282 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T22-163 Een spontane ontwikkeling stimuleren tijdens het buiten spelen/leren
Zet je klashoeken buiten en creëer spontane en zinvolle activiteiten

Team

Classic

T22-164 Wacht maar tot ik groot ben!
Omgaan met agressie bij kleine kinderen

Team

Classic

T22-165 Loop naar de maan ...
Omgaan met verbale agressie

Team

Classic

T22-166 Energizers
Creëer een aangenaam leerklimaat in je klas d.m.v. opkikkers, tussendoortjes, sfeermakers, doe- en rustmomenten

Team

Classic

T22-167 Constructieve feedback in verbinding
Een leerkans om jouw coachende vaardigheden te versterken

Team

Classic

T22-168 De leraar als coach
Focus op de oplossingen i.p.v. op de problemen

Team

Classic

T22-169 Psychomotoriek, DE taal van het jonge kind
De maturiteit van kinderen op een andere manier bekeken

Team

Classic

T22-170 Verbindende en coachende feedback in groeigesprekken
Een leerkans om jouw coachende vaardigheden te versterken

Team

Classic

T22-171 Jouw team in beweging brengen
Op maat gemaakt coachingtraject bij veranderingsprocessen

Team

Classic

T22-172 Jouw FOCUS of jouw leven!
Hoe manage ik mijn FOCUS in onze digitale wereld?

Team

Classic

T22-173 Het 'keuzekompas'
Een antwoord op keuzestress

Team

Classic

T22-174 Verbindend samenwerken met ouders
Handelingsgericht omgaan met ouders is de gezonde combinatie van de ervaringsdeskundigheid van ouders en de professionaliteit van de school, zeker bij kinderen met specifieke onderwijsbehoeften

Team

Classic

T22-175 De kloof tussen armoede en school overbruggen
Op zoek naar de juiste golflengte

Team

Classic

T22-176 Muzikaal improviseren met kleuters

Team

Classic

T22-177 Van Moppereend tot Moppermuziekeend
Een prentenboek/verhaal vertellen met muzikale hulpmiddelen

Team

Classic

T22-178 Spelen met cajons, boomwhackers, kazoo, ukelele in de klas
Instrumentale update in de klas: van level 2000 ritmestokjes-handtrom naar level 2019 cajon-boomwhacker-ukelele

Team

Classic

T22-179 Rouwen … zwijg me niet dood!
Wat kan je als school doen VOOR, TIJDENS en NA een emotionele aardbeving (dood, scheiding, verdriet, …) om leerlingen goed te begrijpen en beter te begeleiden

Team

Classic

T22-180 Verbindend samenwerken in functie van een inclusiever onderwijs via Communities of Practice
M-decreet: zorgcontinuüm fase 2 en 3

Team

Classic

T22-181 Het scherp stellen van de onderwijsbehoefte(n) van kinderen
Casussen uit fase 2 en 3 van het zorgcontinuüm

Team

Classic

T22-182 IK + JIJ = WIJ! Socialer-Vaardiger
Geïntegreerd werken aan sociale vaardigheden in het basisonderwijs

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

Basisonderwijs
Secundair Onderwijs
Hoger Onderwijs
Deeltijds Kunstonderwijs
Volwassenenonderwijs
 

Thema

Beleidsniveau
Vak- en domeingebonden
Vak- en domeinoverstijgend
Internationalisering
 

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden