206 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T23-179 Meer energie en motivatie via coaching van het team
Bekom in je team open communicatie, meer eensgezindheid en een positieve en inspirerende sfeer

Team

Classic

T23-181 Jongeren en stress. Herken stress bij jongeren en maak hen veerkrachtig

Team

Classic

T23-187 “Ik zie het anders!”
Omgaan met richtingsmoeilijkheden en spiegelen bij kinderen

Team

Classic

T23-192 Vital Schools: beweegvriendelijk lesgeven vanuit verschillende invalshoeken
Beweegvriendelijk lesgeven: hoe kunnen we kinderen en jongeren minder lang laten zitten en meer laten bewegen tijdens de klascontext?

Team

Classic

T23-193 Creatief denken
Wuk?! Out of the box?!

Team

Classic

T23-200 Leiding geven aan leerkrachten? Niet doen!?
Hoe inspireer en motiveer je professionals?

Team

Classic

T23-201 Preventie tegen stress, overspanning, burn-out
Dynamisch onthaasten, efficiënt werken en toch genieten van het leven

Team

Classic

T23-202 Tijdsbeheer
Efficiënt werken onder tijdsdruk

Team

Classic

T23-203 Assertief denken en doen op de werkvloer
Territorium bepalen en laten respecteren

Team

Classic

T23-204 Welzijnsbeleid: psychosociale aspecten
Voorkomen van stress en burn-out met medewerkers. Omgaan met langdurig afwezigen

Individu

Classic

I23-004 ICT-integratie in het vijfde en zesde leerjaar
Aan de slag met leerrijke, handige ICT tools binnen de klaspraktijk

Team

Classic

T23-205 Heffen en tillen, rugbesparend werken
Van denken naar doen

Team

Classic

T23-207 Op zoek naar een plek om te leven
Lesgeven over migratie en vluchten; werken aan een genuanceerde beeldvorming bij je leerlingen

Individu

Classic

I23-005 Geweldloze Communicatie van hart tot hart: eerlijke contacten, voedende relaties - introductietweedaagse

Team

Classic

T23-211

Nieuw

Hoe de klas motiveren en activeren?

Team

Classic

T23-219 Creativiteit als remedie tegen overtollige spanningen
Jezelf blijven en grenzen verleggen: improve performance

Team

Classic

T23-220

Nieuw

Hoe omgaan met probleemgedrag in klas- en schoolcontext?

Team

Classic

T23-221 Computationeel denken: probleemoplossend denken in de klas zowel plugged en unplugged
STEAM CT: Via een STEM-didactiek komen tot computationele vaardigheden bij leerlingen in het lager onderwijs

Team

Classic

T23-223 iPad in de kleuterklas
Ontdek de didactische mogelijkheden van iPad(s)

Team

Classic

T23-224 Sterk in STEM! Aan de slag met STEM in het lager onderwijs
Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt een didactisch kader opgebouwd dat als handvat kan dienen om met STEM aan de slag te gaan

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

 • Basisonderwijs
  • Gewoon Basisonderwijs
   • Kleuteronderwijs
    • Peuter en eerste kleuter
    • Tweede kleuter
    • Derde kleuter
   • Lager Onderwijs
    • Eerste graad
    • Tweede graad
    • Derde graad
  • Buitengewoon Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
  • Gewoon Secundair Onderwijs
   • Eerste graad
    • A-stroom
    • B-stroom
   • Tweede graad
    • ASO
    • BSO
    • KSO
    • TSO
   • Derde graad
    • ASO
    • BSO
    • KSO
    • TSO
   • Vierde graad
  • Buitengewoon Secundair Onderwijs
  • Deeltijds leren en werken
 • Hoger Onderwijs
 • Deeltijds Kunstonderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Thema

 • Beleidsniveau
  • Kwaliteitsbeleid
  • Professionaliseringsbeleid
  • Preventie en veiligheid
  • Team
  • Innovatie/verandering
 • Vak- en domeingebonden
  • Aardrijkskunde
   • STEM BaO
  • Biologie
  • Chemie
  • Duits
  • Economie en organisatie
  • Engels
  • Frans
  • Fysica
  • Geschiedenis
  • Godsdienst, pastoraal en identiteit
  • Humane wetenschappen
  • Klassieke Talen
  • Lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding
  • Maatschappij en welzijn
  • Mavo en PAV
  • Muzisch creatieve vakken
  • Natuurwetenschappen
  • Nederlands
  • Ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs
  • STEM technieken
   • Mechanica-elektriciteit
   • Agro- en biotechnieken
   • Bouw- en houttechnieken
   • Grafische communicatie en media
  • STEM wetenschappen
   • Industriële wetenschappen
   • Techniek-wetenschappen
  • Voeding en horeca
  • Wereldoriëntatie
  • Wiskunde
  • Mechanica - Elektriciteit
  • Industriële wetenschappen
  • Techniek
  • Gemeenschappelijk leerplan ICT
  • Auto
  • Koeling en warmte
  • Hout en bouw
  • Schilderen en decoratie
 • Vak- en domeinoverstijgend
  • Krachtige leeromgeving
   • Algemene didactiek
   • Differentiatie
   • Evaluatie en feedback
   • Leerbegeleiding
   • Media en ICT
   • Motivatie
   • Werkvormen
   • Zill
   • Klasmanagement
   • STEM BaO
  • Kansrijk en zorgbreed onderwijs
   • Communicatie
   • Diversiteit
   • Inclusie
   • Leerlingenbegeleiding
   • Zelfzorg
   • Welbevinden
  • Taalbeleid
   • Begrijpend lezen
   • CLIL
   • OKAN
   • Taalbeleid algemeen
 • Internationalisering

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
Nieuwe inzichten
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden