met digitale middelen je klaswerking ondersteunen en een meerwaarde bieden aan je kleuters?

Team

Classic

T25-148

Nieuw

Aan de slag met een 360° camera
360° beelden maken en verrijken

Team

Classic

T25-149

Nieuw

Samenwerkend leren inzetten met educatieve technologie
Werken aan sociale en cognitieve doelen door het inzetten van educatieve technologie

Team

Classic

T25-158

Nieuw

XR in de klas
Hoe kan ik door middel van XR technologie het ontoegankelijke toegankelijk maken?

Team

Classic

T25-160

Nieuw

Kopzorgen over de smartphone op school
Op zoek naar een constructieve dialoog over de digitale leefwereld, de digitale generatiekloof én de smartphone

Team

Classic

T25-162

Nieuw

Aan de slag met de Chromebook (en het pendevice)

Team

Classic

T25-163

Nieuw

Digitaal evalueren met Google Forms

Team

Classic

T25-164

Nieuw

Je eigen digitaal klaslokaal met Google Classroom

Team

Classic

T25-165

Nieuw

ICT inzetten in de kleuterklas

Individu

Classic

I25-048

Nieuw

Aan de slag met de Chromebook (en het pendevice)

Team

Classic

T25-166 Clicksafe
Een toolkit voor veilig en verantwoord internetgebruik door kinderen en jongeren en een handleiding voor het ontwikkelen van een beleid voor digitale mediawijsheid.

Team

Classic

T25-176 Inspiratiesessie AI in de klas
Versterk leren met Generatieve AI – Een boost voor jouw klas

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

 • Basisonderwijs
  • Gewoon Basisonderwijs
   • Kleuteronderwijs
    • Peuter en eerste kleuter
    • Tweede kleuter
    • Derde kleuter
   • Lager Onderwijs
    • Eerste graad
    • Tweede graad
    • Derde graad
  • Buitengewoon Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
  • Gewoon Secundair Onderwijs
   • Eerste graad
    • Eerste leerjaar A
    • Eerste leerjaar B
    • Tweede leerjaar A
    • Tweede leerjaar B
   • Tweede graad
    • Derde leerjaar D-finaliteit
    • Derde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Derde leerjaar A-finaliteit
    • Vierde leerjaar D-finaliteit
    • Vierde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Vierde leerjaar A-finaliteit
   • Derde graad
    • Vijfde leerjaar D-finaliteit
    • Vijfde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Vijfde leerjaar A-finaliteit
    • Zesde leerjaar
     • aso
     • bso
     • kso
     • tso
    • Zevende leerjaar Se-n-Se
     • bso
     • tso
   • Vierde graad
  • Buitengewoon Secundair Onderwijs
  • Deeltijds leren en werken
 • Hoger Onderwijs
 • Deeltijds Kunstonderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Thema

 • Beleidsniveau
  • Kwaliteitsbeleid
  • Professionaliseringsbeleid
  • Preventie en veiligheid
  • Team
  • Innovatie/verandering
 • Vak- en domeingebonden
  • Aardrijkskunde
   • STEM BaO
  • Biologie
  • Chemie
  • Duits
  • Economie en organisatie
  • Engels
  • Frans
  • Fysica
  • Geschiedenis
  • Godsdienst, pastoraal en identiteit
  • Humane wetenschappen
  • Klassieke Talen
  • Lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding
  • Maatschappij en welzijn
  • Mavo en PAV
  • Muzisch creatieve vakken
  • Natuurwetenschappen
  • Nederlands
  • Ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs
  • STEM technieken
   • Mechanica-elektriciteit
   • Agro- en biotechnieken
   • Bouw- en houttechnieken
   • Grafische communicatie en media
  • STEM wetenschappen
   • Industriële wetenschappen
   • Techniek-wetenschappen
  • Voeding en horeca
  • Wereldoriëntatie
  • Wiskunde
  • Mechanica - Elektriciteit
  • Industriële wetenschappen
  • Techniek
  • Gemeenschappelijk leerplan ICT
  • Auto
  • Koeling en warmte
  • Hout en bouw
  • Schilderen en decoratie
 • Vak- en domeinoverstijgend
  • Krachtige leeromgeving
   • Algemene didactiek
   • Differentiatie
   • Evaluatie en feedback
   • Leerbegeleiding
   • Media en ICT
   • Motivatie
   • Werkvormen
   • Zill
   • Klasmanagement
   • STEM BaO
   • Artificiële Intelligentie
  • Kansrijk en zorgbreed onderwijs
   • Communicatie
   • Diversiteit
   • Inclusie
   • Leerlingenbegeleiding
   • Zelfzorg
   • Welbevinden
  • Taalbeleid
   • Begrijpend lezen
   • CLIL
   • OKAN
   • Taalbeleid algemeen
  • Artificiële Intelligentie
 • Internationalisering

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
Nieuwe inzichten
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden
Ondersteuningsnetwerk
CLB-medewerkers