248 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T22-066 Hoi! Oei … Geachte!?
Verbindende, schriftelijke communicatie op school

Team

Classic

T22-070 Een taalbeleid (her)opstarten – waarom en hoe doe je dat?
Waarom investeren in een taabeleid? Hoe kan je eraan beginnen?

Team

Classic

T22-072 Close Reading: beter tekstbegrip leidt tot beter leren leren
Werk aan begrijpend lezen in de eerste graad secundair onderwijs

Individu

Classic

I22-008 Klas met veel verschillen, hoe hou ik het haalbaar?

Individu

Classic

I22-010 Lesgeven uitgepakt. Op zoek naar de essentie van effectief onderwijs: een toetssteen voor kwaliteitsvol onderwijs in de klas

Individu

Classic

I22-014 Klaarstomen voor CLIL
Eendaagse allround vorming in CLIL

Team

Classic

T22-073

Nieuw

Opnieuw spelen op de speelplaats
Hoe een speelplaats organiseren zodat kinderen weer ongeremd kunnen spelen

Team

Classic

T22-074

Nieuw

Verbindende besluitvorming
Gedragen beslissingen, duurzame beslissingen

Team

Classic

T22-075

Nieuw

Naar een open feedbackcultuur
Verbindende communicatie als hefboom voor groei

Team

Classic

T22-078

Nieuw

Zelfzorg in het onderwijs
Een subtiel evenwicht tussen zorg en zelfzorg

Team

Classic

T22-079

Nieuw

Bloomlessen: lessen en activiteiten verrijken met de taxonomie van Bloom

Team

Classic

T22-080

Nieuw

Denksleutels als middel om jouw thema’s, BC’s en lessen te verrijken
Sterke kleuters en cognitief sterke leerlingen kan je uitdagen door de denksleutels in te zetten binnen jouw klaspraktijk

Team

Classic

T22-081

Nieuw

Motivatie bij jouw leerlingen verhogen? Ja, dat kan jij!
Motiveren kan je leren!

Team

Classic

T22-082

Nieuw

Sterk in executief functioneren!

Team

Classic

T22-083

Nieuw

UDL-lessen: mijn lessen toegankelijk maken voor alle leerlingen uit mijn klas
UDL (universeel leren) als kader inzetten om inclusief onderwijs te realiseren

Team

Classic

T22-084

Nieuw

Leiding geven aan leerkrachten? Niet doen!?
Hoe inspireer en motiveer je professionals?

Team

Classic

T22-085

Nieuw

Da’s allemaal mooi in theorie…
Veel moeilijk gedrag... en evenveel methodieken om er mee om te gaan?

Team

Classic

T22-087

Nieuw

Muzische vorming rapporteren
Doordacht communiceren over de muzische ontwikkeling

Team

Classic

T22-094 Gamebased empowerment
Effectief en serieus spelen!

Team

Classic

T22-095 Ik krijg het moeilijk uit mijn hoofd
Trauma-sensitief werken binnen het onderwijs

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

Basisonderwijs
Secundair Onderwijs
Hoger Onderwijs
Deeltijds Kunstonderwijs
Volwassenenonderwijs
 

Thema

Beleidsniveau
Vak- en domeingebonden
Vak- en domeinoverstijgend
Internationalisering
 

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden