12 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Individu

Classic

I21-104

Afgelopen

Maak zelf apps voor smartphone of tablet
Kennismaking en ontwerp van eenvoudige apps met App Inventor en X.Thunkable

Individu

Classic

I21-105

Afgelopen

Maak zelf apps voor smartphone of tablet om elektronica aan te sturen
Aansturen van elektronica met App Inventor of X.Thunkable

Individu

Classic

I21-106

Afgelopen

STEM-uitdagingen met Arduino
Arduino programmeren met Ardublock (basis)

Individu

Classic

I21-107 STEM-projecten met Arduino IDE
Arduino UNO programmeren met Arduino IDE

Individu

Classic

I21-108 Correcte en haalbare evaluatie en feedback in technische vakken en praktijkvakken

Individu

Classic

I21-109

Afgelopen

Leerplanrealisatie en evaluatie in technische vakken en praktijkvakken

Individu

Classic

I21-110

Afgelopen

3D tekenen SOLID EDGE basis
Van idee naar 3D-model om vervolgens een correcte 2D-productietekening te maken

Individu

Classic

I21-111

Afgelopen

3D-tekenen SOLID EDGE vervolmaking
Van idee naar 3D-plaatwerk en samenstellen

Individu

Classic

I21-112

Nieuw

Kennismaking met de nieuwe software EV3 Classroom
Nieuwe software aanleren binnen een STEM-project

Individu

Classic

I21-136

Nieuw

Afgelopen

Realiseren doelen computationeel denken gemeenschappelijk leerplan ICT en techniek eerste graad via Code.org

Individu

Classic

I21-137

Nieuw

Realiseren doelen computationeel denken, sensoren en actoren gemeenschappelijk leerplan ICT en techniek eerste graad via Micro:Bit

Individu

Classic

I21-141 Fysische wetmatigheden simuleren met ICT toepassing
Algodoo

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

Basisonderwijs
Secundair Onderwijs
Hoger Onderwijs
Deeltijds Kunstonderwijs
Volwassenenonderwijs
 

Thema

Beleidsniveau
Vak- en domeingebonden
Vak- en domeinoverstijgend
Internationalisering
 

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader
Beleidsondersteuners
Administratief ondersteunend personeel
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Leerlingenbegeleiders
CLB-medewerkers
ICT-coördinatoren
Mentoren
Vertrouwenspersonen
GON-begeleiders
Paramedici
Preventieadviseurs
Ouders
Alle geïnteresseerden
Logopedisten
Kinesisten
Orthopedagogen
Studenten lerarenopleiding
Leerlingen
Psychomotorische therapeuten
Vakcoördinatoren