38 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Individu

Classic

I22-047

Nieuw

Bevlogen in het leven en in het werk (online)

Individu

Komen leren

I22-063 Zelfstandig en gedifferentieerd, zo leren wij in de klas van juf Els
Eerste graad BaO

Individu

Classic

I22-072 Sneller, slimmer en efficiënter samenwerken in Drive

Individu

Classic

I22-073 Maak je lessen productiever met Google Classroom

Individu

Extra large

I22-104 10-daagse basisopleiding geweldloze communicatie
Eerlijke contacten, voedende relaties ... van gelijk naar geluk

Individu

Classic

I22-105 Geweldloze Communicatie van hart tot hart: eerlijke contacten, voedende relaties
Introductietweedaagse

Individu

Classic

I22-107 Geweldloze Communicatie van hart tot hart: eerlijke contacten, voedende relaties (online)
Introductietweedaagse

Individu

Classic

I22-108 Authentiek, krachtig en verbindend leidinggeven (online)
Module Waarde-georiënteerd leidinggeven

Individu

Classic

I22-116 Basisopleiding herstelgericht werken. Omgaan met conflicten op een integrale manier

Individu

Classic

I22-125

Nieuw

Zelfempathie als basis voor een gezonde zelfzorg (online zelfstudiepakket)
Op basis van verbindende communicatie

Individu

Classic

I22-126

Nieuw

Eerlijk spreken als basis voor een open feedbackcultuur (online zelfstudiepakket)
Op basis van verbindende communicatie

Team

Classic

T22-278

Nieuw

Gezag dragen? Dat doe je samen!
Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet in de schoolpraktijk

Team

Classic

T22-279

Nieuw

Niet alles tegelijk! Mentale weerbaarheid bewaken en vergroten
Breinvriendelijk leven en werken

Team

Classic

T22-280

Nieuw

Bevlogen in het leven en in het werk

Team

Classic

T22-281

Nieuw

(Oorlogs)trauma’s in de klas
Welke impact hebben (oorlogs)trauma’s op de ontwikkeling van een kind en hoe ga je met de impact hiervan om in de klas?

Individu

Classic

I22-134

Nieuw

The power of your power. Inner leadership in a polarized world (online)
To the core of Non Violent Communication

Individu

Classic

I22-137

Nieuw

E-learning met Schoolupdate
i.s.m. Fourcast for Education

Individu

Classic

I22-140

Nieuw

Intervisie Herstelgericht Werken
Verdiepende bijeenkomst voor wie eerder de basisopleiding Herstelgericht Werken volgde

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

Basisonderwijs
Secundair Onderwijs
Hoger Onderwijs
Deeltijds Kunstonderwijs
Volwassenenonderwijs
 

Thema

Beleidsniveau
Vak- en domeingebonden
Vak- en domeinoverstijgend
Internationalisering
 

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden