18 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T22-019 “Yes, we can!” Over motivatie en perfectionisme bij het leren

Team

Classic

T22-034 Growth mindset: focus op proces en groei!
Hoe haal je het beste uit elke leerling (en uit jezelf!)?

Team

Classic

T22-068 Schoolmoe(t), wat nu?
Schoolmoeheid bij jongeren

Team

Classic

T22-081

Nieuw

Motivatie bij jouw leerlingen verhogen? Ja, dat kan jij!
Motiveren kan je leren!

Team

Classic

T22-103 Met goesting voor de klas
Ingrediënten voor een gedreven schoolteam in balans

Individu

Classic

I22-022

Nieuw

Afgelopen

Gamen in de klas met Minecraft Education Edition. (online)
Gebruik Minecraft Education Edition om leerstof te verwerken en te verdiepen

Individu

Classic

I22-042

Nieuw

Afgelopen

Onderpresteren bij (hoog)begaafde leerlingen: herkennen, voorkomen en omkeren (online)

Team

Classic

T22-163 Een spontane ontwikkeling stimuleren tijdens het buiten spelen/leren
Zet je klashoeken buiten en creëer spontane en zinvolle activiteiten

Team

Classic

T22-166 Energizers
Creëer een aangenaam leerklimaat in je klas d.m.v. opkikkers, tussendoortjes, sfeermakers, doe- en rustmomenten

Team

Classic

T22-185 Kwaliteitsvolle animatie, een troef bij naschoolse opvang
Animatietechnieken en nog veel meer

Team

Classic

T22-200 Motiverende leerbegeleiding: de kern van de zaak
Leercompetentie helpen ontwikkelen als aspect van 'leren leren'

Team

Classic

T22-206 Motivatie-inspiratie
Ideeën en tips van A over M tot Z

Team

Classic

T22-219 Spe(e)lplaats
Spelvormen voor een sociale en ‘diverse’ speelplaats

Team

Classic

T22-274

Nieuw

Word Lees Ambassadeur!
Hoe kan je als leesambassadeur lezen stimuleren op school?

Individu

Classic

I22-129

Nieuw

Afgelast

Schoolmoe(t), wat nu? (online)
Achtergrond schoolmoeheid en oplossingsgerichte aanpak

Individu

Classic

I22-147

Afgelopen

Je hoort mij wel, maar ... luister je ook? Motiverend oplossingsgericht coachen (online)
Authentiek connecteren, inspireren en stimuleren van jonge mensen

Individu

Classic

I22-149

Nieuw

Afgelast

Meer leerrendement door efficiënt(er) onderwijzen vanuit nieuwe autoriteit (online)
Jongeren activeren vanuit idee dat we enkel controle hebben over ons eigen gedrag en handelen als coach

Individu

Classic

I22-183

Nieuw

Afgelopen

Word Lees Ambassadeur!
Hoe kan je als leesambassadeur lezen stimuleren op school?

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

 • Basisonderwijs
  • Gewoon Basisonderwijs
   • Kleuteronderwijs
    • Peuter en eerste kleuter
    • Tweede kleuter
    • Derde kleuter
   • Lager Onderwijs
    • Eerste graad
    • Tweede graad
    • Derde graad
  • Buitengewoon Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
  • Gewoon Secundair Onderwijs
   • Eerste graad
    • A-stroom
    • B-stroom
   • Tweede graad
    • ASO
    • BSO
    • KSO
    • TSO
   • Derde graad
    • ASO
    • BSO
    • KSO
    • TSO
   • Vierde graad
  • Buitengewoon Secundair Onderwijs
  • Deeltijds leren en werken
 • Hoger Onderwijs
 • Deeltijds Kunstonderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Thema

 • Beleidsniveau
  • Kwaliteitsbeleid
  • Professionaliseringsbeleid
  • Preventie en veiligheid
  • Team
  • Innovatie/verandering
 • Vak- en domeingebonden
  • Aardrijkskunde
   • STEM BaO
  • Biologie
  • Chemie
  • Duits
  • Economie en organisatie
  • Engels
  • Frans
  • Fysica
  • Geschiedenis
  • Godsdienst, pastoraal en identiteit
  • Humane wetenschappen
  • Klassieke Talen
  • Lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding
  • Maatschappij en welzijn
  • Mavo en PAV
  • Muzisch creatieve vakken
  • Natuurwetenschappen
  • Nederlands
  • Ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs
  • STEM technieken
   • Mechanica-elektriciteit
   • Agro- en biotechnieken
   • Bouw- en houttechnieken
   • Grafische communicatie en media
  • STEM wetenschappen
   • Industriële wetenschappen
   • Techniek-wetenschappen
  • Voeding en horeca
  • Wereldoriëntatie
  • Wiskunde
  • Mechanica - Elektriciteit
  • Industriële wetenschappen
  • Techniek
  • Gemeenschappelijk leerplan ICT
  • Auto
  • Koeling en warmte
  • Hout en bouw
  • Schilderen en decoratie
 • Vak- en domeinoverstijgend
  • Krachtige leeromgeving
   • Algemene didactiek
   • Differentiatie
   • Evaluatie en feedback
   • Leerbegeleiding
   • Media en ICT
   • Motivatie
   • Werkvormen
   • Zill
   • Klasmanagement
   • STEM BaO
  • Kansrijk en zorgbreed onderwijs
   • Communicatie
   • Diversiteit
   • Inclusie
   • Leerlingenbegeleiding
   • Zelfzorg
   • Welbevinden
  • Taalbeleid
   • Begrijpend lezen
   • CLIL
   • OKAN
   • Taalbeleid algemeen
 • Internationalisering

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
Nieuwe inzichten
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden