220 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T21-004 Zet je hoofd af
Kindermeditatie of hoe je die pauzeknop in je hoofd indrukt

Team

Classic

T21-006 Energizers
Creëer een aangenaam leerklimaat in je klas d.m.v. opkikkers, tussendoortjes, sfeermakers, doe- en rustmomenten

Team

Classic

T21-008 Co-teaching. Samen kunnen we meer dan alleen
Samen voor de klas met een goede taakverdeling, zodat alle leerlingen en iedere activiteit in de klas de aandacht krijgt die ze nodig heeft

Team

Classic

T21-011

Nieuw

Omgaan met diversiteit (BaO)
Een praktijkgerichte en brede training voor basisonderwijs

Team

Classic

T21-017

Nieuw

Goesting: het hoofdingrediënt van elk onderwijsrecept
Beter zorgen voor je leerlingen begint bij beter zorgen voor jezelf

Team

Classic

T21-018 Rust@School
Breng rust en harmonie in je klas

Team

Classic

T21-019

Nieuw

Chanson? Interaction!
Chanter Karo-oké : outils musicaux

Team

Demo plus

T21-020 Rust en bewustwording in de klas
Spelenderwijs ontspannen samen met je leerlingen

Team

Classic

T21-021

Nieuw

Initiation au Soundpainting
Improvisation collective

Team

Classic

T21-023 Passie in en voor het onderwijs
Wie is die gepassioneerde leraar en hoe kan een school zich organiseren om de passie bij leraren te behouden of te triggeren

Team

Classic

T21-029 Leerlingen in scheidingssituaties en nieuw samengestelde gezinnen
Hoe kan de school helpend zijn?

Team

Classic

T21-030

Nieuw

Helpend en versterkend werken van bij het eerste gesprek
Een introductie in oplossingsgerichte gesprekstechnieken voor leerlingenbegeleiders en zoco’s

Team

Classic

T21-032 Zelfverwonding bij leerlingen
Zorgen voor de leerling en begrenzen van het gedrag

Team

Classic

T21-034 Timemanagement
Het verhogen van je persoonlijke effectiviteit

Team

Classic

T21-035 Creatief denken
Wuk?! Out of the box?!

Team

Classic

T21-046 Verbindend samenwerken met ouders
Handelingsgericht omgaan met ouders is de gezonde combinatie van de ervaringsdeskundigheid van ouders en de professionaliteit van de school, zeker bij kinderen met specifieke onderwijsbehoeften

Team

Classic

T21-047 De kloof tussen armoede en school overbruggen
Op zoek naar de juiste golflengte

Team

Classic

T21-048 Team in balans
Gun jezelf en je collega’s een goede balans in werk en privé

Team

Classic

T21-049

Nieuw

Van stress-kip naar dol-fijn
Innerlijk tot rust komen door beweging en inzicht in je eigen biologie

Team

Classic

T21-050 Rouwen … zwijg me niet dood!
Wat kan je als school doen VOOR, TIJDENS en NA een emotionele aardbeving (dood, scheiding, verdriet, …) om leerlingen goed te begrijpen en beter te begeleiden

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

Basisonderwijs
Secundair Onderwijs
Hoger Onderwijs
Deeltijds Kunstonderwijs
Volwassenenonderwijs
 

Thema

Beleidsniveau
Vak- en domeingebonden
Vak- en domeinoverstijgend
Internationalisering
 

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden