17 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Komen leren

T22-013 Flexibele groeperingsvormen: ‘Werken met leef- en leergroepen in het basisonderwijs’
Leren op eigen niveau en toch samenleven met je leeftijdsgenoten, het kan in ‘Leef- en Leerschool Sint-Elooi’ te Wingene

Individu

Classic

I22-008 Klas met veel verschillen, hoe hou ik het haalbaar?

Individu

Classic

I22-011

Afgelopen

SpellenLab - Knap gespeeld!
Spellen voor snel lerende of hoogbegaafde leerlingen in het lager onderwijs

Team

Classic

T22-131

Nieuw

De didactische meerwaarde van flipping the classroom
De klastijd optimaal gebruiken in functie van meer diepgaand leren

Team

Classic

T22-141 Flexibele leerwegen in basisonderwijs
Een nuancering van het leerstofjaarklassensysteem wanneer dit geen voldoende antwoord geeft op de leernoden van leerlingen

Team

Classic

T22-146 De ‘kleuterclubjes’: zorg voor kleuters op een leuke ongedwongen manier
In heterogene of homogene groepen kleuters uitdagen of extra zorg bieden

Individu

Classic

I22-050 Rekenzwakke kinderen in het tweede leerjaar. Hoe help je hen op weg? (online)

Individu

Classic

I22-053 Breuken zetten de rekenwereld op z’n kop!
Hoe helpen we rekenzwakke kinderen omgaan met deze moeilijke materie?

Individu

Komen leren

I22-063

Afgelast

Zelfstandig en gedifferentieerd, zo leren wij in de klas van juf Els
Eerste graad BaO

Team

Classic

T22-261 Binnenklasdifferentiatie! Praktisch en haalbaar organiseren!

Individu

Classic

I22-073

Afgelopen

Maak je lessen productiever met Google Classroom

Team

Classic

T22-268 Verrijkingsklas - traject

Team

Classic

T22-270 Differentiëren met Bloom
Sterke leerlingen uitdagen met de taxonomie van Bloom

Individu

Classic

I22-103

Afgelast

De didactische meerwaarde van flipping the classroom
De klastijd optimaal gebruiken in functie van meer diepgaand leren

Dag van

Classic

D22-004 Dag van zorgverbreding

Individu

Classic

I22-156

Nieuw

Verhoog het leerrendement door in te zetten op Activerende Instructiemodellen.
Inzoomen op de ADI en EDI instructiemodellen

Individu

Classic

I22-157

Nieuw

Geïntegreerd zelfstandig leren, hoe doe je dat?
Na een Activerende Directe Instructie leerlingen leren keuzes maken en hun werk plannen

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

Basisonderwijs
Secundair Onderwijs
Hoger Onderwijs
Deeltijds Kunstonderwijs
Volwassenenonderwijs
 

Thema

Beleidsniveau
Vak- en domeingebonden
Vak- en domeinoverstijgend
Internationalisering
 

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden