34 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T21-016 Breed evalueren
Doelgerichter en bewuster omgaan met diversiteit en evalueren doorheen de hele school

Team

Classic

T21-055 Evalueren en groeigericht rapporteren

Team

Classic

T21-056 Groeigericht evalueren van competenties
Tips en tricks voor groeigericht evalueren van (transversale) competenties

Team

Classic

T21-059 Evalueren in de kleuterklas

Team

Classic

T21-081 Coachende feedback
De aanpak van groeigerichte feedback

Team

Classic

T21-082 Vaardigheden en attitudes efficiënt evalueren
Hoe kan het beter, sneller en transparanter?

Team

Classic

T21-083 De Competentiemeter
Doelgericht en efficiënt evalueren

Team

Classic

T21-084 Evalueren van competenties
Hoe vormen we een objectief beeld van de competenties van ons vak?

Team

Classic

T21-085 Zelf- en peerevaluatie
De leerling als leerbron voor zichzelf en anderen

Team

Classic

T21-087 Feedback is altijd een cadeau. Maar is het ook een leuk cadeau?
Over de uitbouw van een krachtige feedbackcultuur

Team

Classic

T21-090 Geen leren zonder evalueren!
Over de kracht van een formatief evaluatiekader

Team

Classic

T21-091 EvaLuEREN! Geen leren zonder evalueren
Naar een krachtige en schoolbrede formatieve evaluatiepraktijk

Team

Classic

T21-092 Constructieve feedback in verbinding
Een leerkans om jouw coachende vaardigheden te versterken

Team

Classic

T21-093 De leraar als coach
Focus op de oplossingen i.p.v. op de problemen

Team

Classic

T21-095 Verbindende en coachende feedback in groeigesprekken
Een leerkans om jouw coachende vaardigheden te versterken

Team

Classic

T21-098 Ook evalueren vraagt visie en beleid
Over het evaluatiebeleid van de leerkracht, de vakgroep, de school

Team

Classic

T21-136 Muzische ontwikkeling evalueren
Product, proces en muzische groei in kaart

Team

Classic

T21-150 Staat dat op punten?
Breed en begeleidend evalueren: een leermiddel van slagboom naar hefboom

Team

Classic

T21-162 Belangrijke reizigersinfo ... !
Leerbegeleidende rapportencommentaren schrijven

Team

Classic

T21-239

Nieuw

Zelfcorrigerende werkbladen maken met Google Spreadsheets

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

Basisonderwijs
Secundair Onderwijs
Hoger Onderwijs
Deeltijds Kunstonderwijs
Volwassenenonderwijs
 

Thema

Beleidsniveau
Vak- en domeingebonden
Vak- en domeinoverstijgend
Internationalisering
 

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden