424 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T23-109 Vaardigheden en attitudes efficiënt evalueren
Hoe kan het beter, sneller en transparanter?

Team

Classic

T23-110 Afstandsonderwijs… Een blik achter de schermen
Verruim je kennis van afstandsonderwijs en maak kennis met waardevolle tools

Team

Classic

T23-111 Online onderwijs, hoe pak ik dit aan?
Ontdek verschillende tools met didactische principes en good practices om goed online onderwijs te organiseren

Team

Classic

T23-112 Visualiseer de leerinhouden op een overzichtelijke en onderwijskundige manier met dynamische afbeeldingen
Maak dynamische en interactieve afbeeldingen en kaarten om de leerinhoud visueel en overzichtelijk aan te reiken aan de lerenden

Team

Classic

T23-113 Doelmatige en functionele integratie van blended learning
Blended learning: het verhaal van de 21e eeuw

Team

Classic

T23-114 Van gedwongen naar doordacht blended learning
Blended learning: het verhaal van de 21e eeuw

Team

Classic

T23-115 Programmeren en computationeel denken in het lager onderwijs
Laat de leerlingen samenwerken, logisch denken en probleemoplossend werken met én zonder robotica

Team

Classic

T23-116 Versterk het leerproces met een adaptief leerpad
Ontwikkel je eigen adaptief leerpad om het leerproces van de leerlingen te optimaliseren

Team

Classic

T23-117 Scholen samen sterker maken!
Samen aan de slag met praktijkonderzoek op school

Team

Classic

T23-118 Met goesting voor de klas
Ingrediënten voor een gedreven schoolteam in balans

Team

Classic

T23-119 Speels, muzisch en doordacht op weg naar schrijven a.d.h.v. de methode Krullenbol
Schrijfritmiek

Team

Classic

T23-120 Meer leesplezier op school
Eenvoudige handvaten met maximale impact

Team

Classic

T23-121 Lachyoga
Connecteer al lachend met je innerlijke kind

Team

Komen leren

T23-122 Joepie! (H)Echte speel- en leertijd!
Hoe het vernieuwen van een speelplaats leidde tot een volledige schoolvisie waar betrokkenheid en welbevinden, ondernemingszin en gezondheid bovenaan staan

Team

Classic

T23-123 Leerlingen in scheidingssituaties en nieuw samengestelde gezinnen
Hoe kan de school helpend zijn?

Team

Classic

T23-124 Helpend en versterkend werken van bij het eerste gesprek
Een introductie in oplossingsgerichte gesprekstechnieken voor leerlingenbegeleiders en zoco’s

Team

Classic

T23-125 Kids skills' en "Mission possible"
Een methode om (gedrags)problemen bij kinderen/jongeren te vertalen naar ‘te leren vaardigheden’

Team

Classic

T23-126 Zelfverwonding bij leerlingen
Zorgen voor de leerling en begrenzen van het gedrag

Team

Classic

T23-127 Da’s allemaal mooi in theorie…
Veel moeilijk gedrag... en evenveel methodieken om er mee om te gaan?

Team

Classic

T23-128 Gezag hebben…gezag krijgen. Kan dat nog en mag dat nog?
Een kennismaking met nieuwe autoriteit en geweldloos verzet gebaseerd op de boeken van Haim Omer

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

 • Basisonderwijs
  • Gewoon Basisonderwijs
   • Kleuteronderwijs
    • Peuter en eerste kleuter
    • Tweede kleuter
    • Derde kleuter
   • Lager Onderwijs
    • Eerste graad
    • Tweede graad
    • Derde graad
  • Buitengewoon Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
  • Gewoon Secundair Onderwijs
   • Eerste graad
    • A-stroom
    • B-stroom
   • Tweede graad
    • ASO
    • BSO
    • KSO
    • TSO
   • Derde graad
    • ASO
    • BSO
    • KSO
    • TSO
   • Vierde graad
  • Buitengewoon Secundair Onderwijs
  • Deeltijds leren en werken
 • Hoger Onderwijs
 • Deeltijds Kunstonderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Thema

 • Beleidsniveau
  • Kwaliteitsbeleid
  • Professionaliseringsbeleid
  • Preventie en veiligheid
  • Team
  • Innovatie/verandering
 • Vak- en domeingebonden
  • Aardrijkskunde
   • STEM BaO
  • Biologie
  • Chemie
  • Duits
  • Economie en organisatie
  • Engels
  • Frans
  • Fysica
  • Geschiedenis
  • Godsdienst, pastoraal en identiteit
  • Humane wetenschappen
  • Klassieke Talen
  • Lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding
  • Maatschappij en welzijn
  • Mavo en PAV
  • Muzisch creatieve vakken
  • Natuurwetenschappen
  • Nederlands
  • Ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs
  • STEM technieken
   • Mechanica-elektriciteit
   • Agro- en biotechnieken
   • Bouw- en houttechnieken
   • Grafische communicatie en media
  • STEM wetenschappen
   • Industriële wetenschappen
   • Techniek-wetenschappen
  • Voeding en horeca
  • Wereldoriëntatie
  • Wiskunde
  • Mechanica - Elektriciteit
  • Industriële wetenschappen
  • Techniek
  • Gemeenschappelijk leerplan ICT
  • Auto
  • Koeling en warmte
  • Hout en bouw
  • Schilderen en decoratie
 • Vak- en domeinoverstijgend
  • Krachtige leeromgeving
   • Algemene didactiek
   • Differentiatie
   • Evaluatie en feedback
   • Leerbegeleiding
   • Media en ICT
   • Motivatie
   • Werkvormen
   • Zill
   • Klasmanagement
   • STEM BaO
  • Kansrijk en zorgbreed onderwijs
   • Communicatie
   • Diversiteit
   • Inclusie
   • Leerlingenbegeleiding
   • Zelfzorg
   • Welbevinden
  • Taalbeleid
   • Begrijpend lezen
   • CLIL
   • OKAN
   • Taalbeleid algemeen
 • Internationalisering

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
Nieuwe inzichten
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden