39 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T21-009 De ‘kleuterclubjes’
Zorg voor kleuters, maar dan leuk!

Team

Classic

T21-010 Maak je kleuters rijker door je hoeken te verrijken
Een stap voor stap handleiding voor het verrijken van je klashoeken

Team

Classic

T21-013 Coöperatief leren in de kleuterklas
De basisprincipes van Kagan Coöperatieve Leerstrategieën en de Kagan Structuren voor het kleuteronderwijs

Team

Classic

T21-033 Speels, muzisch en doordacht op weg naar schrijven a.d.h.v. de methode Krullenbol
Schrijfritmiek

Team

Classic

T21-036 Belevings- en ervaringsgericht spelen met peuters en kleuters
Waarom de doos leuker is dan wat er in zit

Team

Classic

T21-040 Er was eens… Voorlezen en vertellen voor peuters en kleuters

Team

Classic

T21-041 Drama-activiteiten met kleuters
Spelen dat de brokken er vanaf vliegen!

Team

Classic

T21-057 Onthaal centraal

Team

Classic

T21-058 Stuur jij kleuters of sturen zij zichzelf?

Team

Classic

T21-059 Evalueren in de kleuterklas

Team

Classic

T21-117 “Ik kan dat (nog) niet!”
Omgaan met faalangst en zwakke schoolrijpheid

Team

Classic

T21-119 “Ik kan het niet zo fijn!”
Over fijnmotoriek, motorische precisie, visuomotoriek, coördinatie, schrijfmotoriek en faalangst

Team

Classic

T21-121 “Ik leer schrijven!”
Schrijfmotoriek: voorbereiding, mogelijkheden, moeilijkheden en beperkingen

Team

Classic

T21-170

Nieuw

Muzikaal improviseren met kleuters

Team

Classic

T21-171

Nieuw

Van Moppereend tot Moppermuziekeend
Een prentenboek/verhaal vertellen met muzikale hulpmiddelen

Team

Classic

T21-176 Brainstormen is … je brein een schat aan info en woorden bieden!

Team

Classic

T21-198

Nieuw

Onderzoeken en ontwerpen vanuit prentenboeken
Een prentenboek zet kleuters actief aan de slag

Team

Classic

T21-228

Nieuw

Op prentenboeken kan je (metend) rekenen
Genieten en realiseren van doelen metend rekenen via een prentenboek voor kleuters uit de tweede en derde kleuterklas

Team

Classic

T21-236

Nieuw

Begrijpend lezen start in de kleuterschool: hardop denkend voorlezen als sterke leerkrachtvaardigheid

Individu

Classic

I21-006

Nieuw

Afgelopen

Plezier beleven aan taal en het spelen met taal. Ta(a)lrijke ideetjes in overvloed!
Taal, lees- en boekenplezier van peuterklas tot en met zesde leerjaar

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

Basisonderwijs
Secundair Onderwijs
Hoger Onderwijs
Deeltijds Kunstonderwijs
Volwassenenonderwijs
 

Thema

Beleidsniveau
Vak- en domeingebonden
Vak- en domeinoverstijgend
Internationalisering
 

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden