113 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Individu

Classic

I25-041 Breed evalueren: wat en hoe?
Naar een brede visie op evaluatie vanuit een competentiegerichte aanpak

Individu

Classic

I25-042 Klasmanagement: actie of reactie?
Werken aan goed klasmanagement door sociale processen bij leerlingen te begeleiden

Individu

Classic

I25-043 STEAM-stories
Over STEAM in de kleuterklas via verhalen

Individu

Masterclass

I25-044 Masterclass Leerlingenbegeleiding voor secundair onderwijs

Individu

Classic

I25-045

Nieuw

XR in de klas
Hoe kan ik door middel van XR technologie het ontoegankelijke, toegankelijk maken?

Individu

Classic

I25-046 Geletterdheid bevorderen in OKAN? Ja, het kan!
Omgaan met deze doelgroep in de klaspraktijk

Individu

Classic

I25-047

Nieuw

Non-verbale communicatie detecteren en inzetten
Lichaamstaal leren lezen en eigen lichaamstaal optimaliseren om zo succesvol te communiceren

Individu

Classic

I25-048

Nieuw

Aan de slag met de Chromebook (en het pendevice)

Individu

Classic

I25-049

Nieuw

Growth Mindset. Haal het beste uit elke leerling…en jezelf!
Werken aan de mindset en veerkracht van kinderen

Individu

Classic

I25-050

Nieuw

Omgaan met trauma op school. Jij maakt het verschil
Hoe herken je, begrijp je en ondersteun je leerlingen die trauma hebben meegemaakt of met trauma te maken hebben?

Individu

Classic

I25-051

Nieuw

Weg met stress en piekergedachten!

Individu

Classic

I25-052

Nieuw

Van faalangst naar veerkracht
Een concreet stappenplan om kinderen en jongeren meer zelfvertrouwen te geven

Individu

Classic

I25-053 Rouwen … zwijg me niet dood! Hoe kunnen we rouwende kinderen beter begeleiden in de klas en op school?

Individu

Leerlabo

I25-054

Nieuw

Leerlabo bLIJF! ... meer in je lijf
Naar meer aanwezigheid, veiligheid en stabiliteit in jezelf als houvast in uitdagende tijden

Individu

Classic

I25-055 Groeien in executieve functies. Hoe? Zo! (incl. boek)
Versterk de executieve functies van jouw leerlingen door in te zetten op jouw leerkrachtstijl

Individu

Leerlabo

I25-056 Leerlabo Schrijven op school

Individu

Komen leren

I25-057

Nieuw

Komen leren in externe verrijkingsklas Het Kraaiennest (De Kleine Icarus)
De klas voor Cognitief Sterk Functionerende kinderen waarvoor de binnenklasdifferentiatie ontoereikend is

Individu

Leerlabo

I25-058 Leerlabo Lezen op school. Lezen doe je samen!
Op naar meer leesmotivatie en een duurzaam leesbeleid

Individu

Leerlabo

I25-059 Taalsterk: kwaliteitsvolle interacties in jouw klas!
Werken aan interactievaardigheden aan de hand van videocoaching

Individu

Classic

I25-060 Digitaal evalueren met Google Forms

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

 • Basisonderwijs
  • Gewoon Basisonderwijs
   • Kleuteronderwijs
    • Peuter en eerste kleuter
    • Tweede kleuter
    • Derde kleuter
   • Lager Onderwijs
    • Eerste graad
    • Tweede graad
    • Derde graad
  • Buitengewoon Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
  • Gewoon Secundair Onderwijs
   • Eerste graad
    • Eerste leerjaar A
    • Eerste leerjaar B
    • Tweede leerjaar A
    • Tweede leerjaar B
   • Tweede graad
    • Derde leerjaar D-finaliteit
    • Derde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Derde leerjaar A-finaliteit
    • Vierde leerjaar D-finaliteit
    • Vierde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Vierde leerjaar A-finaliteit
   • Derde graad
    • Vijfde leerjaar D-finaliteit
    • Vijfde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Vijfde leerjaar A-finaliteit
    • Zesde leerjaar
     • aso
     • bso
     • kso
     • tso
    • Zevende leerjaar Se-n-Se
     • bso
     • tso
   • Vierde graad
  • Buitengewoon Secundair Onderwijs
  • Deeltijds leren en werken
 • Hoger Onderwijs
 • Deeltijds Kunstonderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Thema

 • Beleidsniveau
  • Kwaliteitsbeleid
  • Professionaliseringsbeleid
  • Preventie en veiligheid
  • Team
  • Innovatie/verandering
 • Vak- en domeingebonden
  • Aardrijkskunde
   • STEM BaO
  • Biologie
  • Chemie
  • Duits
  • Economie en organisatie
  • Engels
  • Frans
  • Fysica
  • Geschiedenis
  • Godsdienst, pastoraal en identiteit
  • Humane wetenschappen
  • Klassieke Talen
  • Lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding
  • Maatschappij en welzijn
  • Mavo en PAV
  • Muzisch creatieve vakken
  • Natuurwetenschappen
  • Nederlands
  • Ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs
  • STEM technieken
   • Mechanica-elektriciteit
   • Agro- en biotechnieken
   • Bouw- en houttechnieken
   • Grafische communicatie en media
  • STEM wetenschappen
   • Industriële wetenschappen
   • Techniek-wetenschappen
  • Voeding en horeca
  • Wereldoriëntatie
  • Wiskunde
  • Mechanica - Elektriciteit
  • Industriële wetenschappen
  • Techniek
  • Gemeenschappelijk leerplan ICT
  • Auto
  • Koeling en warmte
  • Hout en bouw
  • Schilderen en decoratie
 • Vak- en domeinoverstijgend
  • Krachtige leeromgeving
   • Algemene didactiek
   • Differentiatie
   • Evaluatie en feedback
   • Leerbegeleiding
   • Media en ICT
   • Motivatie
   • Werkvormen
   • Zill
   • Klasmanagement
   • STEM BaO
   • Artificiële Intelligentie
  • Kansrijk en zorgbreed onderwijs
   • Communicatie
   • Diversiteit
   • Inclusie
   • Leerlingenbegeleiding
   • Zelfzorg
   • Welbevinden
  • Taalbeleid
   • Begrijpend lezen
   • CLIL
   • OKAN
   • Taalbeleid algemeen
  • Artificiële Intelligentie
 • Internationalisering

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
Nieuwe inzichten
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden
Ondersteuningsnetwerk
CLB-medewerkers