40 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T22-010 Breed evalueren: wat en hoe?
Naar een brede visie op evaluatie vanuit een competentiegerichte aanpak

Team

Classic

T22-012 Een brede blik op evaluatie
Inzicht krijgen op de wereld van breed evalueren

Team

Classic

T22-029 Zelfcorrigerende werkbladen maken met Google Spreadsheets

Team

Classic

T22-035 Coachende feedback
De aanpak van groeigerichte feedback

Team

Classic

T22-039 Geen leren zonder evalueren!
Over de kracht van een formatief evaluatiekader

Team

Classic

T22-040 EvaLuEREN! Geen leren zonder evalueren
Naar een krachtige en schoolbrede formatieve evaluatiepraktijk

Team

Classic

T22-041 Ook evalueren vraagt visie en beleid
Over het evaluatiebeleid van de leerkracht, de vakgroep, de school

Team

Classic

T22-059 De Competentiemeter
Doelgericht en efficiënt evalueren

Team

Classic

T22-060 Evalueren van competenties
Hoe vormen we een objectief beeld van de competenties van ons vak?

Team

Classic

T22-061 Zelf- en peerevaluatie
De leerling als leerbron voor zichzelf en anderen

Individu

Classic

I22-015

Afgelast

Breed evalueren: wat en hoe?
Naar een brede visie op evaluatie vanuit een competentiegerichte aanpak

Team

Classic

T22-075

Nieuw

Naar een open feedbackcultuur
Verbindende communicatie als hefboom voor groei

Team

Classic

T22-087

Nieuw

Muzische vorming rapporteren
Doordacht communiceren over de muzische ontwikkeling

Team

Classic

T22-088

Nieuw

Reflecteren met kinderen
Kinderen betrekken in hun leerproces vanuit reflectie

Team

Classic

T22-101 Groeigericht evalueren: hoe ermee aan de slag in de klas?
Tips en tricks voor groeigericht evalueren van (transversale) competenties

Team

Classic

T22-131

Nieuw

De didactische meerwaarde van flipping the classroom
De klastijd optimaal gebruiken in functie van meer diepgaand leren

Team

Classic

T22-167 Constructieve feedback in verbinding
Een leerkans om jouw coachende vaardigheden te versterken

Team

Classic

T22-168 De leraar als coach
Focus op de oplossingen i.p.v. op de problemen

Team

Classic

T22-170 Verbindende en coachende feedback in groeigesprekken
Een leerkans om jouw coachende vaardigheden te versterken

Team

Classic

T22-201 Staat dat op punten?
Breed en begeleidend evalueren: een leermiddel van slagboom naar hefboom

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

Basisonderwijs
Secundair Onderwijs
Hoger Onderwijs
Deeltijds Kunstonderwijs
Volwassenenonderwijs
 

Thema

Beleidsniveau
Vak- en domeingebonden
Vak- en domeinoverstijgend
Internationalisering
 

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden