37 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T22-250 “Ik kan het niet zo fijn!”
Over fijnmotoriek, motorische precisie, visuomotoriek, coördinatie, schrijfmotoriek en faalangst

Team

Classic

T22-252 “Ik leer schrijven!”
Schrijfmotoriek: voorbereiding, mogelijkheden, moeilijkheden en beperkingen

Individu

Classic

I22-048

Nieuw

Groeigericht evalueren in de kleuterschool (online)

Individu

Classic

I22-055 Speels, muzisch en doordacht op weg naar schrijven a.d.h.v. de methode Krullenbol
Schrijfritmiek

Team

Classic

T22-253 Speels, muzisch en doordacht op weg naar schrijven a.d.h.v. de methode Krullenbol
Schrijfritmiek

Individu

Komen leren

I22-064 Zin krijgen in … STEM in de kleuterklas
Hoe bouw je een knikkerbaan die voldoet aan een onderzoeksvraag?

Team

Classic

T22-263 Onthaal centraal

Team

Classic

T22-264 Stuur jij kleuters of sturen zij zichzelf?

Team

Classic

T22-265 Evalueren in de kleuterklas

Team

Classic

T22-273 Brainstormen is … je brein een schat aan info en woorden bieden!

Individu

Classic

I22-088 Mijn inspirerend taalverhaal: tien toonaangevende inzichten (inhaalsessie)
Taalontwikkeling stimuleren via inspirerende inzichten met tal van praktijkvoorbeelden

Individu

Classic

I22-097

Nieuw

Computationeel denken in de kleuterklas

Individu

Classic

I22-099

Nieuw

Ontwerpend leren vanuit prentenboeken
Prentenboeken zetten jonge kinderen aan het werk

Individu

Classic

I22-119 Coöperatief Leren in de kleuterklas en het eerste leerjaar
De basisprincipes van Kagan Coöperatieve Leerstrategieën bij jonge kinderen

Individu

Classic

I22-122

Nieuw

Een spontane ontwikkeling stimuleren tijdens het buiten spelen/leren (online)
Zet je klashoeken buiten en creëer spontane en zinvolle activiteiten

Individu

Classic

I22-124 Brainstormen met kleuters: pure verrijking voor jouw BC en de taal van je kleuters!
Brainstormen is … je brein een schat aan info en woorden bieden!

Dag van

Classic

D22-003 Dag van de kleuter
Voor peuter- en kleuteronderwijzers

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

Basisonderwijs
Secundair Onderwijs
Hoger Onderwijs
Deeltijds Kunstonderwijs
Volwassenenonderwijs
 

Thema

Beleidsniveau
Vak- en domeingebonden
Vak- en domeinoverstijgend
Internationalisering
 

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden