65 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T22-209 Een sanctiebeleid op school / op internaat?
Straffen, belonen, herstellen of relatiebekwaam opvoeden?

Team

Classic

T22-219 Spe(e)lplaats
Spelvormen voor een sociale en ‘diverse’ speelplaats

Team

Classic

T22-220 Conflict- en agressiebeheersing als een P.R.O.
PRO: Preventie - Reactie - Opvolging

Team

Classic

T22-221 Humor en improvisatie in de klas en op school
De pedagogisch-didactische meerwaarde van humor

Team

Classic

T22-222 Met handen en voeten
Over de sprekende, geluidloze signalen van lichaamstaal

Team

Classic

T22-250 “Ik kan het niet zo fijn!”
Over fijnmotoriek, motorische precisie, visuomotoriek, coördinatie, schrijfmotoriek en faalangst

Team

Classic

T22-251 “Ik zie het anders!”
Omgaan met richtingsmoeilijkheden en spiegelen bij kinderen

Team

Classic

T22-252 “Ik leer schrijven!”
Schrijfmotoriek: voorbereiding, mogelijkheden, moeilijkheden en beperkingen

Individu

Classic

I22-044 Rouwen … zwijg me niet dood!
Wat kan je als school doen voor, tijdens en na een emotionele aardbeving (dood, scheiding, verdriet, …) om leerlingen goed te begrijpen en beter te begeleiden

Individu

Classic

I22-052 Klavertje 4: meta-denken over leren en leven!
Zelfregulerend leren en persoonsgebonden ontwikkeling ondersteunen

Individu

Leerlabo

I22-054 Onderwijs in tijden van verandering! (online)
Hoe organiseer je succesvolle en duurzame verandering?

Individu

Classic

I22-055 Speels, muzisch en doordacht op weg naar schrijven a.d.h.v. de methode Krullenbol
Schrijfritmiek

Team

Classic

T22-253 Speels, muzisch en doordacht op weg naar schrijven a.d.h.v. de methode Krullenbol
Schrijfritmiek

Individu

Classic

I22-056

Nieuw

Alfabetiseren van A tot Z!
Verhogen van lees- en schrijfvaardigheden bij laaggeletterde OKAN-leerlingen

Individu

Classic

I22-060 “Ik kan dat (nog) niet!” (online)
Omgaan met faalangst en zwakke schoolrijpheid

Individu

Classic

I22-061 “Ik kan het niet zo fijn!” (online)
Over fijnmotoriek, motorische precisie, visuomotoriek, coördinatie, schrijfmotoriek en faalangst

Individu

Classic

I22-062 “Ik zie het anders!”
Omgaan met richtingsmoeilijkheden en spiegelen bij kinderen

Team

Classic

T22-261 Binnenklasdifferentiatie! Praktisch en haalbaar organiseren!

Team

Classic

T22-262 Evalueren en groeigericht rapporteren

Team

Classic

T22-263 Onthaal centraal

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

Basisonderwijs
Secundair Onderwijs
Hoger Onderwijs
Deeltijds Kunstonderwijs
Volwassenenonderwijs
 

Thema

Beleidsniveau
Vak- en domeingebonden
Vak- en domeinoverstijgend
Internationalisering
 

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden