424 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T23-129 Team (z)onder spanning
Creëer openheid in je team dankzij het exploreren van perspectieven

Team

Classic

T23-130 Bloeien zonder (door)groeien? Voor wie zoekt naar verdieping, uitdaging en balans in een onderwijsberoep

Team

Classic

T23-132 Zonnen en herbronnen
Collega’s motiveren in het onderwijs

Team

Classic

T23-133 Teamcoaching Troef. Speel als team een cruciale rol in de professionele ontwikkeling van collega's

Team

Classic

T23-135 Grip op je werk. Bouw aan zelfzorg door te ontdekken wat je doet en waarom je iets doet

Team

Classic

T23-138 Het creëren van een veilige en duidelijke klasstructuur in OKAN
Werken aan schoolse vaardigheden en klasmanagement bij leerlingen met weinig tot geen schoolse achtergrond

Team

Classic

T23-139 OKAN = online
Digitale hulpmiddelen om het Nederlands leren en alfabetisering te ondersteunen

Team

Classic

T23-140 Differentiëren voor hoogbegaafden
Compacten, verrijken en leerlijnen voor hoogbegaafden

Team

Classic

T23-141 Versnellen, doe je er goed aan of net niet?
Wil je voorbereid zijn op een eventuele versnelling van een leerling?

Team

Classic

T23-142 Verrijkingsklas - traject

Team

Classic

T23-143 Herken hoogbegaafdheid!
Welke types van hoogbegaafde leerlingen bestaan er? Hoe kun je ze herkennen?

Team

Classic

T23-144 Differentiëren met Bloom
Sterke leerlingen uitdagen met de taxonomie van Bloom

Team

Classic

T23-145 Op weg naar een groeimindset!
Wil je je leerlingen goed op weg helpen naar een groeimindset en leren hoe je onderpresteren kan vermijden?

Team

Classic

T23-146 Beleidsplan voor hoogbegaafden

Team

Classic

T23-147 Coachende feedback
De aanpak van groeigerichte feedback

Team

Classic

T23-148 Interactieve werkvormen: ook iets voor jou?

Team

Classic

T23-149 Taxonomie van Bloom, terug van weg!
Een krachtige tool om leerlingen beter te leren denken

Team

Classic

T23-150 Vergaderen: minder (?), korter, beter!
Technieken voor efficiënt en effectief vergaderen

Team

Classic

T23-151 Geen leren zonder evalueren!
Over de kracht van een formatief evaluatiekader

Team

Classic

T23-152 EvaLuEREN! Geen leren zonder evalueren
Naar een krachtige en schoolbrede formatieve evaluatiepraktijk

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

 • Basisonderwijs
  • Gewoon Basisonderwijs
   • Kleuteronderwijs
    • Peuter en eerste kleuter
    • Tweede kleuter
    • Derde kleuter
   • Lager Onderwijs
    • Eerste graad
    • Tweede graad
    • Derde graad
  • Buitengewoon Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
  • Gewoon Secundair Onderwijs
   • Eerste graad
    • A-stroom
    • B-stroom
   • Tweede graad
    • ASO
    • BSO
    • KSO
    • TSO
   • Derde graad
    • ASO
    • BSO
    • KSO
    • TSO
   • Vierde graad
  • Buitengewoon Secundair Onderwijs
  • Deeltijds leren en werken
 • Hoger Onderwijs
 • Deeltijds Kunstonderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Thema

 • Beleidsniveau
  • Kwaliteitsbeleid
  • Professionaliseringsbeleid
  • Preventie en veiligheid
  • Team
  • Innovatie/verandering
 • Vak- en domeingebonden
  • Aardrijkskunde
   • STEM BaO
  • Biologie
  • Chemie
  • Duits
  • Economie en organisatie
  • Engels
  • Frans
  • Fysica
  • Geschiedenis
  • Godsdienst, pastoraal en identiteit
  • Humane wetenschappen
  • Klassieke Talen
  • Lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding
  • Maatschappij en welzijn
  • Mavo en PAV
  • Muzisch creatieve vakken
  • Natuurwetenschappen
  • Nederlands
  • Ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs
  • STEM technieken
   • Mechanica-elektriciteit
   • Agro- en biotechnieken
   • Bouw- en houttechnieken
   • Grafische communicatie en media
  • STEM wetenschappen
   • Industriële wetenschappen
   • Techniek-wetenschappen
  • Voeding en horeca
  • Wereldoriëntatie
  • Wiskunde
  • Mechanica - Elektriciteit
  • Industriële wetenschappen
  • Techniek
  • Gemeenschappelijk leerplan ICT
  • Auto
  • Koeling en warmte
  • Hout en bouw
  • Schilderen en decoratie
 • Vak- en domeinoverstijgend
  • Krachtige leeromgeving
   • Algemene didactiek
   • Differentiatie
   • Evaluatie en feedback
   • Leerbegeleiding
   • Media en ICT
   • Motivatie
   • Werkvormen
   • Zill
   • Klasmanagement
   • STEM BaO
  • Kansrijk en zorgbreed onderwijs
   • Communicatie
   • Diversiteit
   • Inclusie
   • Leerlingenbegeleiding
   • Zelfzorg
   • Welbevinden
  • Taalbeleid
   • Begrijpend lezen
   • CLIL
   • OKAN
   • Taalbeleid algemeen
 • Internationalisering

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
Nieuwe inzichten
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden