40 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T23-065 Ontwerpend leren vanuit prentenboeken
Prentenboeken zetten jonge kinderen aan het werk

Team

Classic

T23-119 Speels, muzisch en doordacht op weg naar schrijven a.d.h.v. de methode Krullenbol
Schrijfritmiek

Team

Classic

T23-185 “Ik kan dat (nog) niet!”
Omgaan met faalangst en zwakke schoolrijpheid

Team

Classic

T23-186 “Ik kan het niet zo fijn!”
Over fijnmotoriek, motorische precisie, visuomotoriek, coördinatie, schrijfmotoriek en faalangst

Team

Classic

T23-188 “Wie schrijft die blijft!”
Schrijfmotoriek: voorbereiding, mogelijkheden, moeilijkheden en beperkingen

Team

Classic

T23-194 Belevings- en ervaringsgericht spelen met peuters en kleuters
Waarom de doos leuker is dan wat er in zit

Team

Classic

T23-198 Er was eens… Voorlezen en vertellen voor peuters en kleuters

Team

Classic

T23-199 Drama-activiteiten met kleuters
Spelen dat de brokken er vanaf vliegen!

Team

Classic

T23-223 iPad in de kleuterklas
Ontdek de didactische mogelijkheden van iPad(s)

Team

Classic

T23-248 Onthaal centraal in de kleuterklas
Een open onthaal is rustiger voor ons allemaal

Team

Classic

T23-250 Stuur jij kleuters of sturen zij zichzelf?
Waar zit het evenwicht tussen begeleiden – sturen - zelfsturen?

Individu

Classic

I23-008 Speels, muzisch en doordacht op weg naar schrijven a.d.h.v. de methode Krullenbol
Schrijfritmiek

Individu

Classic

I23-011

Afgelopen

Groeigericht evalueren in de kleuterschool (online)

Individu

Classic

I23-018

Nieuw

Afgelopen

“Wie schrijft die blijft!” (online)
Over schrijfmotoriek, moeilijkheden, mogelijkheden en beperkingen

Individu

Classic

I23-019

Afgelopen

“Ik kan dat (nog) niet!” (online)
Omgaan met faalangst en zwakke schoolrijpheid

Individu

Classic

I23-020

Afgelopen

“Ik kan het niet zo fijn!” (online)
Over fijnmotoriek, motorische precisie, visuomotoriek, coördinatie, schrijfmotoriek en faalangst

Individu

Classic

I23-021

Nieuw

Afgelopen

Wat beweegt onze kinderen en wat niet? (online)
Over psychomotoriek, diagnostiek en begeleiding, faalangst, schoolrijpheid, tekenen en inkleuren, spiegelen en richtingsmoeilijkheden

Team

Classic

T23-256 Joepie, we zitten in de kring!
Het kringgesprek als motor van de klas

Team

Classic

T23-260 Coöperatief Leren in de kleuterklas en het eerste leerjaar
De basisprincipes van Kagan Coöperatieve Leerstrategieën bij jonge kinderen

Team

Classic

T23-261 Geef kleuters meer eigenaarschap tijdens langdurige thema's
Ondernemingszin stimuleren, maak kleuters deelgenoot van hun leerproces

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

 • Basisonderwijs
  • Gewoon Basisonderwijs
   • Kleuteronderwijs
    • Peuter en eerste kleuter
    • Tweede kleuter
    • Derde kleuter
   • Lager Onderwijs
    • Eerste graad
    • Tweede graad
    • Derde graad
  • Buitengewoon Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
  • Gewoon Secundair Onderwijs
   • Eerste graad
    • A-stroom
    • B-stroom
   • Tweede graad
    • ASO
    • BSO
    • KSO
    • TSO
   • Derde graad
    • ASO
    • BSO
    • KSO
    • TSO
   • Vierde graad
  • Buitengewoon Secundair Onderwijs
  • Deeltijds leren en werken
 • Hoger Onderwijs
 • Deeltijds Kunstonderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Thema

 • Beleidsniveau
  • Kwaliteitsbeleid
  • Professionaliseringsbeleid
  • Preventie en veiligheid
  • Team
  • Innovatie/verandering
 • Vak- en domeingebonden
  • Aardrijkskunde
   • STEM BaO
  • Biologie
  • Chemie
  • Duits
  • Economie en organisatie
  • Engels
  • Frans
  • Fysica
  • Geschiedenis
  • Godsdienst, pastoraal en identiteit
  • Humane wetenschappen
  • Klassieke Talen
  • Lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding
  • Maatschappij en welzijn
  • Mavo en PAV
  • Muzisch creatieve vakken
  • Natuurwetenschappen
  • Nederlands
  • Ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs
  • STEM technieken
   • Mechanica-elektriciteit
   • Agro- en biotechnieken
   • Bouw- en houttechnieken
   • Grafische communicatie en media
  • STEM wetenschappen
   • Industriële wetenschappen
   • Techniek-wetenschappen
  • Voeding en horeca
  • Wereldoriëntatie
  • Wiskunde
  • Mechanica - Elektriciteit
  • Industriële wetenschappen
  • Techniek
  • Gemeenschappelijk leerplan ICT
  • Auto
  • Koeling en warmte
  • Hout en bouw
  • Schilderen en decoratie
 • Vak- en domeinoverstijgend
  • Krachtige leeromgeving
   • Algemene didactiek
   • Differentiatie
   • Evaluatie en feedback
   • Leerbegeleiding
   • Media en ICT
   • Motivatie
   • Werkvormen
   • Zill
   • Klasmanagement
   • STEM BaO
  • Kansrijk en zorgbreed onderwijs
   • Communicatie
   • Diversiteit
   • Inclusie
   • Leerlingenbegeleiding
   • Zelfzorg
   • Welbevinden
  • Taalbeleid
   • Begrijpend lezen
   • CLIL
   • OKAN
   • Taalbeleid algemeen
 • Internationalisering

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
Nieuwe inzichten
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden