630 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T24-097 De muzische bouwstenen uitgelicht
Verdiep je in de bouwstenen van alle muzische domeinen

Team

Classic

T24-098 Mediakundige ontwikkeling in Zill
Wijs, vaardig en geletterd!

Team

Classic

T24-099 Kunst beschouwen met kinderen
Leer kijken en luisteren naar kunst uit alle kunstdisciplines

Team

Classic

T24-100 Muzisch-creatief met media
Verkennend aan de slag met audiovisuele werkvormen en bouwstenen

Team

Classic

T24-101 Onderzoekend leren
Rijke leerprocessen opzetten vanuit de verwondering van kinderen

Team

Classic

T24-102

Nieuw

Ontwerpend leren
Rijke leerprocessen vanuit ontwerpuitdagingen voor kinderen

Team

Classic

T24-103 Ontwikkeling evalueren
Zicht krijgen op de bredere ontwikkeling van kinderen

Team

Classic

T24-104 Processen en producten evalueren
Verken allerlei methodieken die evaluatie ondersteunen

Team

Classic

T24-105

Nieuw

Nesten met je klas
Hoe je klasgroep sociaal en emotioneel ondersteunen a.d.h.v. speelse bewegingsoefeningen, gesprekstechnieken en verbindende rustbrengers?

Team

Classic

T24-106 Interactieve afbeeldingen: betrek leerlingen actief bij de les
Creëer interactieve afbeeldingen om de leerinhoud visueel en overzichtelijk aan te reiken

Team

Classic

T24-107 Digitaal adaptief leerpad: haal het maximale uit het leren
Ontwikkel een adaptief leerpad waarbij het leerproces van de leerlingen gepersonaliseerd worden

Team

Classic

T24-108 Podcasts: van start tot leermiddel
Leer hoe je jouw eigen inspirerende podcast kunt maken en gebruiken in jouw onderwijspraktijk

Team

Classic

T24-109 Boost je leesonderwijs
Waar kan je op inzetten om je leesonderwijs effectiever te maken?

Team

Classic

T24-110 Word Lees Ambassadeur!

Team

Classic

T24-111 Sterk(er) in je klas. Geweldbeheersing en zelfbescherming in het onderwijs

Team

Classic

T24-112 Sterk(er) in jouw klas. Klasmanagement vanuit sterk leiderschap

Team

Classic

T24-113

Nieuw

Motiverend oplossingsgericht coachen
Authentiek connecteren, inspireren en stimuleren van mensen

Team

Classic

T24-114

Nieuw

De ideale balans, van traditioneel naar vernieuwend onderwijs
Jouw lessen transformeren tot een boeiend blended leertraject die werkt

Team

Classic

T24-115

Nieuw

Digitale didactiek met een ruime variatie aan toepassingen
Ontdek en ervaar digitale tools: digitale quiz, digitale oefeningen, feedback…

Team

Classic

T24-116

Nieuw

Phygital Education: de toekomst van het leerproces
Word expert in het integreren van fysieke en digitale elementen met Phygital

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

 • Basisonderwijs
  • Gewoon Basisonderwijs
   • Kleuteronderwijs
    • Peuter en eerste kleuter
    • Tweede kleuter
    • Derde kleuter
   • Lager Onderwijs
    • Eerste graad
    • Tweede graad
    • Derde graad
  • Buitengewoon Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
  • Gewoon Secundair Onderwijs
   • Eerste graad
    • Eerste leerjaar A
    • Eerste leerjaar B
    • Tweede leerjaar A
    • Tweede leerjaar B
   • Tweede graad
    • Derde leerjaar D-finaliteit
    • Derde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Derde leerjaar A-finaliteit
    • Vierde leerjaar D-finaliteit
    • Vierde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Vierde leerjaar A-finaliteit
   • Derde graad
    • Vijfde leerjaar D-finaliteit
    • Vijfde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Vijfde leerjaar A-finaliteit
    • Zesde leerjaar
     • aso
     • bso
     • kso
     • tso
    • Zevende leerjaar Se-n-Se
     • bso
     • tso
   • Vierde graad
  • Buitengewoon Secundair Onderwijs
  • Deeltijds leren en werken
 • Hoger Onderwijs
 • Deeltijds Kunstonderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Thema

 • Beleidsniveau
  • Kwaliteitsbeleid
  • Professionaliseringsbeleid
  • Preventie en veiligheid
  • Team
  • Innovatie/verandering
 • Vak- en domeingebonden
  • Aardrijkskunde
   • STEM BaO
  • Biologie
  • Chemie
  • Duits
  • Economie en organisatie
  • Engels
  • Frans
  • Fysica
  • Geschiedenis
  • Godsdienst, pastoraal en identiteit
  • Humane wetenschappen
  • Klassieke Talen
  • Lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding
  • Maatschappij en welzijn
  • Mavo en PAV
  • Muzisch creatieve vakken
  • Natuurwetenschappen
  • Nederlands
  • Ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs
  • STEM technieken
   • Mechanica-elektriciteit
   • Agro- en biotechnieken
   • Bouw- en houttechnieken
   • Grafische communicatie en media
  • STEM wetenschappen
   • Industriële wetenschappen
   • Techniek-wetenschappen
  • Voeding en horeca
  • Wereldoriëntatie
  • Wiskunde
  • Mechanica - Elektriciteit
  • Industriële wetenschappen
  • Techniek
  • Gemeenschappelijk leerplan ICT
  • Auto
  • Koeling en warmte
  • Hout en bouw
  • Schilderen en decoratie
 • Vak- en domeinoverstijgend
  • Krachtige leeromgeving
   • Algemene didactiek
   • Differentiatie
   • Evaluatie en feedback
   • Leerbegeleiding
   • Media en ICT
   • Motivatie
   • Werkvormen
   • Zill
   • Klasmanagement
   • STEM BaO
  • Kansrijk en zorgbreed onderwijs
   • Communicatie
   • Diversiteit
   • Inclusie
   • Leerlingenbegeleiding
   • Zelfzorg
   • Welbevinden
  • Taalbeleid
   • Begrijpend lezen
   • CLIL
   • OKAN
   • Taalbeleid algemeen
 • Internationalisering

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
Nieuwe inzichten
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden
Ondersteuningsnetwerk
CLB-medewerkers