19 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T21-024 Activerende Directe Instructie in de lagere school (Het ADI model)
Meer actieve en effectieve klaswerking door een gedifferentieerde, een actieve en interactieve instructie en verwerking

Team

Classic

T21-061 Binnenklasdifferentiatie! Praktisch en haalbaar organiseren!

Team

Komen leren

T21-068 Flexibele groeperingsvormen: ‘Werken met leef- en leergroepen in het basisonderwijs’
Leren op eigen niveau en toch samenleven met je leeftijdsgenoten, het kan in ‘Leef- en Leerschool Sint-Elooi’ te Wingene

Team

Classic

T21-112 Verrijkingsklas - traject

Team

Classic

T21-177 Differentiëren met Bloom
Sterke leerlingen uitdagen met de taxonomie van Bloom

Team

Classic

T21-188 Flexibele leerwegen in basisonderwijs
Een nuancering van het leerstofjaarklassensysteem wanneer dit geen voldoende antwoord geeft op de leernoden van leerlingen

Individu

Classic

I21-004

Nieuw

Afgelopen

Compacten en verrijken: differentiatie voor hoogbegaafde leerlingen (online)

Individu

Classic

I21-019

Nieuw

Afgelopen

Rekenzwakke kinderen in het eerste leerjaar ondersteunen (online)
Hoe herken je als leerkracht van het eerste leerjaar beginnende rekenmoeilijkheden en vooral … wat kan je eraan doen?

Individu

Komen leren

I21-030

Afgelopen

Twee leraren voor de klas!
Komen leren in Ten Parke Torhout

Individu

Komen leren

I21-031

Afgelopen

Zelfstandig en gedifferentieerd, zo leren wij in de klas van juf Els
Eerste graad BaO

Individu

Komen leren

I21-032

Afgelopen

Hoe kan je binnenklasdifferentiatie praktisch organiseren bij grote klasgroepen?

Individu

Komen leren

I21-034

Afgelopen

Komen leren in VBS De Klimtoren. Een schooleigen visie gebruiken als kracht om aan kwaliteitsontwikkeling te doen
Praktijkverhaal over de werking met sterke kinderen

Individu

Classic

I21-043

Nieuw

Afgelopen

Beelddenker in de klas? Hoogstwaarschijnlijk wel!
Hoe kun je de beelddenkers herkennen? Hoe kun je ze helpen om zichzelf te redden in de talige wereld?

Individu

Classic

I21-058

Nieuw

Afgelopen

Maak je lessen productiever met Google Classroom (online)
Voor leraren basisonderwijs

Individu

Classic

I21-059

Nieuw

Afgelopen

Maak je lessen productiever met Google Classroom (online)
Voor leraren secundair en hoger onderwijs

Individu

Classic

I21-072

Afgelopen

Klas met veel verschillen, hoe hou ik het haalbaar?

Individu

Classic

I21-077

Afgelopen

SpellenLab - Knap gespeeld!
Spellen voor snel lerende of hoogbegaafde leerlingen in het lager onderwijs

Individu

Classic

I21-122

Nieuw

Afgelopen

Webinar - Te jong om hoogbegaafd te zijn? Hoe herken je een ontwikkelingsvoorsprong/hoogbegaafdheid bij peuters en kleuters en hoe kan je daar als leerkracht of als ouder het best op inspelen?
Dag van de kleuter

Individu

Classic

I21-151

Afgelopen

Compacten en verrijken: differentiatie voor hoogbegaafde leerlingen (online)

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

Basisonderwijs
Secundair Onderwijs
Hoger Onderwijs
Deeltijds Kunstonderwijs
Volwassenenonderwijs
 

Thema

Beleidsniveau
Vak- en domeingebonden
Vak- en domeinoverstijgend
Internationalisering
 

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden