241 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T22-116

Nieuw

Eén voor allen of allen voor één?
Kies je als schoolteam liever voor gedeeld of gedelegeerd leiderschap?

Individu

Classic

I22-023

Nieuw

S’way cool! (online)
Leerkrachten en leerlingen presenteren snel en eenvoudig!

Individu

Classic

I22-030

Nieuw

Grip op je werk. Bouw aan zelfzorg door te ontdekken wat je doet en waarom je iets doet

Individu

Classic

I22-031

Nieuw

Bloeien zonder (door)groeien? Voor wie zoekt naar verdieping, uitdaging en balans in een onderwijsberoep

Individu

Classic

I22-032

Nieuw

Teamcoaching Troef! Speel als team een cruciale rol in de professionele ontwikkeling van collega's

Individu

Classic

I22-033

Nieuw

Crisiscommunicatie
Allerhande vormen van communicatie bij een crisis onder de loep

Individu

Classic

I22-034

Nieuw

Geschreven communicatie
Brieven, mails, website, berichten, Facebook, Instagram, …. schrijven we het goed?

Individu

Masterclass

I22-035 Masterclass Breed mentorschap
Loopbaanbegeleiding van aspirant-leraar naar professional

Individu

Classic

I22-036 Samen sterker in gezag!
Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet op school

Individu

Classic

I22-038 Digi-dinsdagen

Team

Komen leren

T22-117 Joepie! (H)Echte speel- en leertijd!
Hoe het vernieuwen van een speelplaats leidde tot een volledige schoolvisie waar betrokkenheid en welbevinden, ondernemingszin en gezondheid bovenaan staan

Team

Classic

T22-121 Sterk in STEM! Aan de slag met STEM in het lager onderwijs

Team

Classic

T22-128 Zet je hoofd af
Kindermeditatie of hoe je die pauzeknop in je hoofd indrukt

Team

Classic

T22-129 Team in balans
Gun jezelf en je collega’s een goede balans in werk en privé

Team

Classic

T22-130

Nieuw

Computationeel denken: probleemoplossend denken in de klas zowel plugged en unplugged
STEAM CT: Via een STEM-didactiek komen tot computationele vaardigheden bij leerlingen in het lager onderwijs

Team

Classic

T22-131

Nieuw

De didactische meerwaarde van flipping the classroom
De klastijd optimaal gebruiken in functie van meer diepgaand leren

Team

Classic

T22-133

Nieuw

iPad in de kleuterklas
Ontdek de didactische mogelijkheden van iPad(s)

Team

Classic

T22-134 Word een breinvriendelijke leraar!
Breinvriendelijk onderwijs op basis van Kagan Breinprincipes

Team

Classic

T22-135 Klavertje4 voor meta-leren en leven - Klaverblad 1: 'denken' en executieve functies
Persoonsgebonden ontwikkeling ondersteunen vanuit metacognitie

Team

Classic

T22-136 Klavertje4 voor meta-leren en leven - Klaverblad 2: metacognitie en dieptegesprekken
Persoonsgebonden ontwikkeling ondersteunen vanuit metacognitie

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

Basisonderwijs
Secundair Onderwijs
Hoger Onderwijs
Deeltijds Kunstonderwijs
Volwassenenonderwijs
 

Thema

Beleidsniveau
Vak- en domeingebonden
Vak- en domeinoverstijgend
Internationalisering
 

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden