12 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T21-188 Flexibele leerwegen in basisonderwijs
Een nuancering van het leerstofjaarklassensysteem wanneer dit geen voldoende antwoord geeft op de leernoden van leerlingen

Team

Classic

T21-190 QuickWin4Schools 1: krachtige besluitvorming helpt scholen vooruit!
Hoe zorgen we voor brede én gedragen besluitvorming op school?

Team

Classic

T21-191 QuickWin4Schools 2: veranderaanpak is strategie, mensenwerk en loslaten!
Hoe zorgen we voor brede én gedragen veranderaanpak op school?

Team

Classic

T21-192 QuickWin4Schools 3: zelfsturing als sleutelelement voor succesvol veranderen!
Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden!

Team

Classic

T21-193 QuickWin4Schools 4: projectaanpak in veranderingsprocessen!
Hoe zorgen we voor sterke operationele aanpak van verschillende uitdagingen?

Individu

Masterclass

I21-081

Nieuw

Afgelopen

Module 13: ‘Lean Thinking and Experimental Development’: een Finse aanpak voor de hedendaagse onderwijsuitdagingen
De directeur van nu ... en straks!

Individu

Masterclass

I21-082

Nieuw

Module 12: Coaching als leiderschapsvaardigheid (online)
De directeur van nu ... en straks!

Individu

Classic

I21-094

Nieuw

Afgelopen

Webinar 'Van schoolplan naar scenarioplan 2020-2021?!'
Hoe maak je langere termijnkeuzes in onzekere tijden? Hoe krijgen we de basis weer op orde voor de start van een nieuw schooljaar?

Individu

Classic

I21-095

Nieuw

Afgelopen

Shift happens...
Het onderwijs na Corona? Impact op onze leeromgevingen

Individu

Classic

I21-097

Nieuw

Afgelopen

Webinar - School maken in coronatijden
Leiding geven aan bang zijn, angst hebben, goesting hebben en ertegenaan gaan, op school en in de klas

Individu

Leerlabo

I21-114

Nieuw

Onderwijs in tijden van verandering! (online)
Hoe organiseer je succesvolle en duurzame verandering?

Individu

Classic

I21-115

Nieuw

Afgelopen

Authentiek, krachtig en verbindend leidinggeven (online)
Module Waarde-georiënteerd leidinggeven

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

Basisonderwijs
Secundair Onderwijs
Hoger Onderwijs
Deeltijds Kunstonderwijs
Volwassenenonderwijs
 

Thema

Beleidsniveau
Vak- en domeingebonden
Vak- en domeinoverstijgend
Internationalisering
 

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden