38 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Individu

Classic

I22-003

Afgelopen

Nooit te jong voor STEM!
STEM in de praktijk van de kleuterschool

Individu

Classic

I22-005

Afgelopen

ICT en prentenboeken
Digitale mogelijkheden om een prentenboek te verwerken in de kleuterklas

Individu

Classic

I22-009

Afgelopen

iPad in de kleuterklas
Ontdek de didactische mogelijkheden van iPad(s)

Individu

Classic

I22-012

Afgelopen

SpellenLab - Taal in een doosje (kleuter)
Taalvaardigheid trainen bij kleuters

Team

Classic

T22-089

Nieuw

Ontwerpend leren vanuit prentenboeken
Prentenboeken zetten jonge kinderen aan het werk

Individu

Classic

I22-041

Afgelast

Teach like a champion - Elke kleuter kampioen? (online)

Team

Classic

T22-126 Computationeel denken in de kleuterklas

Team

Classic

T22-132 Joepie, we zitten in de kring!
Het kringgesprek als motor van de klas

Team

Classic

T22-133

Nieuw

iPad in de kleuterklas
Ontdek de didactische mogelijkheden van iPad(s)

Team

Classic

T22-146 De ‘kleuterclubjes’: zorg voor kleuters op een leuke ongedwongen manier
In heterogene of homogene groepen kleuters uitdagen of extra zorg bieden

Team

Classic

T22-151 Belevings- en ervaringsgericht spelen met peuters en kleuters
Waarom de doos leuker is dan wat er in zit

Team

Classic

T22-155 Maak je kleuters rijker door je hoeken te verrijken
Een stap voor stap handleiding voor het verrijken van je klashoeken

Team

Classic

T22-158 Er was eens… Voorlezen en vertellen voor peuters en kleuters

Team

Classic

T22-159 Omgaan met kleuters die het moeilijk hebben en die moeilijk gedrag stellen
Een mepper, een vulkaantje of een brokkenmaker, … of nee toch geen bijter?

Team

Classic

T22-161 Drama-activiteiten met kleuters
Spelen dat de brokken er vanaf vliegen!

Team

Classic

T22-176 Muzikaal improviseren met kleuters

Team

Classic

T22-177 Van Moppereend tot Moppermuziekeend
Een prentenboek/verhaal vertellen met muzikale hulpmiddelen

Team

Classic

T22-224

Nieuw

Coöperatief Leren in de kleuterklas en het eerste leerjaar
De basisprincipes van Kagan Coöperatieve Leerstrategieën bij jonge kinderen

Team

Classic

T22-226

Nieuw

Geef kleuters meer eigenaarschap tijdens langdurige thema's
Ondernemingszin stimuleren, maak kleuters deelgenoot van hun leerproces

Team

Classic

T22-249 “Ik kan dat (nog) niet!”
Omgaan met faalangst en zwakke schoolrijpheid

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

 • Basisonderwijs
  • Gewoon Basisonderwijs
   • Kleuteronderwijs
    • Peuter en eerste kleuter
    • Tweede kleuter
    • Derde kleuter
   • Lager Onderwijs
    • Eerste graad
    • Tweede graad
    • Derde graad
  • Buitengewoon Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
  • Gewoon Secundair Onderwijs
   • Eerste graad
    • A-stroom
    • B-stroom
   • Tweede graad
    • ASO
    • BSO
    • KSO
    • TSO
   • Derde graad
    • ASO
    • BSO
    • KSO
    • TSO
   • Vierde graad
  • Buitengewoon Secundair Onderwijs
  • Deeltijds leren en werken
 • Hoger Onderwijs
 • Deeltijds Kunstonderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Thema

 • Beleidsniveau
  • Kwaliteitsbeleid
  • Professionaliseringsbeleid
  • Preventie en veiligheid
  • Team
  • Innovatie/verandering
 • Vak- en domeingebonden
  • Aardrijkskunde
   • STEM BaO
  • Biologie
  • Chemie
  • Duits
  • Economie en organisatie
  • Engels
  • Frans
  • Fysica
  • Geschiedenis
  • Godsdienst, pastoraal en identiteit
  • Humane wetenschappen
  • Klassieke Talen
  • Lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding
  • Maatschappij en welzijn
  • Mavo en PAV
  • Muzisch creatieve vakken
  • Natuurwetenschappen
  • Nederlands
  • Ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs
  • STEM technieken
   • Mechanica-elektriciteit
   • Agro- en biotechnieken
   • Bouw- en houttechnieken
   • Grafische communicatie en media
  • STEM wetenschappen
   • Industriële wetenschappen
   • Techniek-wetenschappen
  • Voeding en horeca
  • Wereldoriëntatie
  • Wiskunde
  • Mechanica - Elektriciteit
  • Industriële wetenschappen
  • Techniek
  • Gemeenschappelijk leerplan ICT
  • Auto
  • Koeling en warmte
  • Hout en bouw
  • Schilderen en decoratie
 • Vak- en domeinoverstijgend
  • Krachtige leeromgeving
   • Algemene didactiek
   • Differentiatie
   • Evaluatie en feedback
   • Leerbegeleiding
   • Media en ICT
   • Motivatie
   • Werkvormen
   • Zill
   • Klasmanagement
   • STEM BaO
  • Kansrijk en zorgbreed onderwijs
   • Communicatie
   • Diversiteit
   • Inclusie
   • Leerlingenbegeleiding
   • Zelfzorg
   • Welbevinden
  • Taalbeleid
   • Begrijpend lezen
   • CLIL
   • OKAN
   • Taalbeleid algemeen
 • Internationalisering

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
Nieuwe inzichten
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden