58 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T21-014 Een leer- of ontwikkelingsstoornis komt vaak niet alleen
Wat houdt een leer- of ontwikkelingsstoornis juist in? Wat kunnen we als leerkracht doen?

Team

Classic

T21-032 Zelfverwonding bij leerlingen
Zorgen voor de leerling en begrenzen van het gedrag

Team

Classic

T21-034 Timemanagement
Het verhogen van je persoonlijke effectiviteit

Team

Classic

T21-047 De kloof tussen armoede en school overbruggen
Op zoek naar de juiste golflengte

Team

Classic

T21-048 Team in balans
Gun jezelf en je collega’s een goede balans in werk en privé

Team

Classic

T21-052 Gevalideerd geluk
Wetenschappelijk gevalideerde methodes voor een beter leven

Team

Classic

T21-053 Under pressure
Sta sterker onder druk!

Team

Classic

T21-064 Heb ik een conflict of heeft het conflict mij?
Beter omgaan met conflicten

Team

Classic

T21-065 Ambras in de klas
Concreet aan het werk met een klas die vastloopt

Team

Classic

T21-066 Help, mijn klas leeft!
Gericht omgaan met de groepsdynamiek binnen je klas

Team

Classic

T21-067 Oudergesprekken: een uitdaging!
Wat speelt er zich af bij gesprekken met ouders?

Team

Classic

T21-076 Geen gezaag, maar gezag ... zonder woorden
Respectvol leiding nemen

Team

Classic

T21-077 Klant koning? Gesprekken met ouders
Respectvol wijzen op rechten ... en plichten

Team

Classic

T21-080 Wat als straffen niet meer werkt?
Als gezag faalt, als begrenzen niet meer lukt, welke tools heb je als leerkracht of school nog ter beschikking?

Team

Classic

T21-089 Vergaderen: minder (?), korter, beter!
Technieken voor efficiënt en effectief vergaderen

Team

Classic

T21-092 Constructieve feedback in verbinding
Een leerkans om jouw coachende vaardigheden te versterken

Team

Classic

T21-093 De leraar als coach
Focus op de oplossingen i.p.v. op de problemen

Team

Classic

T21-095 Verbindende en coachende feedback in groeigesprekken
Een leerkans om jouw coachende vaardigheden te versterken

Team

Classic

T21-097 Jouw FOCUS of jouw leven!
Hoe manage ik mijn FOCUS in onze digitale wereld?

Team

Classic

T21-099 Het 'keuzekompas'
Een antwoord op keuzestress

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

Basisonderwijs
Secundair Onderwijs
Hoger Onderwijs
Deeltijds Kunstonderwijs
Volwassenenonderwijs
 

Thema

Beleidsniveau
Vak- en domeingebonden
Vak- en domeinoverstijgend
Internationalisering
 

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden