18 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T22-019 “Yes, we can!” Over motivatie en perfectionisme bij het leren

Team

Classic

T22-034 Growth mindset: focus op proces en groei!
Hoe haal je het beste uit elke leerling (en uit jezelf!)?

Team

Classic

T22-068 Schoolmoe(t), wat nu?
Schoolmoeheid bij jongeren

Team

Classic

T22-081

Nieuw

Motivatie bij jouw leerlingen verhogen? Ja, dat kan jij!
Motiveren kan je leren!

Team

Classic

T22-103 Met goesting voor de klas
Ingrediënten voor een gedreven schoolteam in balans

Individu

Classic

I22-022

Nieuw

Gamen in de klas met Minecraft Education Edition. (online)
Gebruik Minecraft Education Edition om leerstof te verwerken en te verdiepen

Individu

Classic

I22-042

Nieuw

Afgelopen

Onderpresteren bij (hoog)begaafde leerlingen: herkennen, voorkomen en omkeren (online)

Team

Classic

T22-163 Een spontane ontwikkeling stimuleren tijdens het buiten spelen/leren
Zet je klashoeken buiten en creëer spontane en zinvolle activiteiten

Team

Classic

T22-166 Energizers
Creëer een aangenaam leerklimaat in je klas d.m.v. opkikkers, tussendoortjes, sfeermakers, doe- en rustmomenten

Team

Classic

T22-185 Kwaliteitsvolle animatie, een troef bij naschoolse opvang
Animatietechnieken en nog veel meer

Team

Classic

T22-200 Motiverende leerbegeleiding: de kern van de zaak
Leercompetentie helpen ontwikkelen als aspect van 'leren leren'

Team

Classic

T22-206 Motivatie-inspiratie
Ideeën en tips van A over M tot Z

Team

Classic

T22-219 Spe(e)lplaats
Spelvormen voor een sociale en ‘diverse’ speelplaats

Team

Classic

T22-274

Nieuw

Word Lees Ambassadeur!
Hoe kan je als leesambassadeur lezen stimuleren op school?

Individu

Classic

I22-129

Nieuw

Afgelast

Schoolmoe(t), wat nu? (online)
Achtergrond schoolmoeheid en oplossingsgerichte aanpak

Individu

Classic

I22-147 Je hoort mij wel, maar ... luister je ook? Motiverend oplossingsgericht coachen (online)
Authentiek connecteren, inspireren en stimuleren van jonge mensen

Individu

Classic

I22-149

Nieuw

Meer leerrendement door efficiënt(er) onderwijzen vanuit nieuwe autoriteit (online)
Jongeren activeren vanuit idee dat we enkel controle hebben over ons eigen gedrag en handelen als coach

Individu

Classic

I22-183

Nieuw

Word Lees Ambassadeur!
Hoe kan je als leesambassadeur lezen stimuleren op school?

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

Basisonderwijs
Secundair Onderwijs
Hoger Onderwijs
Deeltijds Kunstonderwijs
Volwassenenonderwijs
 

Thema

Beleidsniveau
Vak- en domeingebonden
Vak- en domeinoverstijgend
Internationalisering
 

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden