74 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Individu

Classic

I22-079

Nieuw

15 ICdeeTjes
15 praktische toepassingen van ICT in de klas, voor elke graad wat wils

Individu

Classic

I22-080

Nieuw

Google Classroom Next level

Individu

Classic

I22-081

Nieuw

Een digitale escaperoom met Google Apps

Individu

Classic

I22-095 Muzisch creatief met media
Verkennend aan de slag met audiovisuele werkvormen en bouwstenen

Individu

Masterclass

I22-128

Nieuw

Masterclass Digitale didactiek
De fundamenten van online leren

Individu

Classic

I22-131

Nieuw

Maak de digisprong met iPad - Realiseer de eindtermen rond digitale competentie en mediawijsheid in de eerste graad secundair onderwijs
Een creatieve workshop waarbij we materiaal creëren en delen rekening houdende met privacy, auteurs en portretrechten

Individu

Classic

I22-132

Nieuw

Maak de digisprong met iPad - Realiseer de eindtermen rond digitale competentie en mediawijsheid in de tweede graad secundair onderwijs
Aan de slag met het creëren en delen van content.

Individu

Classic

I22-135

Nieuw

Microsoft 365 Word (online)

Individu

Classic

I22-136

Nieuw

Microsoft 365 PowerPoint (online)

Individu

Classic

I22-137

Nieuw

E-learning met Schoolupdate
i.s.m. Fourcast for Education

Individu

Classic

I22-142

Nieuw

Maak de digisprong met iPad - basishandelingen
Ontdek de iPad in functie van het gebruik in de klas

Individu

Classic

I22-143

Nieuw

Maak de digisprong met iPad - Iedereen kan programmeren: computationeel denken in de eerste graad secundair onderwijs
Aan de slag met termen zoals hard- en software, besturingssystemen, dataformaten, decompositie, patroonherkenning, abstractie, algoritme en debuggen

Individu

Classic

I22-144

Nieuw

Maak de digisprong met iPad - Iedereen kan programmeren: computationeel denken in de tweede graad secundair onderwijs
Aan de slag met ‘Bit’, ‘Input’, ‘Output’, ‘Verbinding’, ‘zenden’, ‘ontvangen en verwerken’. We gaan dieper in op termen zoals ‘decompositie’, ‘patroonherkenning, herhalingsstructuren, variabelen ...

Team

Classic

T22-284 Canva

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

Basisonderwijs
Secundair Onderwijs
Hoger Onderwijs
Deeltijds Kunstonderwijs
Volwassenenonderwijs
 

Thema

Beleidsniveau
Vak- en domeingebonden
Vak- en domeinoverstijgend
Internationalisering
 

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden