69 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T24-005 Sterk in STEM in de kleuterschool

Team

Leerlabo

T24-007

Nieuw

Taalsterk: kwaliteitsvolle interacties in jouw klas!
Werken aan interactievaardigheden aan de hand van videocoaching

Team

Classic

T24-010

Nieuw

Wiskundig denken in de kleuterklas
kWISspel

Team

Classic

T24-013 Onthaal centraal in de kleuterklas
Een open onthaal is rustiger voor ons allemaal

Team

Classic

T24-014 Stuur jij kleuters of sturen zij zichzelf?
Waar zit het evenwicht tussen begeleiden – sturen - zelfsturen?

Team

Classic

T24-019 Coöperatief Leren in de kleuterklas en het eerste leerjaar
De basisprincipes van Kagan Coöperatieve Leerstrategieën bij jonge kinderen

Team

Classic

T24-028 Loose Parts en ontdekdozen
Stimuleer de natuurlijke onderzoekende drijfveer van de kleuters

Team

Classic

T24-029 Ontluikende geletterdheid voor álle kleuters binnen een krachtige leeromgeving
Het aanbod en hoekenverrijking als taalstimulerende prikkel

Team

Classic

T24-030 Spelend bewegen als tussendoortje of actief spel met de kleuters
Coöperatieve spelvormen en energizers

Team

Classic

T24-044 Speels, muzisch en doordacht op weg naar schrijven a.d.h.v. de methode Krullenbol
Schrijfritmiek

Team

Classic

T24-052 Mijn inspirerend taalverhaal: tien toonaangevende inzichten
Taalontwikkeling stimuleren via inspirerende inzichten met tal van praktijkvoorbeelden

Team

Classic

T24-064 “Ik kan dat (nog) niet!”
Omgaan met faalangst en zwakke schoolrijpheid

Team

Classic

T24-065 “Ik kan het niet zo fijn!”
Over fijnmotoriek, motorische precisie, visuomotoriek, coördinatie, schrijfmotoriek en faalangst

Team

Classic

T24-067 “Wie schrijft die blijft!”
Schrijfmotoriek: voorbereiding, mogelijkheden, moeilijkheden en beperkingen

Team

Classic

T24-087 Ontwerpend leren vanuit prentenboeken
Een prentenboek zet kleuters actief en oplossingsgericht aan de slag

Individu

Classic

I24-008

Nieuw

Afgelopen

Nesten met je klas (kleuter en eerste graad lager onderwijs)
Hoe je klasgroep sociaal en emotioneel ondersteunen a.d.h.v. speelse bewegingsoefeningen, gesprekstechnieken en verbindende rustbrengers?

Team

Classic

T24-124

Nieuw

De Kracht van Sensopatisch spel in een ‘Multisensoriële Omgeving’ (MSO)

Team

Classic

T24-125

Nieuw

Het ontwerp van ‘selectief’ zintuiglijke voorwerpen voor de Multisensoriële omgeving

Team

Classic

T24-132 Bewegend aanvankelijk lezen en rekenen: spelen met letters, lettergrepen, getallen, vormen en patronen
Hoe kan bewegen helpen bij het aanvankelijk lezen en rekenen?

Individu

Classic

I24-021

Afgelopen

Speels, muzisch en doordacht op weg naar schrijven a.d.h.v. de methode Krullenbol
Schrijfritmiek

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

 • Basisonderwijs
  • Gewoon Basisonderwijs
   • Kleuteronderwijs
    • Peuter en eerste kleuter
    • Tweede kleuter
    • Derde kleuter
   • Lager Onderwijs
    • Eerste graad
    • Tweede graad
    • Derde graad
  • Buitengewoon Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
  • Gewoon Secundair Onderwijs
   • Eerste graad
    • Eerste leerjaar A
    • Eerste leerjaar B
    • Tweede leerjaar A
    • Tweede leerjaar B
   • Tweede graad
    • Derde leerjaar D-finaliteit
    • Derde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Derde leerjaar A-finaliteit
    • Vierde leerjaar D-finaliteit
    • Vierde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Vierde leerjaar A-finaliteit
   • Derde graad
    • Vijfde leerjaar D-finaliteit
    • Vijfde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Vijfde leerjaar A-finaliteit
    • Zesde leerjaar
     • aso
     • bso
     • kso
     • tso
    • Zevende leerjaar Se-n-Se
     • bso
     • tso
   • Vierde graad
  • Buitengewoon Secundair Onderwijs
  • Deeltijds leren en werken
 • Hoger Onderwijs
 • Deeltijds Kunstonderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Thema

 • Beleidsniveau
  • Kwaliteitsbeleid
  • Professionaliseringsbeleid
  • Preventie en veiligheid
  • Team
  • Innovatie/verandering
 • Vak- en domeingebonden
  • Aardrijkskunde
   • STEM BaO
  • Biologie
  • Chemie
  • Duits
  • Economie en organisatie
  • Engels
  • Frans
  • Fysica
  • Geschiedenis
  • Godsdienst, pastoraal en identiteit
  • Humane wetenschappen
  • Klassieke Talen
  • Lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding
  • Maatschappij en welzijn
  • Mavo en PAV
  • Muzisch creatieve vakken
  • Natuurwetenschappen
  • Nederlands
  • Ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs
  • STEM technieken
   • Mechanica-elektriciteit
   • Agro- en biotechnieken
   • Bouw- en houttechnieken
   • Grafische communicatie en media
  • STEM wetenschappen
   • Industriële wetenschappen
   • Techniek-wetenschappen
  • Voeding en horeca
  • Wereldoriëntatie
  • Wiskunde
  • Mechanica - Elektriciteit
  • Industriële wetenschappen
  • Techniek
  • Gemeenschappelijk leerplan ICT
  • Auto
  • Koeling en warmte
  • Hout en bouw
  • Schilderen en decoratie
 • Vak- en domeinoverstijgend
  • Krachtige leeromgeving
   • Algemene didactiek
   • Differentiatie
   • Evaluatie en feedback
   • Leerbegeleiding
   • Media en ICT
   • Motivatie
   • Werkvormen
   • Zill
   • Klasmanagement
   • STEM BaO
  • Kansrijk en zorgbreed onderwijs
   • Communicatie
   • Diversiteit
   • Inclusie
   • Leerlingenbegeleiding
   • Zelfzorg
   • Welbevinden
  • Taalbeleid
   • Begrijpend lezen
   • CLIL
   • OKAN
   • Taalbeleid algemeen
 • Internationalisering

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
Nieuwe inzichten
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden
Ondersteuningsnetwerk
CLB-medewerkers