27 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T24-025 Kagan Coöperatief Vergaderen
Samen sterk in vergaderen

Team

Classic

T24-033 School op Maat. Breng beweging in de school, op maat van vraag en specifieke context

Team

Classic

T24-043 Vital Schools: beweegvriendelijk lesgeven vanuit verschillende invalshoeken
Beweegvriendelijk lesgeven: hoe kunnen we kinderen en jongeren minder lang laten zitten en meer laten bewegen tijdens de klascontext?

Individu

Komen leren

I24-004

Afgelopen

Kennismaken met een uitgebouwde visie en functionele werking van een fulltime wereldklas (OKAN) in de basisschool
Komen leren in de wereldklas

Team

Classic

T24-140 Huiswerk is… leerwerk in 3D
Een sterk huiswerkbeleid als tool voor leren leren

Team

Classic

T24-153 Jij, je team en verandering …
Teamgericht begeleiden van veranderingen en omgaan met weerstanden

Team

Classic

T24-158 Een sanctiebeleid op school / op internaat?
Straffen, belonen, herstellen of relatiebekwaam opvoeden?

Team

Classic

T24-197

Nieuw

Eerste Hulp voor Zij-instromers (EHVZ)

Team

Classic

T24-199

Nieuw

Een vriendelijk en veilig onthaal
Het uithangbord van je school

Individu

Masterclass

I24-078

Afgelopen

Module 17: De directeur als motor voor een gebalanceerd schoolklimaat
Masterclass De directeur van nu ... en straks!

Individu

Classic

I24-086

Nieuw

Afgelast

Integraal personeelsbeleid: de kracht van slim vertrouwen, arbeidsmotivatoren, relationele dialoog, permanente ontwikkeling en concrete doelen

Team

Classic

T24-225

Nieuw

Naar een beleidskader rond Artificiële Intelligentie
Bewuste integratie: opstellen van richtlijnen voor AI in mijn school

Team

Classic

T25-006 Kagan Coöperatief Vergaderen
Samen sterk in vergaderen

Team

Classic

T25-021 School op Maat. Breng beweging in de school, op maat van vraag en specifieke context

Team

Classic

T25-028 Huiswerk is… leerwerk in 3D
Een sterk huiswerkbeleid als tool voor leren leren

Team

Classic

T25-042 Jij, je team en verandering …
Teamgericht begeleiden van veranderingen en omgaan met weerstanden

Team

Classic

T25-047 Eerste Hulp voor Zij-instromers (EHVZ)

Team

Classic

T25-048 Een sanctiebeleid op school / op internaat
Straffen, belonen, herstellen of relatiebekwaam opvoeden?

Team

Classic

T25-060 Een vriendelijk en veilig onthaal
Het uithangbord van je school

Team

Komen leren

T25-085 Joepie! (H)Echte speel- en leertijd!
Hoe het vernieuwen van een speelplaats leidde tot een volledige schoolvisie waar betrokkenheid en welbevinden, ondernemingszin en gezondheid bovenaan staan

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

 • Basisonderwijs
  • Gewoon Basisonderwijs
   • Kleuteronderwijs
    • Peuter en eerste kleuter
    • Tweede kleuter
    • Derde kleuter
   • Lager Onderwijs
    • Eerste graad
    • Tweede graad
    • Derde graad
  • Buitengewoon Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
  • Gewoon Secundair Onderwijs
   • Eerste graad
    • Eerste leerjaar A
    • Eerste leerjaar B
    • Tweede leerjaar A
    • Tweede leerjaar B
   • Tweede graad
    • Derde leerjaar D-finaliteit
    • Derde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Derde leerjaar A-finaliteit
    • Vierde leerjaar D-finaliteit
    • Vierde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Vierde leerjaar A-finaliteit
   • Derde graad
    • Vijfde leerjaar D-finaliteit
    • Vijfde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Vijfde leerjaar A-finaliteit
    • Zesde leerjaar
     • aso
     • bso
     • kso
     • tso
    • Zevende leerjaar Se-n-Se
     • bso
     • tso
   • Vierde graad
  • Buitengewoon Secundair Onderwijs
  • Deeltijds leren en werken
 • Hoger Onderwijs
 • Deeltijds Kunstonderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Thema

 • Beleidsniveau
  • Kwaliteitsbeleid
  • Professionaliseringsbeleid
  • Preventie en veiligheid
  • Team
  • Innovatie/verandering
 • Vak- en domeingebonden
  • Aardrijkskunde
   • STEM BaO
  • Biologie
  • Chemie
  • Duits
  • Economie en organisatie
  • Engels
  • Frans
  • Fysica
  • Geschiedenis
  • Godsdienst, pastoraal en identiteit
  • Humane wetenschappen
  • Klassieke Talen
  • Lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding
  • Maatschappij en welzijn
  • Mavo en PAV
  • Muzisch creatieve vakken
  • Natuurwetenschappen
  • Nederlands
  • Ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs
  • STEM technieken
   • Mechanica-elektriciteit
   • Agro- en biotechnieken
   • Bouw- en houttechnieken
   • Grafische communicatie en media
  • STEM wetenschappen
   • Industriële wetenschappen
   • Techniek-wetenschappen
  • Voeding en horeca
  • Wereldoriëntatie
  • Wiskunde
  • Mechanica - Elektriciteit
  • Industriële wetenschappen
  • Techniek
  • Gemeenschappelijk leerplan ICT
  • Auto
  • Koeling en warmte
  • Hout en bouw
  • Schilderen en decoratie
 • Vak- en domeinoverstijgend
  • Krachtige leeromgeving
   • Algemene didactiek
   • Differentiatie
   • Evaluatie en feedback
   • Leerbegeleiding
   • Media en ICT
   • Motivatie
   • Werkvormen
   • Zill
   • Klasmanagement
   • STEM BaO
  • Kansrijk en zorgbreed onderwijs
   • Communicatie
   • Diversiteit
   • Inclusie
   • Leerlingenbegeleiding
   • Zelfzorg
   • Welbevinden
  • Taalbeleid
   • Begrijpend lezen
   • CLIL
   • OKAN
   • Taalbeleid algemeen
 • Internationalisering

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
Nieuwe inzichten
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden
Ondersteuningsnetwerk
CLB-medewerkers