428 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T23-258 Kagan Coöperatief Leren voor Wetenschappen
Een ideale workshop voor wie biologie, chemie, fysica, aardrijkskunde natuurwetenschappen of CLIL-wetenschappen geeft

Team

Classic

T23-259 Co-teaching. Samen kunnen we meer dan alleen
Samen voor de klas met een goede taakverdeling, zodat alle leerlingen en iedere activiteit in de klas de aandacht krijgt die ze nodig heeft

Team

Classic

T23-260 Coöperatief Leren in de kleuterklas en het eerste leerjaar
De basisprincipes van Kagan Coöperatieve Leerstrategieën bij jonge kinderen

Team

Classic

T23-261 Geef kleuters meer eigenaarschap tijdens langdurige thema's
Ondernemingszin stimuleren, maak kleuters deelgenoot van hun leerproces

Team

Classic

T23-262 Van breed evalueren naar rapporteren
Het rapport afstemmen op de brede manier van evalueren

Team

Classic

T23-263 Energizers
Creëer een aangenaam leerklimaat in je klas d.m.v. opkikkers, tussendoortjes, sfeermakers, doe- en rustmomenten

Team

Classic

T23-264 De ‘kleuterclubjes’: zorg voor kleuters op een leuke ongedwongen manier
In heterogene of homogene groepen kleuters uitdagen of extra zorg bieden

Team

Classic

T23-265 Maak je kleuters rijker door je hoeken te verrijken
Een stap voor stap handleiding voor het verrijken van je klashoeken

Team

Classic

T23-266 Een spontane ontwikkeling stimuleren tijdens het buiten spelen/leren
Zet je klashoeken buiten en creëer spontane en zinvolle activiteiten

Team

Classic

T23-267

Nieuw

Loose Parts en ontdekdozen
Stimuleer de natuurlijke onderzoekende drijfveer van de kleuters

Team

Classic

T23-268

Nieuw

Ontluikende geletterdheid voor álle kleuters binnen een krachtige leeromgeving
Het aanbod en hoekenverrijking als taalstimulerende prikkel

Individu

Classic

I23-022

Afgelast

Activiteiten ontwikkelen vanuit Zill
De Zill-uitdagingen toepassen op een concrete activiteit

Team

Classic

T23-269

Nieuw

Spelend bewegen als tussendoortje of actief spel met de kleuters
Coöperatieve spelvormen en energizers

Individu

Classic

I23-023 Projecten ontwerpen
Aan de slag met geïntegreerde klas- of schoolprojecten

Individu

Classic

I23-024

Afgelopen

Muzisch hoekenwerk
Ontdek en bedenk muzische hoeken voor in de klas

Individu

Classic

I23-025

Afgelopen

Muzisch creatief met media
Verkennend aan de slag met audiovisuele werkvormen en bouwstenen

Individu

Masterclass

I23-026

Afgelopen

Masterclass Leerlingenbegeleiding voor secundair onderwijs

Team

Classic

T23-270 Oordeel in je voordeel!
Geweldloze/Verbindende communicatie in de (school)praktijk

Team

Classic

T23-271 Kies je oren!
Hoor jij (niet) wat er gezegd wordt?

Team

Classic

T23-272 Verbindende besluitvorming
Gedragen beslissingen, duurzame beslissingen

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

 • Basisonderwijs
  • Gewoon Basisonderwijs
   • Kleuteronderwijs
    • Peuter en eerste kleuter
    • Tweede kleuter
    • Derde kleuter
   • Lager Onderwijs
    • Eerste graad
    • Tweede graad
    • Derde graad
  • Buitengewoon Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
  • Gewoon Secundair Onderwijs
   • Eerste graad
    • A-stroom
    • B-stroom
   • Tweede graad
    • ASO
    • BSO
    • KSO
    • TSO
   • Derde graad
    • ASO
    • BSO
    • KSO
    • TSO
   • Vierde graad
  • Buitengewoon Secundair Onderwijs
  • Deeltijds leren en werken
 • Hoger Onderwijs
 • Deeltijds Kunstonderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Thema

 • Beleidsniveau
  • Kwaliteitsbeleid
  • Professionaliseringsbeleid
  • Preventie en veiligheid
  • Team
  • Innovatie/verandering
 • Vak- en domeingebonden
  • Aardrijkskunde
   • STEM BaO
  • Biologie
  • Chemie
  • Duits
  • Economie en organisatie
  • Engels
  • Frans
  • Fysica
  • Geschiedenis
  • Godsdienst, pastoraal en identiteit
  • Humane wetenschappen
  • Klassieke Talen
  • Lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding
  • Maatschappij en welzijn
  • Mavo en PAV
  • Muzisch creatieve vakken
  • Natuurwetenschappen
  • Nederlands
  • Ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs
  • STEM technieken
   • Mechanica-elektriciteit
   • Agro- en biotechnieken
   • Bouw- en houttechnieken
   • Grafische communicatie en media
  • STEM wetenschappen
   • Industriële wetenschappen
   • Techniek-wetenschappen
  • Voeding en horeca
  • Wereldoriëntatie
  • Wiskunde
  • Mechanica - Elektriciteit
  • Industriële wetenschappen
  • Techniek
  • Gemeenschappelijk leerplan ICT
  • Auto
  • Koeling en warmte
  • Hout en bouw
  • Schilderen en decoratie
 • Vak- en domeinoverstijgend
  • Krachtige leeromgeving
   • Algemene didactiek
   • Differentiatie
   • Evaluatie en feedback
   • Leerbegeleiding
   • Media en ICT
   • Motivatie
   • Werkvormen
   • Zill
   • Klasmanagement
   • STEM BaO
  • Kansrijk en zorgbreed onderwijs
   • Communicatie
   • Diversiteit
   • Inclusie
   • Leerlingenbegeleiding
   • Zelfzorg
   • Welbevinden
  • Taalbeleid
   • Begrijpend lezen
   • CLIL
   • OKAN
   • Taalbeleid algemeen
 • Internationalisering

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
Nieuwe inzichten
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden