47 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T21-029 Leerlingen in scheidingssituaties en nieuw samengestelde gezinnen
Hoe kan de school helpend zijn?

Team

Classic

T21-030

Nieuw

Helpend en versterkend werken van bij het eerste gesprek
Een introductie in oplossingsgerichte gesprekstechnieken voor leerlingenbegeleiders en zoco’s

Team

Classic

T21-031 Kids skills' en "Mission possible"
Een methode om (gedrags)problemen bij kinderen/jongeren te vertalen naar ‘te leren vaardigheden’

Team

Classic

T21-032 Zelfverwonding bij leerlingen
Zorgen voor de leerling en begrenzen van het gedrag

Team

Classic

T21-050 Rouwen … zwijg me niet dood!
Wat kan je als school doen VOOR, TIJDENS en NA een emotionele aardbeving (dood, scheiding, verdriet, …) om leerlingen goed te begrijpen en beter te begeleiden

Team

Classic

T21-064 Heb ik een conflict of heeft het conflict mij?
Beter omgaan met conflicten

Team

Classic

T21-069 Omgaan met rouw en verlies in de basisschool
Zillige handvaten voor leerkrachten

Team

Classic

T21-080 Wat als straffen niet meer werkt?
Als gezag faalt, als begrenzen niet meer lukt, welke tools heb je als leerkracht of school nog ter beschikking?

Team

Classic

T21-120 “Ik zie het anders!”
Omgaan met richtingsmoeilijkheden en spiegelen bij kinderen

Team

Classic

T21-145 Gezocht (en gevonden!): vaccin tegen (cyber)pestvirus
Over de kracht van preventie en herstel bij (cyber)pesten

Team

Classic

T21-147 Anders kijken naar lastig gedrag
Een andere bril: een andere en betere reactie

Team

Classic

T21-156 Conflicten verergeren of ontmijnen?
Assertief en preventief omgaan met verbale conflicten

Team

Classic

T21-159 Conflict- en agressiebeheersing als een P.R.O.
PRO: Preventie - Reactie - Opvolging

Team

Classic

T21-165 Grens en connectie
Bouwstenen voor duurzaam klassenmanagement

Team

Classic

T21-173 Ik krijg het moeilijk uit mijn hoofd
Het belang van trauma-sensitief werken binnen het onderwijs. Hoe omgaan met leerlingen na trauma of een plotseling overlijden

Team

Classic

T21-204

Nieuw

Ik heb het moeilijk met moeilijk gedrag. Gedrag in ontwikkeling

Team

Classic

T21-205

Nieuw

Ik heb het moeilijk met moeilijk gedrag. Herstelgericht werken
Conflicten op een duurzame, verbindende manier aanpakken

Team

Classic

T21-206

Nieuw

Ik heb het moeilijk met moeilijk gedrag. M-cirkel: een cyclisch proces

Team

Classic

T21-210 Over kleine en grote vulkanen
Omgaan met ‘gedragsproblemen’ in het onderwijs

Team

Classic

T21-212 Loop naar de maan ...
Omgaan met verbale agressie

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

Basisonderwijs
Secundair Onderwijs
Hoger Onderwijs
Deeltijds Kunstonderwijs
Volwassenenonderwijs
 

Thema

Beleidsniveau
Vak- en domeingebonden
Vak- en domeinoverstijgend
Internationalisering
 

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden