15 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T22-073

Nieuw

Opnieuw spelen op de speelplaats
Hoe een speelplaats organiseren zodat kinderen weer ongeremd kunnen spelen

Team

Classic

T22-084

Nieuw

Leiding geven aan leerkrachten? Niet doen!?
Hoe inspireer en motiveer je professionals?

Team

Classic

T22-110

Nieuw

School op Maat. Breng beweging in de school, op maat van vraag en specifieke context

Team

Classic

T22-116

Nieuw

Eén voor allen of allen voor één?
Kies je als schoolteam liever voor gedeeld of gedelegeerd leiderschap?

Team

Classic

T22-141 Flexibele leerwegen in basisonderwijs
Een nuancering van het leerstofjaarklassensysteem wanneer dit geen voldoende antwoord geeft op de leernoden van leerlingen

Team

Classic

T22-142 QuickWin4Schools 1: krachtige besluitvorming helpt scholen vooruit!
Hoe zorgen we voor brede én gedragen besluitvorming op school?

Team

Classic

T22-143 QuickWin4Schools 2: veranderaanpak is strategie, mensenwerk en loslaten!
Hoe zorgen we voor brede én gedragen veranderaanpak op school?

Team

Classic

T22-144 QuickWin4Schools 3: zelfsturing als sleutelelement voor succesvol veranderen!
Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden!

Team

Classic

T22-145 QuickWin4Schools 4: projectaanpak in veranderingsprocessen!
Hoe zorgen we voor sterke operationele aanpak van verschillende uitdagingen?

Individu

Classic

I22-051 Quickwin4schools: handige instrumenten voor veranderaanpak op school!
Krachtige besluitvorming, veranderstrategie, zelfsturing en projectaanpak

Individu

Leerlabo

I22-054

Afgelast

Onderwijs in tijden van verandering! (online)
Hoe organiseer je succesvolle en duurzame verandering?

Individu

Komen leren

I22-109

Nieuw

Outdoor education: wij spelen en leren de hele dag buiten!

Individu

Masterclass

I22-115

Nieuw

Afgelast

Module 13: ‘Lean thinking and experimental development’: een Finse aanpak voor de hedendaagse onderwijsuitdagingen
Masterclass De directeur van nu ... en straks!

Individu

Classic

I22-130

Nieuw

Afgelast

'Geen punten, wel yoga en groeien op eigen tempo' - Komen leren in De Libellenschool (Pelt)

Individu

Komen leren

I22-151

Nieuw

Afgelopen

Outdoor education: Een school vol buiten-leven
Hoe vergroen je een speelplaats? Hoe betrek je de kinderen bij het ontwerp en bij de uitvoering van de plannen? Hoe gebruik je de buitenruimte als klasruimte?

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

Basisonderwijs
Secundair Onderwijs
Hoger Onderwijs
Deeltijds Kunstonderwijs
Volwassenenonderwijs
 

Thema

Beleidsniveau
Vak- en domeingebonden
Vak- en domeinoverstijgend
Internationalisering
 

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden