28 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T25-001 Een brede blik op evaluatie
Inzicht krijgen op de wereld van breed evalueren

Team

Classic

T25-002 Van breed evalueren naar rapporteren
Het rapport afstemmen op de brede manier van evalueren

Team

Classic

T25-017 Ontwikkelingsgerichte feedback geven aan jonge kinderen
Hoe geef je feedback aan jonge kinderen waar zij mee verder kunnen in hun ontwikkeling?

Team

Classic

T25-043 Staat dat op punten?
Breed en begeleidend evalueren: een leermiddel van slagboom naar hefboom

Team

Classic

T25-049 Belangrijke reizigersinfo ... !
Leerbegeleidende rapportencommentaren schrijven

Team

Classic

T25-120 Breed evalueren: wat en hoe?
Naar een brede visie op evaluatie vanuit een competentiegerichte aanpak

Individu

Classic

I25-041 Breed evalueren: wat en hoe?
Naar een brede visie op evaluatie vanuit een competentiegerichte aanpak

Team

Classic

T25-126 Muzische ontwikkeling rapporteren
Leer kijken naar en communiceren over muzische groei

Team

Classic

T25-127 Reflecteren met kinderen
Kinderen betrekken in hun leerproces

Team

Classic

T25-131 Muzische ontwerpen
Werk door op muzische concepten, eindopdrachten en lesopbouw

Team

Classic

T25-137 Muzische opdrachten evalueren
Ontdek hoe je kan evalueren na een muzische activiteit

Team

Classic

T25-144 Ontwikkeling evalueren
Zicht krijgen op de bredere ontwikkeling van kinderen

Team

Classic

T25-145 Processen en producten evalueren
Verken allerlei methodieken die evaluatie ondersteunen

Team

Classic

T25-163

Nieuw

Digitaal evalueren met Google Forms

Team

Classic

T25-164

Nieuw

Je eigen digitaal klaslokaal met Google Classroom

Individu

Classic

I25-049

Nieuw

Growth Mindset. Haal het beste uit elke leerling…en jezelf!
Werken aan de mindset en veerkracht van kinderen

Team

Classic

T25-171 BOOST jouw feedback in verbinding!
Coachende vaardigheden leren om de MOTIVATIE van je leerlingen van binnenuit te verhogen

Team

Classic

T25-176 Inspiratiesessie AI in de klas
Versterk leren met Generatieve AI – Een boost voor jouw klas

Team

Classic

T25-177 ChatGPT als leer- en testassistent
Zet ChatGPT in voor differentiatie en om gepersonaliseerd leren en testen te ondersteunen

Team

Classic

T25-178 Interactief onderwijs met ChatGPT
Verrijk leerervaringen met AI-gedreven interactiviteit

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

 • Basisonderwijs
  • Gewoon Basisonderwijs
   • Kleuteronderwijs
    • Peuter en eerste kleuter
    • Tweede kleuter
    • Derde kleuter
   • Lager Onderwijs
    • Eerste graad
    • Tweede graad
    • Derde graad
  • Buitengewoon Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
  • Gewoon Secundair Onderwijs
   • Eerste graad
    • Eerste leerjaar A
    • Eerste leerjaar B
    • Tweede leerjaar A
    • Tweede leerjaar B
   • Tweede graad
    • Derde leerjaar D-finaliteit
    • Derde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Derde leerjaar A-finaliteit
    • Vierde leerjaar D-finaliteit
    • Vierde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Vierde leerjaar A-finaliteit
   • Derde graad
    • Vijfde leerjaar D-finaliteit
    • Vijfde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Vijfde leerjaar A-finaliteit
    • Zesde leerjaar
     • aso
     • bso
     • kso
     • tso
    • Zevende leerjaar Se-n-Se
     • bso
     • tso
   • Vierde graad
  • Buitengewoon Secundair Onderwijs
  • Deeltijds leren en werken
 • Hoger Onderwijs
 • Deeltijds Kunstonderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Thema

 • Beleidsniveau
  • Kwaliteitsbeleid
  • Professionaliseringsbeleid
  • Preventie en veiligheid
  • Team
  • Innovatie/verandering
 • Vak- en domeingebonden
  • Aardrijkskunde
   • STEM BaO
  • Biologie
  • Chemie
  • Duits
  • Economie en organisatie
  • Engels
  • Frans
  • Fysica
  • Geschiedenis
  • Godsdienst, pastoraal en identiteit
  • Humane wetenschappen
  • Klassieke Talen
  • Lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding
  • Maatschappij en welzijn
  • Mavo en PAV
  • Muzisch creatieve vakken
  • Natuurwetenschappen
  • Nederlands
  • Ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs
  • STEM technieken
   • Mechanica-elektriciteit
   • Agro- en biotechnieken
   • Bouw- en houttechnieken
   • Grafische communicatie en media
  • STEM wetenschappen
   • Industriële wetenschappen
   • Techniek-wetenschappen
  • Voeding en horeca
  • Wereldoriëntatie
  • Wiskunde
  • Mechanica - Elektriciteit
  • Industriële wetenschappen
  • Techniek
  • Gemeenschappelijk leerplan ICT
  • Auto
  • Koeling en warmte
  • Hout en bouw
  • Schilderen en decoratie
 • Vak- en domeinoverstijgend
  • Krachtige leeromgeving
   • Algemene didactiek
   • Differentiatie
   • Evaluatie en feedback
   • Leerbegeleiding
   • Media en ICT
   • Motivatie
   • Werkvormen
   • Zill
   • Klasmanagement
   • STEM BaO
  • Kansrijk en zorgbreed onderwijs
   • Communicatie
   • Diversiteit
   • Inclusie
   • Leerlingenbegeleiding
   • Zelfzorg
   • Welbevinden
  • Taalbeleid
   • Begrijpend lezen
   • CLIL
   • OKAN
   • Taalbeleid algemeen
 • Internationalisering

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
Nieuwe inzichten
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden
Ondersteuningsnetwerk
CLB-medewerkers