10 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Individu

Leerlabo

I22-100

Afgelast

Leerlabo STEM ja, maar hoe?
STEM methodieken om onmiddellijk mee aan de slag te gaan

Individu

Classic

I22-173

Afgelast

Realiseren doelen computationeel denken, sensoren en actoren gemeenschappelijk leerplan ICT en techniek eerste graad via Micro:Bit

Individu

Classic

I22-174

Afgelast

Fysische wetmatigheden simuleren met ICT-toepassing
Algodoo

Individu

Classic

I22-175

Afgelast

Maak zelf apps voor smartphone of tablet
Kennismaking en ontwerp van eenvoudige apps met App Inventor

Individu

Classic

I22-176

Afgelast

Maak zelf apps voor smartphone of tablet om elektronica aan te sturen
Aansturen van elektronica met App Inventor

Individu

Classic

I22-177

Afgelast

STEM-projecten met Arduino IDE
Arduino UNO programmeren met Arduino IDE

Individu

Classic

I22-178

Afgelast

Realiseren doelen computationeel denken gemeenschappelijk leerplan ICT en techniek eerste graad via Code.org

Individu

Classic

I22-179

Afgelast

3D-tekenen SOLID EDGE basis
Van idee naar 3D-model om vervolgens een correcte 2D-productietekening te maken

Individu

Classic

I22-180

Afgelast

3D-tekenen SOLID EDGE vervolmaking
3D plaatwerk, samenstellingen en uitbreidingstoepassingen van het tekenpakket

Individu

Classic

I22-185

Nieuw

Afgelast

Gebruik van Arduino in STEM-projecten / programmeren van Arduino in Tinkercad
Verkennen van het programmeren van Arduino in Tinkercad en voorbeelden van diverse mogelijkheden van het gebruik van Arduino in STEM projecten

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

 • Basisonderwijs
  • Gewoon Basisonderwijs
   • Kleuteronderwijs
    • Peuter en eerste kleuter
    • Tweede kleuter
    • Derde kleuter
   • Lager Onderwijs
    • Eerste graad
    • Tweede graad
    • Derde graad
  • Buitengewoon Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
  • Gewoon Secundair Onderwijs
   • Eerste graad
    • A-stroom
    • B-stroom
   • Tweede graad
    • ASO
    • BSO
    • KSO
    • TSO
   • Derde graad
    • ASO
    • BSO
    • KSO
    • TSO
   • Vierde graad
  • Buitengewoon Secundair Onderwijs
  • Deeltijds leren en werken
 • Hoger Onderwijs
 • Deeltijds Kunstonderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Thema

 • Beleidsniveau
  • Kwaliteitsbeleid
  • Professionaliseringsbeleid
  • Preventie en veiligheid
  • Team
  • Innovatie/verandering
 • Vak- en domeingebonden
  • Aardrijkskunde
   • STEM BaO
  • Biologie
  • Chemie
  • Duits
  • Economie en organisatie
  • Engels
  • Frans
  • Fysica
  • Geschiedenis
  • Godsdienst, pastoraal en identiteit
  • Humane wetenschappen
  • Klassieke Talen
  • Lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding
  • Maatschappij en welzijn
  • Mavo en PAV
  • Muzisch creatieve vakken
  • Natuurwetenschappen
  • Nederlands
  • Ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs
  • STEM technieken
   • Mechanica-elektriciteit
   • Agro- en biotechnieken
   • Bouw- en houttechnieken
   • Grafische communicatie en media
  • STEM wetenschappen
   • Industriële wetenschappen
   • Techniek-wetenschappen
  • Voeding en horeca
  • Wereldoriëntatie
  • Wiskunde
  • Mechanica - Elektriciteit
  • Industriële wetenschappen
  • Techniek
  • Gemeenschappelijk leerplan ICT
  • Auto
  • Koeling en warmte
  • Hout en bouw
  • Schilderen en decoratie
 • Vak- en domeinoverstijgend
  • Krachtige leeromgeving
   • Algemene didactiek
   • Differentiatie
   • Evaluatie en feedback
   • Leerbegeleiding
   • Media en ICT
   • Motivatie
   • Werkvormen
   • Zill
   • Klasmanagement
   • STEM BaO
  • Kansrijk en zorgbreed onderwijs
   • Communicatie
   • Diversiteit
   • Inclusie
   • Leerlingenbegeleiding
   • Zelfzorg
   • Welbevinden
  • Taalbeleid
   • Begrijpend lezen
   • CLIL
   • OKAN
   • Taalbeleid algemeen
 • Internationalisering

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
Nieuwe inzichten
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden