69 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T25-177 ChatGPT als leer- en testassistent
Zet ChatGPT in voor differentiatie en om gepersonaliseerd leren en testen te ondersteunen

Team

Classic

T25-178 Interactief onderwijs met ChatGPT
Verrijk leerervaringen met AI-gedreven interactiviteit

Team

Classic

T25-181

Nieuw

Verdiepende sessie: ChatGPT ter ondersteuning van creatieve processen
Ontketen creativiteit en innovatie met ChatGPT

Team

Classic

T25-182

Nieuw

Verdiepende sessie: Beeldend onderwijs met AI
Ontdek de kracht van beeldgeneratoren

Team

Classic

T25-183 Het schooljaar rond met 15 ICdeeTjes
Verwerk belangrijke gebeurtenissen in het jaar met een media-activiteit

Team

Classic

T25-185

Nieuw

Veilig op het internet
De gevaren op het internet en hoe je er tegen te wapenen

Team

Classic

T25-186 Het gebruik van de iPad in de lagere school

Individu

Classic

I25-060 Digitaal evalueren met Google Forms

Individu

Classic

I25-061

Nieuw

Je eigen digitaal klaslokaal met Google Classroom

Individu

Classic

I25-074 ICT-integratie in het derde en vierde leerjaar
Praktische ICT-toepassingen voor jouw klas

Individu

Classic

I25-075 iPad in de kleuterklas
Ontdek de didactische mogelijkheden van iPad(s)

Individu

Classic

I25-076

Nieuw

Hoe schermpjes leiden tot een strijd. De digitale leefwereld van kinderen en jongeren

Individu

Classic

I25-078 Escape the (basis)school
Maak drie soorten escapespelen voor binnen en buiten

Individu

Classic

I25-081 ICT-integratie in het vijfde en zesde leerjaar
Aan de slag met leerrijke, handige ICT tools binnen de klaspraktijk

Individu

Classic

I25-082

Nieuw

Afgeronde lesideeën met vierkante QR-codes
Een uitgebreide verzameling van lesideeën waarin QR-codes gebruikt worden

Individu

Classic

I25-084 Digi-talen - VOLLEDIGE DAG
Word jij ook een digi-talige leerkracht?

Individu

Classic

I25-085 Digi-talen - VOORMIDDAG
Word jij ook een digi-talige leerkracht?

Individu

Classic

I25-086 Digi-talen - NAMIDDAG
Word jij ook een digi-talige leerkracht?

Individu

Classic

I25-089

Nieuw

Nearpod: transformeer saaie lessen naar interactieve lessen (online)

Individu

Classic

I25-090

Nieuw

Genial/ly: boeiende en inspirerende content in je lessen (online)

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

 • Basisonderwijs
  • Gewoon Basisonderwijs
   • Kleuteronderwijs
    • Peuter en eerste kleuter
    • Tweede kleuter
    • Derde kleuter
   • Lager Onderwijs
    • Eerste graad
    • Tweede graad
    • Derde graad
  • Buitengewoon Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
  • Gewoon Secundair Onderwijs
   • Eerste graad
    • Eerste leerjaar A
    • Eerste leerjaar B
    • Tweede leerjaar A
    • Tweede leerjaar B
   • Tweede graad
    • Derde leerjaar D-finaliteit
    • Derde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Derde leerjaar A-finaliteit
    • Vierde leerjaar D-finaliteit
    • Vierde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Vierde leerjaar A-finaliteit
   • Derde graad
    • Vijfde leerjaar D-finaliteit
    • Vijfde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Vijfde leerjaar A-finaliteit
    • Zesde leerjaar
     • aso
     • bso
     • kso
     • tso
    • Zevende leerjaar Se-n-Se
     • bso
     • tso
   • Vierde graad
  • Buitengewoon Secundair Onderwijs
  • Deeltijds leren en werken
 • Hoger Onderwijs
 • Deeltijds Kunstonderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Thema

 • Beleidsniveau
  • Kwaliteitsbeleid
  • Professionaliseringsbeleid
  • Preventie en veiligheid
  • Team
  • Innovatie/verandering
 • Vak- en domeingebonden
  • Aardrijkskunde
   • STEM BaO
  • Biologie
  • Chemie
  • Duits
  • Economie en organisatie
  • Engels
  • Frans
  • Fysica
  • Geschiedenis
  • Godsdienst, pastoraal en identiteit
  • Humane wetenschappen
  • Klassieke Talen
  • Lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding
  • Maatschappij en welzijn
  • Mavo en PAV
  • Muzisch creatieve vakken
  • Natuurwetenschappen
  • Nederlands
  • Ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs
  • STEM technieken
   • Mechanica-elektriciteit
   • Agro- en biotechnieken
   • Bouw- en houttechnieken
   • Grafische communicatie en media
  • STEM wetenschappen
   • Industriële wetenschappen
   • Techniek-wetenschappen
  • Voeding en horeca
  • Wereldoriëntatie
  • Wiskunde
  • Mechanica - Elektriciteit
  • Industriële wetenschappen
  • Techniek
  • Gemeenschappelijk leerplan ICT
  • Auto
  • Koeling en warmte
  • Hout en bouw
  • Schilderen en decoratie
 • Vak- en domeinoverstijgend
  • Krachtige leeromgeving
   • Algemene didactiek
   • Differentiatie
   • Evaluatie en feedback
   • Leerbegeleiding
   • Media en ICT
   • Motivatie
   • Werkvormen
   • Zill
   • Klasmanagement
   • STEM BaO
   • Artificiële Intelligentie
  • Kansrijk en zorgbreed onderwijs
   • Communicatie
   • Diversiteit
   • Inclusie
   • Leerlingenbegeleiding
   • Zelfzorg
   • Welbevinden
  • Taalbeleid
   • Begrijpend lezen
   • CLIL
   • OKAN
   • Taalbeleid algemeen
  • Artificiële Intelligentie
 • Internationalisering

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
Nieuwe inzichten
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden
Ondersteuningsnetwerk
CLB-medewerkers