19 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T23-032 Kwaliteitsvolle animatie, een troef bij naschoolse opvang
Animatietechnieken en nog veel meer

Team

Classic

T23-045 Motiverende leerbegeleiding: de kern van de zaak
Leercompetentie helpen ontwikkelen als aspect van 'leren leren'

Team

Classic

T23-049 Motivatie-inspiratie
Ideeën en tips van A over M tot Z

Team

Classic

T23-057 Spe(e)lplaats
Spelvormen voor een sociale en ‘diverse’ speelplaats

Team

Classic

T23-118 Met goesting voor de klas
Ingrediënten voor een gedreven schoolteam in balans

Team

Classic

T23-173 BOOST motivatie door ‘coachende’ vaardigheden!
Zet leerlingen in hun eigen verantwoordelijkheid wat betreft hun leren. Focus op de oplossingen in plaats van op de problemen

Team

Classic

T23-174 BOOST jouw feedback in verbinding!
Coachende vaardigheden leren om de MOTIVATIE van je leerlingen van binnenuit te verhogen

Team

Classic

T23-175 BOOST jouw INNER LEADERSHIP in de klas!
Jouw ‘Innerlijk kompas” als basis tot meer in jouw kracht staan in de klas

Team

Classic

T23-177 Growth Mindset. De weg naar veerkracht en motivatie
Hoe haal je het beste uit elke leerling (en uit jezelf!)?

Team

Classic

T23-179 Meer energie en motivatie via coaching van het team
Bekom in je team open communicatie, meer eensgezindheid en een positieve en inspirerende sfeer

Team

Classic

T23-211

Nieuw

Hoe de klas motiveren en activeren?

Team

Classic

T23-263 Energizers
Creëer een aangenaam leerklimaat in je klas d.m.v. opkikkers, tussendoortjes, sfeermakers, doe- en rustmomenten

Team

Classic

T23-266 Een spontane ontwikkeling stimuleren tijdens het buiten spelen/leren
Zet je klashoeken buiten en creëer spontane en zinvolle activiteiten

Individu

Classic

I23-051 Word Lees Ambassadeur!
Hoe kan je als leesambassadeur lezen stimuleren op school?

Individu

Classic

I23-056

Nieuw

Ook ik STEM mee!
Hoe kan je de betrokkenheid van anderstalige leerlingen verhogen tijdens een STEM-les?

Individu

Classic

I23-062

Nieuw

Afgelopen

Leerlabo Lezen op school. Lezen doe je samen!
Op naar meer leesmotivatie en een duurzaam leesbeleid

Individu

Classic

I23-079

Nieuw

Afgelast

Groeigericht evalueren: van “ja maar…” naar “en toch!”
Tips en tricks voor groeigericht evalueren van (transversale) competenties

Individu

Masterclass

I23-101

Nieuw

Afgelast

Masterclass Emotionele intelligentie voor jongeren
‘Emotionele intelligentie zou een verplicht vak moeten zijn’

Individu

Classic

I23-116

Nieuw

Meer bewegen in de klas, en daarbuiten!
Over het hoe en waarom van bewegend leren: bewegen bij het leren, bewegen om te leren en bewegen voor het leren

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

 • Basisonderwijs
  • Gewoon Basisonderwijs
   • Kleuteronderwijs
    • Peuter en eerste kleuter
    • Tweede kleuter
    • Derde kleuter
   • Lager Onderwijs
    • Eerste graad
    • Tweede graad
    • Derde graad
  • Buitengewoon Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
  • Gewoon Secundair Onderwijs
   • Eerste graad
    • A-stroom
    • B-stroom
   • Tweede graad
    • ASO
    • BSO
    • KSO
    • TSO
   • Derde graad
    • ASO
    • BSO
    • KSO
    • TSO
   • Vierde graad
  • Buitengewoon Secundair Onderwijs
  • Deeltijds leren en werken
 • Hoger Onderwijs
 • Deeltijds Kunstonderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Thema

 • Beleidsniveau
  • Kwaliteitsbeleid
  • Professionaliseringsbeleid
  • Preventie en veiligheid
  • Team
  • Innovatie/verandering
 • Vak- en domeingebonden
  • Aardrijkskunde
   • STEM BaO
  • Biologie
  • Chemie
  • Duits
  • Economie en organisatie
  • Engels
  • Frans
  • Fysica
  • Geschiedenis
  • Godsdienst, pastoraal en identiteit
  • Humane wetenschappen
  • Klassieke Talen
  • Lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding
  • Maatschappij en welzijn
  • Mavo en PAV
  • Muzisch creatieve vakken
  • Natuurwetenschappen
  • Nederlands
  • Ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs
  • STEM technieken
   • Mechanica-elektriciteit
   • Agro- en biotechnieken
   • Bouw- en houttechnieken
   • Grafische communicatie en media
  • STEM wetenschappen
   • Industriële wetenschappen
   • Techniek-wetenschappen
  • Voeding en horeca
  • Wereldoriëntatie
  • Wiskunde
  • Mechanica - Elektriciteit
  • Industriële wetenschappen
  • Techniek
  • Gemeenschappelijk leerplan ICT
  • Auto
  • Koeling en warmte
  • Hout en bouw
  • Schilderen en decoratie
 • Vak- en domeinoverstijgend
  • Krachtige leeromgeving
   • Algemene didactiek
   • Differentiatie
   • Evaluatie en feedback
   • Leerbegeleiding
   • Media en ICT
   • Motivatie
   • Werkvormen
   • Zill
   • Klasmanagement
   • STEM BaO
  • Kansrijk en zorgbreed onderwijs
   • Communicatie
   • Diversiteit
   • Inclusie
   • Leerlingenbegeleiding
   • Zelfzorg
   • Welbevinden
  • Taalbeleid
   • Begrijpend lezen
   • CLIL
   • OKAN
   • Taalbeleid algemeen
 • Internationalisering

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
Nieuwe inzichten
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden