630 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T24-117

Nieuw

Creëer indrukwekkende beeldmaterialen zonder moeite
Ontdek Canva voor al jouw ontwerpbehoeften

Team

Classic

T24-118

Nieuw

Transformeer jouw lessen tot een interactief avontuur
Ontdek digitale tools voor discussies, brainstormen en polls

Team

Classic

T24-119

Nieuw

Maak kennisclips interactief: Ontdek de kracht van geïntegreerde leerpaden en geïntegreerde quizvragen!
Leer hoe je je kennisclips naar de hoogste level van interactie krijgt

Team

Classic

T24-120

Nieuw

Boost je les met gratis ICT-tools
Gratis ICT-tools in de klas: van ondersteuning tot interactie

Team

Classic

T24-121

Nieuw

Ontdek de kracht van OneNote Class Notebook in jouw lessen
Van basisfunctionaliteiten tot feedback en motivatie

Team

Classic

T24-122

Nieuw

Boost je samenwerkingsskills met digitale tools
Ontdek de mogelijkheden van Microsoft 365 en andere tools

Team

Classic

T24-123

Nieuw

Microsoft 365: Ontdek de kracht om efficiënt en professioneel te werken
Administratief werk digitaal optimaliseren met Microsoft 365

Team

Classic

T24-124

Nieuw

De Kracht van Sensopatisch spel in een ‘Multisensoriële Omgeving’ (MSO)

Team

Classic

T24-125

Nieuw

Het ontwerp van ‘selectief’ zintuiglijke voorwerpen voor de Multisensoriële omgeving

Team

Classic

T24-126

Nieuw

Gesprekken met ouders
De do’s en don’ts bij het voeren van gesprekken met ouders op school

Team

Classic

T24-127 Oordeel in je voordeel!
Verbindende communicatie in de (school)praktijk

Team

Classic

T24-128 Kies je oren!
Hoor jij (niet) wat er gezegd wordt?

Team

Classic

T24-129 Verbindende besluitvorming
Gedragen beslissingen, duurzame beslissingen

Team

Classic

T24-130 Naar een open feedbackcultuur
Verbindende communicatie als hefboom voor groei

Team

Classic

T24-131 Verbindende Communicatie van hart tot hart: eerlijke contacten, voedende relaties - introductietweedaagse

Team

Classic

T24-132 Bewegend aanvankelijk lezen en rekenen: spelen met letters, lettergrepen, getallen, vormen en patronen
Hoe kan bewegen helpen bij het aanvankelijk lezen en rekenen?

Team

Classic

T24-133 Gedifferentieerd en leerlinggestuurd werken met de SAMapp

Team

Classic

T24-134 Hoe kan bewegen helpen bij het inoefenen van de maal- en deeltafels en ook bij spelling?

Team

Classic

T24-135

Nieuw

Inclusief onderwijs haalbaar maken: de praktijk
Strategieën uit de praktijk

Team

Classic

T24-136 Omgaan met diversiteit in de klas
Tegemoet komen aan en lesgeven over diversiteit

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

 • Basisonderwijs
  • Gewoon Basisonderwijs
   • Kleuteronderwijs
    • Peuter en eerste kleuter
    • Tweede kleuter
    • Derde kleuter
   • Lager Onderwijs
    • Eerste graad
    • Tweede graad
    • Derde graad
  • Buitengewoon Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
  • Gewoon Secundair Onderwijs
   • Eerste graad
    • Eerste leerjaar A
    • Eerste leerjaar B
    • Tweede leerjaar A
    • Tweede leerjaar B
   • Tweede graad
    • Derde leerjaar D-finaliteit
    • Derde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Derde leerjaar A-finaliteit
    • Vierde leerjaar D-finaliteit
    • Vierde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Vierde leerjaar A-finaliteit
   • Derde graad
    • Vijfde leerjaar D-finaliteit
    • Vijfde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Vijfde leerjaar A-finaliteit
    • Zesde leerjaar
     • aso
     • bso
     • kso
     • tso
    • Zevende leerjaar Se-n-Se
     • bso
     • tso
   • Vierde graad
  • Buitengewoon Secundair Onderwijs
  • Deeltijds leren en werken
 • Hoger Onderwijs
 • Deeltijds Kunstonderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Thema

 • Beleidsniveau
  • Kwaliteitsbeleid
  • Professionaliseringsbeleid
  • Preventie en veiligheid
  • Team
  • Innovatie/verandering
 • Vak- en domeingebonden
  • Aardrijkskunde
   • STEM BaO
  • Biologie
  • Chemie
  • Duits
  • Economie en organisatie
  • Engels
  • Frans
  • Fysica
  • Geschiedenis
  • Godsdienst, pastoraal en identiteit
  • Humane wetenschappen
  • Klassieke Talen
  • Lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding
  • Maatschappij en welzijn
  • Mavo en PAV
  • Muzisch creatieve vakken
  • Natuurwetenschappen
  • Nederlands
  • Ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs
  • STEM technieken
   • Mechanica-elektriciteit
   • Agro- en biotechnieken
   • Bouw- en houttechnieken
   • Grafische communicatie en media
  • STEM wetenschappen
   • Industriële wetenschappen
   • Techniek-wetenschappen
  • Voeding en horeca
  • Wereldoriëntatie
  • Wiskunde
  • Mechanica - Elektriciteit
  • Industriële wetenschappen
  • Techniek
  • Gemeenschappelijk leerplan ICT
  • Auto
  • Koeling en warmte
  • Hout en bouw
  • Schilderen en decoratie
 • Vak- en domeinoverstijgend
  • Krachtige leeromgeving
   • Algemene didactiek
   • Differentiatie
   • Evaluatie en feedback
   • Leerbegeleiding
   • Media en ICT
   • Motivatie
   • Werkvormen
   • Zill
   • Klasmanagement
   • STEM BaO
  • Kansrijk en zorgbreed onderwijs
   • Communicatie
   • Diversiteit
   • Inclusie
   • Leerlingenbegeleiding
   • Zelfzorg
   • Welbevinden
  • Taalbeleid
   • Begrijpend lezen
   • CLIL
   • OKAN
   • Taalbeleid algemeen
 • Internationalisering

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
Nieuwe inzichten
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden
Ondersteuningsnetwerk
CLB-medewerkers