55 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T22-163 Een spontane ontwikkeling stimuleren tijdens het buiten spelen/leren
Zet je klashoeken buiten en creëer spontane en zinvolle activiteiten

Team

Classic

T22-166 Energizers
Creëer een aangenaam leerklimaat in je klas d.m.v. opkikkers, tussendoortjes, sfeermakers, doe- en rustmomenten

Team

Classic

T22-183 Outdoor education … of hoe je ook in openlucht intens kan leren

Team

Classic

T22-185 Kwaliteitsvolle animatie, een troef bij naschoolse opvang
Animatietechnieken en nog veel meer

Team

Classic

T22-189

Nieuw

Een digitale escaperoom met Google Apps

Team

Classic

T22-208 Co-teaching. Samen kunnen we meer dan alleen
Samen voor de klas met een goede taakverdeling, zodat alle leerlingen en iedere activiteit in de klas de aandacht krijgt die ze nodig heeft

Team

Classic

T22-219 Spe(e)lplaats
Spelvormen voor een sociale en ‘diverse’ speelplaats

Team

Classic

T22-221 Humor en improvisatie in de klas en op school
De pedagogisch-didactische meerwaarde van humor

Team

Classic

T22-224

Nieuw

Coöperatief Leren in de kleuterklas en het eerste leerjaar
De basisprincipes van Kagan Coöperatieve Leerstrategieën bij jonge kinderen

Team

Classic

T22-229 Werkvormen ontwerpen vanuit Zill
Didactische werkvormen ontwerpen en variëren in functie van Zill

Team

Classic

T22-234 Muzisch hoekenwerk
Ontdek en bedenk muzische hoeken voor in de klas

Team

Classic

T22-242 Onderzoekend en ontwerpend leren
Krachtige leerprocessen vanuit onderzoeks- en ontwerpvragen

Team

Classic

T22-255 Chanson? Interaction!
Chanter Karo-oké: outils musicaux

Team

Classic

T22-256 Initiation au Soundpainting
Improvisation collective

Individu

Komen leren

I22-065 Coöperatief leren werkt!

Individu

Komen leren

I22-066 Flexibele groeperingsvormen: ‘Werken met leef- en leergroepen in het basisonderwijs’
Leren op eigen niveau en toch samenleven met je leeftijdsgenoten, het kan in ‘Leef- en Leerschool Sint-Elooi’ te Wingene

Team

Classic

T22-260 Climate Challenge!
Hoe kunnen leraren omgaan met de actualiteit rond het klimaat in de klas?

Team

Classic

T22-263 Onthaal centraal

Individu

Classic

I22-081

Nieuw

Een digitale escaperoom met Google Apps

Team

Classic

T22-268 Verrijkingsklas - traject

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

Basisonderwijs
Secundair Onderwijs
Hoger Onderwijs
Deeltijds Kunstonderwijs
Volwassenenonderwijs
 

Thema

Beleidsniveau
Vak- en domeingebonden
Vak- en domeinoverstijgend
Internationalisering
 

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden