328 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Individu

Classic

I24-057

Afgelopen

Sterk(er) in je klas. Klasmanagement vanuit sterk leiderschap

Individu

Masterclass

I24-058

Afgelopen

Masterclass Leerlingenbegeleiding voor secundair onderwijs

Individu

Classic

I24-059 Motiverend oplossingsgericht coachen
Authentiek connecteren, inspireren en stimuleren van mensen

Individu

Classic

I24-060

Nieuw

Afgelopen

Eerstelijnszorg bij leren en studeren realistisch én gedifferentieerd aanpakken als leerkracht: het kan!
Ervaringsgericht en wetenschappelijk onderbouwd inzicht verwerven in leerstrategieën en leerproblemen bij jouw leerlingen

Individu

Classic

I24-061

Nieuw

Afgelast

Emotionele intelligentie voor jongeren: focus op motivatie (online)

Individu

Classic

I24-062

Afgelast

Digi-talen (voor leraren lager onderwijs) - NAMIDDAG
Word jij ook een digi-talige leerkracht?

Individu

Masterclass

I24-063

Afgelopen

Masterclass Breed mentorschap
Loopbaanbegeleiding van aspirant-leraar naar professional

Individu

Classic

I24-064

Afgelopen

Loose parts en ontdekdozen
Stimuleer de natuurlijke onderzoekende drijfveer van de kleuters

Individu

Classic

I24-065

Afgelopen

Ontluikende geletterdheid voor álle kleuters binnen een krachtige leeromgeving
Het aanbod en hoekenverrijking als taalstimulerende prikkel

Individu

Classic

I24-066

Nieuw

Afgelast

Ontwikkelingsgerichte feedback geven aan jonge kinderen
Hoe geef je feedback aan jonge kinderen waar zij mee verder kunnen in hun ontwikkeling?

Individu

Classic

I24-067

Nieuw

Afgelopen

Escape the (basis)school
Maak drie soorten escapespelen voor binnen en buiten

Individu

Classic

I24-068 Het schooljaar rond met 15 ICdeeTjes
Verwerk belangrijke gebeurtenissen in het jaar met een media-activiteit

Individu

Classic

I24-069

Afgelopen

Groeigericht evalueren in de kleuterschool (online)

Team

Classic

T24-216 iPad in de kleuterklas
Ontdek de didactische mogelijkheden van iPad(s)

Individu

Classic

I24-070 Coöperatief Leren: samenwerkend leren op een gestructureerde manier. De basisprincipes van Kagan Coöperatieve Leerstrategieën en de Kagan Structuren (voor lager en secundair onderwijs)
Een driedaagse opleiding in het concept van Kagan Coöperatief leren

Dag van

Classic

D24-001

Afgelopen

Dag van de kleuter
Voor peuter- en kleuteronderwijzers

Individu

Classic

I24-071

Afgelopen

Efficiënt werken met Chromebooks

Individu

Classic

I24-072

Afgelopen

Digitaal evalueren met Google Formulieren

Individu

Classic

I24-073 Digitaal evalueren met BookWidgets

Individu

Classic

I24-074

Nieuw

Afgelopen

ICT in de kleuterklas

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

 • Basisonderwijs
  • Gewoon Basisonderwijs
   • Kleuteronderwijs
    • Peuter en eerste kleuter
    • Tweede kleuter
    • Derde kleuter
   • Lager Onderwijs
    • Eerste graad
    • Tweede graad
    • Derde graad
  • Buitengewoon Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
  • Gewoon Secundair Onderwijs
   • Eerste graad
    • Eerste leerjaar A
    • Eerste leerjaar B
    • Tweede leerjaar A
    • Tweede leerjaar B
   • Tweede graad
    • Derde leerjaar D-finaliteit
    • Derde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Derde leerjaar A-finaliteit
    • Vierde leerjaar D-finaliteit
    • Vierde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Vierde leerjaar A-finaliteit
   • Derde graad
    • Vijfde leerjaar D-finaliteit
    • Vijfde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Vijfde leerjaar A-finaliteit
    • Zesde leerjaar
     • aso
     • bso
     • kso
     • tso
    • Zevende leerjaar Se-n-Se
     • bso
     • tso
   • Vierde graad
  • Buitengewoon Secundair Onderwijs
  • Deeltijds leren en werken
 • Hoger Onderwijs
 • Deeltijds Kunstonderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Thema

 • Beleidsniveau
  • Kwaliteitsbeleid
  • Professionaliseringsbeleid
  • Preventie en veiligheid
  • Team
  • Innovatie/verandering
 • Vak- en domeingebonden
  • Aardrijkskunde
   • STEM BaO
  • Biologie
  • Chemie
  • Duits
  • Economie en organisatie
  • Engels
  • Frans
  • Fysica
  • Geschiedenis
  • Godsdienst, pastoraal en identiteit
  • Humane wetenschappen
  • Klassieke Talen
  • Lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding
  • Maatschappij en welzijn
  • Mavo en PAV
  • Muzisch creatieve vakken
  • Natuurwetenschappen
  • Nederlands
  • Ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs
  • STEM technieken
   • Mechanica-elektriciteit
   • Agro- en biotechnieken
   • Bouw- en houttechnieken
   • Grafische communicatie en media
  • STEM wetenschappen
   • Industriële wetenschappen
   • Techniek-wetenschappen
  • Voeding en horeca
  • Wereldoriëntatie
  • Wiskunde
  • Mechanica - Elektriciteit
  • Industriële wetenschappen
  • Techniek
  • Gemeenschappelijk leerplan ICT
  • Auto
  • Koeling en warmte
  • Hout en bouw
  • Schilderen en decoratie
 • Vak- en domeinoverstijgend
  • Krachtige leeromgeving
   • Algemene didactiek
   • Differentiatie
   • Evaluatie en feedback
   • Leerbegeleiding
   • Media en ICT
   • Motivatie
   • Werkvormen
   • Zill
   • Klasmanagement
   • STEM BaO
  • Kansrijk en zorgbreed onderwijs
   • Communicatie
   • Diversiteit
   • Inclusie
   • Leerlingenbegeleiding
   • Zelfzorg
   • Welbevinden
  • Taalbeleid
   • Begrijpend lezen
   • CLIL
   • OKAN
   • Taalbeleid algemeen
 • Internationalisering

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
Nieuwe inzichten
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden
Ondersteuningsnetwerk
CLB-medewerkers