56 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T22-266 Jong-leren
Voor een (nog) betere aanpak van het schoolwerk

Individu

Classic

I22-082

Nieuw

Sterk in executieve vaardigheden! (online)
De ontwikkeling van de executieve vaardigheden positief en doelgericht ondersteunen

Individu

Classic

I22-083

Nieuw

Sterk in executieve vaardigheden! De executieve functies versterken op school en in de klas (online vervolgsessie)

Individu

Classic

I22-086

Nieuw

Het kindcontact/kindgesprek inzetten om het evaluatieproces te verrijken en leerlingen zo meer eigenaar te maken van eigen leren

Team

Classic

T22-276 Vaardigheden en attitudes efficiënt evalueren
Hoe kan het beter, sneller en transparanter?

Individu

Classic

I22-110 Growth Mindset: focus op proces en groei!
Hoe haal je het beste uit elke leerling … en jezelf?

Individu

Classic

I22-111 Aan de slag met Growth Mindset - modulair aanbod
Maak van jouw klas een Growth Mindset klas!

Individu

Classic

I22-117 Coöperatief Leren: samenwerkend leren op een gestructureerde manier. De basisprincipes van Kagan Coöperatieve Leerstrategieën en de Kagan Structuren (voor lager en secundair onderwijs)
Een driedaagse opleiding in het concept van Kagan Coöperatief leren

Individu

Classic

I22-118 Coöperatief Leren: samenwerkend leren op een gestructureerde manier (online basisopleiding voor lager en secundair onderwijs)
Een driedaagse opleiding in het concept van Kagan Coöperatief leren

Individu

Classic

I22-120 Coöperatief Leren voor gevorderden

Individu

Classic

I22-121

Nieuw

Word een breinvriendelijke leraar!
Breinvriendelijk onderwijs op basis van Kagan Breinprincipes

Dag van

Classic

D22-004 Dag van zorgverbreding

Individu

Classic

I22-129

Nieuw

Schoolmoe(t), wat nu? (online)
Achtergrond schoolmoeheid en oplossingsgerichte aanpak

Individu

Classic

I22-147 Je hoort mij wel, maar ... luister je ook? Motiverend oplossingsgericht coachen (online)
Authentiek connecteren, inspireren en stimuleren van jonge mensen

Individu

Classic

I22-149

Nieuw

Meer leerrendement door efficiënt(er) onderwijzen vanuit nieuwe autoriteit (online)
Jongeren activeren vanuit idee dat we enkel controle hebben over ons eigen gedrag en handelen als coach

Individu

Classic

I22-155 Aan de slag met Growth Mindset - modulair aanbod (inhaalsessie voor gesloten groep)
Maak van jouw klas een Growth Mindset klas!

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

Basisonderwijs
Secundair Onderwijs
Hoger Onderwijs
Deeltijds Kunstonderwijs
Volwassenenonderwijs
 

Thema

Beleidsniveau
Vak- en domeingebonden
Vak- en domeinoverstijgend
Internationalisering
 

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden