21 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T22-038 Vergaderen: minder (?), korter, beter!
Technieken voor efficiënt en effectief vergaderen

Team

Classic

T22-046 De effectieve leerkracht. Een inspirerend en waarderend verhaal
Goed lesgeven: wetenschappelijk onderbouwd en helder verwoord!

Team

Classic

T22-047 Communicatie zonder frustratie!
Een sterkere overleg- en aanspreekcultuur geeft sterkere relaties

Team

Classic

T22-058 Optimaal samenwerken in team
Efficiënt en verdraagzaam samenwerken

Team

Classic

T22-074

Nieuw

Verbindende besluitvorming
Gedragen beslissingen, duurzame beslissingen

Team

Classic

T22-103 Met goesting voor de klas
Ingrediënten voor een gedreven schoolteam in balans

Team

Classic

T22-108

Nieuw

Team (z)onder spanning
Creëer openheid in je team dankzij het exploreren van perspectieven

Team

Classic

T22-111

Nieuw

Zonnen en herbronnen
Collega’s motiveren in het onderwijs

Team

Classic

T22-112

Nieuw

Teamcoaching Troef. Speel als team een cruciale rol in de professionele ontwikkeling van collega's

Team

Classic

T22-116

Nieuw

Eén voor allen of allen voor één?
Kies je als schoolteam liever voor gedeeld of gedelegeerd leiderschap?

Individu

Classic

I22-032

Nieuw

Afgelast

Teamcoaching Troef! Speel als team een cruciale rol in de professionele ontwikkeling van collega's

Individu

Masterclass

I22-035 Masterclass Breed mentorschap
Loopbaanbegeleiding van aspirant-leraar naar professional

Team

Classic

T22-129 Team in balans
Gun jezelf en je collega’s een goede balans in werk en privé

Team

Classic

T22-171 Jouw team in beweging brengen
Op maat gemaakt coachingtraject bij veranderingsprocessen

Team

Classic

T22-190 Teamprovisatie
Ontspannende teambuilding via improvisatie!

Team

Classic

T22-202 Jij, je team en verandering …
Teamgericht begeleiden van veranderingen en omgaan met weerstanden

Individu

Classic

I22-108 Authentiek, krachtig en verbindend leidinggeven (online)
Module Waarde-georiënteerd leidinggeven

Individu

Classic

I22-123

Nieuw

Afgelast

Kagan Coöperatief Vergaderen
Samen sterk in vergaderen

Team

Classic

T22-282

Nieuw

Verbindend leiderschap
Inspireer je team vanuit betrokkenheid en met eigenaarschap

Dag van

Classic

D22-025

Nieuw

Dag van de aanvangsbegeleiding

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

Basisonderwijs
Secundair Onderwijs
Hoger Onderwijs
Deeltijds Kunstonderwijs
Volwassenenonderwijs
 

Thema

Beleidsniveau
Vak- en domeingebonden
Vak- en domeinoverstijgend
Internationalisering
 

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden