206 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T23-135 Grip op je werk. Bouw aan zelfzorg door te ontdekken wat je doet en waarom je iets doet

Team

Classic

T23-136 Ben jij een directeur of een schoolleider?
Verken welk soort management- of leiderschapsstijl het best bij je (context) past

Team

Classic

T23-137 Eén voor allen of allen voor één?
Kies je als schoolteam liever voor gedeeld of gedelegeerd leiderschap?

Team

Classic

T23-140 Differentiëren voor hoogbegaafden
Compacten, verrijken en leerlijnen voor hoogbegaafden

Team

Classic

T23-146 Beleidsplan voor hoogbegaafden

Team

Classic

T23-150 Vergaderen: minder (?), korter, beter!
Technieken voor efficiënt en effectief vergaderen

Team

Classic

T23-151 Geen leren zonder evalueren!
Over de kracht van een formatief evaluatiekader

Team

Classic

T23-159 Communicatie zonder frustratie!
Een sterkere overleg- en aanspreekcultuur geeft sterkere relaties

Team

Classic

T23-161 Eigenaarschap, zelfsturing, zelfregulatie … Een zoveelste hype of de kern van de zaak?

Individu

Classic

I23-001 Ik krijg het moeilijk uit mijn hoofd. Trauma-sensitief werken binnen het onderwijs

Individu

Extra large

I23-002 10-daagse basisopleiding geweldloze communicatie
Eerlijke contacten, voedende relaties ... van gelijk naar geluk

Team

Classic

T23-162 Jong-leren
Voor een (nog) betere aanpak van het schoolwerk

Team

Classic

T23-163 Gezag dragen? Dat doe je samen!
Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet in de schoolpraktijk

Team

Classic

T23-164 Team Teach. Alleen gaat het sneller, samen gaat het beter
Hoe speel je via teamteaching in op de noden van de leerlingen en leerkrachten?

Individu

Komen leren

I23-003 Zelfstandig en gedifferentieerd, zo leren wij in de klas van juf Els
Eerste graad BaO

Team

Classic

T23-170 U vraagt? Wij draaien!
ICT-verzoekprogramma op maat van jouw school, klas of vak

Team

Classic

T23-171 Buiten spelen en leren
Hop naar buiten! Maar hoe en waarom? Buiten spelen om te leren

Team

Classic

T23-175 BOOST jouw INNER LEADERSHIP in de klas!
Jouw ‘Innerlijk kompas” als basis tot meer in jouw kracht staan in de klas

Team

Classic

T23-176 BOOST jouw FOCUS en die van je leerlingen!
Op een gezonde manier omgaan met de veelheid aan taken en prikkels. Meer concentratie en focus in een steeds snellere en complexere onderwijswereld

Team

Classic

T23-178 Het dak vliegt eraf! Impact van trauma en chronische stress op kinderen en op het klasgebeuren

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

 • Basisonderwijs
  • Gewoon Basisonderwijs
   • Kleuteronderwijs
    • Peuter en eerste kleuter
    • Tweede kleuter
    • Derde kleuter
   • Lager Onderwijs
    • Eerste graad
    • Tweede graad
    • Derde graad
  • Buitengewoon Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
  • Gewoon Secundair Onderwijs
   • Eerste graad
    • A-stroom
    • B-stroom
   • Tweede graad
    • ASO
    • BSO
    • KSO
    • TSO
   • Derde graad
    • ASO
    • BSO
    • KSO
    • TSO
   • Vierde graad
  • Buitengewoon Secundair Onderwijs
  • Deeltijds leren en werken
 • Hoger Onderwijs
 • Deeltijds Kunstonderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Thema

 • Beleidsniveau
  • Kwaliteitsbeleid
  • Professionaliseringsbeleid
  • Preventie en veiligheid
  • Team
  • Innovatie/verandering
 • Vak- en domeingebonden
  • Aardrijkskunde
   • STEM BaO
  • Biologie
  • Chemie
  • Duits
  • Economie en organisatie
  • Engels
  • Frans
  • Fysica
  • Geschiedenis
  • Godsdienst, pastoraal en identiteit
  • Humane wetenschappen
  • Klassieke Talen
  • Lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding
  • Maatschappij en welzijn
  • Mavo en PAV
  • Muzisch creatieve vakken
  • Natuurwetenschappen
  • Nederlands
  • Ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs
  • STEM technieken
   • Mechanica-elektriciteit
   • Agro- en biotechnieken
   • Bouw- en houttechnieken
   • Grafische communicatie en media
  • STEM wetenschappen
   • Industriële wetenschappen
   • Techniek-wetenschappen
  • Voeding en horeca
  • Wereldoriëntatie
  • Wiskunde
  • Mechanica - Elektriciteit
  • Industriële wetenschappen
  • Techniek
  • Gemeenschappelijk leerplan ICT
  • Auto
  • Koeling en warmte
  • Hout en bouw
  • Schilderen en decoratie
 • Vak- en domeinoverstijgend
  • Krachtige leeromgeving
   • Algemene didactiek
   • Differentiatie
   • Evaluatie en feedback
   • Leerbegeleiding
   • Media en ICT
   • Motivatie
   • Werkvormen
   • Zill
   • Klasmanagement
   • STEM BaO
  • Kansrijk en zorgbreed onderwijs
   • Communicatie
   • Diversiteit
   • Inclusie
   • Leerlingenbegeleiding
   • Zelfzorg
   • Welbevinden
  • Taalbeleid
   • Begrijpend lezen
   • CLIL
   • OKAN
   • Taalbeleid algemeen
 • Internationalisering

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
Nieuwe inzichten
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden