13 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T21-048 Team in balans
Gun jezelf en je collega’s een goede balans in werk en privé

Team

Classic

T21-089 Vergaderen: minder (?), korter, beter!
Technieken voor efficiënt en effectief vergaderen

Team

Classic

T21-096 Jouw team in beweging brengen
Op maat gemaakt coachingtraject bij veranderingsprocessen

Team

Classic

T21-107 Optimaal samenwerken in team
De kracht van diversiteit

Team

Classic

T21-138 Met zo weinig speeksel zo veel energie!
Teambuilding op maat, met poëzie als rode draad

Team

Classic

T21-149 Teamprovisatie
Ontspannende teambuilding via improvisatie!

Team

Classic

T21-151 Jij, je team en verandering …
Teamgericht begeleiden van veranderingen en omgaan met weerstanden

Team

Classic

T21-172

Nieuw

De effectieve leerkracht. Een inspirerend en waarderend verhaal
Goed lesgeven: wetenschappelijk onderbouwd en helder verwoord!

Team

Classic

T21-174

Nieuw

Communicatie zonder frustratie!
Een sterkere overleg- en aanspreekcultuur geeft sterkere relaties

Individu

Komen leren

I21-027

Afgelopen

Komen leren van en met elkaar – samen voor de klas – co-teaching/teamteaching

Individu

Masterclass

I21-041

Afgelopen

Breed mentorschap
Loopbaanbegeleiding van aspirant-leraar naar professional

Individu

Masterclass

I21-082

Nieuw

Module 12: Coaching als leiderschapsvaardigheid
De directeur van nu ... en straks!

Individu

Classic

I21-115

Nieuw

Authentiek, krachtig en verbindend leidinggeven (online)
Module Waarde-georiënteerd leidinggeven

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

Basisonderwijs
Secundair Onderwijs
Hoger Onderwijs
Deeltijds Kunstonderwijs
Volwassenenonderwijs
 

Thema

Beleidsniveau
Vak- en domeingebonden
Vak- en domeinoverstijgend
Internationalisering
 

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader
Beleidsondersteuners
Administratief ondersteunend personeel
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Leerlingenbegeleiders
CLB-medewerkers
ICT-coördinatoren
Mentoren
Vertrouwenspersonen
GON-begeleiders
Paramedici
Preventieadviseurs
Ouders
Alle geïnteresseerden
Logopedisten
Kinesisten
Orthopedagogen
Studenten lerarenopleiding
Leerlingen
Psychomotorische therapeuten
Vakcoördinatoren