22 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T21-051 Joepie! (H)Echte speel- en leertijd!
Hoe het vernieuwen van een speelplaats leidde tot een volledige schoolvisie waar betrokkenheid en welbevinden, ondernemingszin en gezondheid bovenaan staan

Team

Classic

T21-077 Klant koning? Gesprekken met ouders
Respectvol wijzen op rechten ... en plichten

Team

Classic

T21-098 Ook evalueren vraagt visie en beleid
Over het evaluatiebeleid van de leerkracht, de vakgroep, de school

Team

Classic

T21-109 Tussen hamer en aambeeld
Over de positie van het middenkader

Team

Classic

T21-151 Jij, je team en verandering …
Teamgericht begeleiden van veranderingen en omgaan met weerstanden

Team

Classic

T21-163 Een sanctiebeleid op school / op internaat?
Straffen, belonen, herstellen of relatiebekwaam opvoeden?

Team

Classic

T21-187 De innovatieve basisschool
Hoog Impact Traject

Team

Classic

T21-190 QuickWin4Schools 1: krachtige besluitvorming helpt scholen vooruit!
Hoe zorgen we voor brede én gedragen besluitvorming op school?

Team

Classic

T21-191 QuickWin4Schools 2: veranderaanpak is strategie, mensenwerk en loslaten!
Hoe zorgen we voor brede én gedragen veranderaanpak op school?

Team

Classic

T21-192 QuickWin4Schools 3: zelfsturing als sleutelelement voor succesvol veranderen!
Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden!

Team

Classic

T21-193 QuickWin4Schools 4: projectaanpak in veranderingsprocessen!
Hoe zorgen we voor sterke operationele aanpak van verschillende uitdagingen?

Team

Classic

T21-196

Nieuw

Huiswerk is… leerwerk in 3D
Een sterk huiswerkbeleid als een tool voor leren leren

Individu

Komen leren

I21-042

Afgelopen

Joepie! (H)Echte speel- en leertijd!
Hoe het vernieuwen van een speelplaats leidde tot een volledige schoolvisie waar betrokkenheid en welbevinden, ondernemingszin en gezondheid bovenaan staan

Individu

Classic

I21-073

Afgelopen

Lesgeven uitgepakt. Op zoek naar de essentie van effectief onderwijs: een toetssteen voor kwaliteitsvol onderwijs in de klas

Individu

Masterclass

I21-080

Nieuw

Afgelopen

Module 11: De directeur in een informatierijke omgeving
De directeur van nu ... en straks!

Individu

Masterclass

I21-081

Nieuw

Afgelopen

Module 13: ‘Lean Thinking and Experimental Development’: een Finse aanpak voor de hedendaagse onderwijsuitdagingen
De directeur van nu ... en straks!

Individu

Masterclass

I21-082

Nieuw

Module 12: Coaching als leiderschapsvaardigheid (online)
De directeur van nu ... en straks!

Individu

Komen leren

I21-083

Afgelopen

Not all classrooms have four walls!
Wat is een buitenschool ? Hoe begin je eraan? We bekijken het gehele gebeuren van de buitenschool De Buitenkans. Van idee tot volledig dossier

Individu

Classic

I21-094

Nieuw

Afgelopen

Webinar 'Van schoolplan naar scenarioplan 2020-2021?!'
Hoe maak je langere termijnkeuzes in onzekere tijden? Hoe krijgen we de basis weer op orde voor de start van een nieuw schooljaar?

Individu

Classic

I21-097

Nieuw

Afgelopen

Webinar - School maken in coronatijden
Leiding geven aan bang zijn, angst hebben, goesting hebben en ertegenaan gaan, op school en in de klas

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

Basisonderwijs
Secundair Onderwijs
Hoger Onderwijs
Deeltijds Kunstonderwijs
Volwassenenonderwijs
 

Thema

Beleidsniveau
Vak- en domeingebonden
Vak- en domeinoverstijgend
Internationalisering
 

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden