28 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T22-031 Klant koning? Gesprekken met ouders
Respectvol wijzen op rechten ... en plichten

Team

Classic

T22-041 Ook evalueren vraagt visie en beleid
Over het evaluatiebeleid van de leerkracht, de vakgroep, de school

Team

Classic

T22-045 Tussen hamer en aambeeld
Over de positie van het middenkader

Individu

Classic

I22-010

Afgelast

Lesgeven uitgepakt. Op zoek naar de essentie van effectief onderwijs: een toetssteen voor kwaliteitsvol onderwijs in de klas

Team

Classic

T22-104

Nieuw

Constructief communiceren
Moeilijke onderwerpen in een gesprek positief aanpakken

Team

Classic

T22-106

Nieuw

Geschreven communicatie
Brieven, mails, website, berichten, Facebook, Instagram, …. schrijven we het goed?

Team

Classic

T22-107 "Wie het 'ROKje' past, trekke het aan!"
Interne kwaliteitszorg op school

Team

Classic

T22-110

Nieuw

School op Maat. Breng beweging in de school, op maat van vraag en specifieke context

Individu

Classic

I22-033

Nieuw

Crisiscommunicatie
Allerhande vormen van communicatie bij een crisis onder de loep

Individu

Classic

I22-034

Nieuw

Geschreven communicatie
Brieven, mails, website, berichten, Facebook, Instagram, …. schrijven we het goed?

Team

Komen leren

T22-117 Joepie! (H)Echte speel- en leertijd!
Hoe het vernieuwen van een speelplaats leidde tot een volledige schoolvisie waar betrokkenheid en welbevinden, ondernemingszin en gezondheid bovenaan staan

Team

Classic

T22-139 De innovatieve basisschool
Hoog Impact Traject

Team

Classic

T22-142 QuickWin4Schools 1: krachtige besluitvorming helpt scholen vooruit!
Hoe zorgen we voor brede én gedragen besluitvorming op school?

Team

Classic

T22-143 QuickWin4Schools 2: veranderaanpak is strategie, mensenwerk en loslaten!
Hoe zorgen we voor brede én gedragen veranderaanpak op school?

Team

Classic

T22-144 QuickWin4Schools 3: zelfsturing als sleutelelement voor succesvol veranderen!
Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden!

Team

Classic

T22-145 QuickWin4Schools 4: projectaanpak in veranderingsprocessen!
Hoe zorgen we voor sterke operationele aanpak van verschillende uitdagingen?

Team

Classic

T22-192 Huiswerk is… leerwerk in 3D
Een sterk huiswerkbeleid als een tool voor leren leren

Team

Classic

T22-202 Jij, je team en verandering …
Teamgericht begeleiden van veranderingen en omgaan met weerstanden

Team

Classic

T22-209 Een sanctiebeleid op school / op internaat?
Straffen, belonen, herstellen of relatiebekwaam opvoeden?

Individu

Classic

I22-051 Quickwin4schools: handige instrumenten voor veranderaanpak op school!
Krachtige besluitvorming, veranderstrategie, zelfsturing en projectaanpak

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

Basisonderwijs
Secundair Onderwijs
Hoger Onderwijs
Deeltijds Kunstonderwijs
Volwassenenonderwijs
 

Thema

Beleidsniveau
Vak- en domeingebonden
Vak- en domeinoverstijgend
Internationalisering
 

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden