42 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Individu

Classic

I22-023

Nieuw

S’way cool! (online)
Leerkrachten en leerlingen presenteren snel en eenvoudig!

Team

Classic

T22-157 Praten met kinderen, hoe doe je dat?
Hoe leer je kinderen vertellen wat hen dwars zit en hoe kan je goed luisteren?

Team

Classic

T22-167 Constructieve feedback in verbinding
Een leerkans om jouw coachende vaardigheden te versterken

Team

Classic

T22-168 De leraar als coach
Focus op de oplossingen i.p.v. op de problemen

Team

Classic

T22-170 Verbindende en coachende feedback in groeigesprekken
Een leerkans om jouw coachende vaardigheden te versterken

Team

Classic

T22-174 Verbindend samenwerken met ouders
Handelingsgericht omgaan met ouders is de gezonde combinatie van de ervaringsdeskundigheid van ouders en de professionaliteit van de school, zeker bij kinderen met specifieke onderwijsbehoeften

Team

Classic

T22-175 De kloof tussen armoede en school overbruggen
Op zoek naar de juiste golflengte

Team

Classic

T22-182 IK + JIJ = WIJ! Socialer-Vaardiger
Geïntegreerd werken aan sociale vaardigheden in het basisonderwijs

Team

Classic

T22-184 Praten met pubers, hoe doe je dat?
Hoe ondersteun je pubers om te vertellen wat hen dwars zit en hoe kan je goed luisteren?

Team

Classic

T22-187 Feedback is altijd een cadeau. Maar is het ook een leuk cadeau?
Over de uitbouw van een krachtige feedbackcultuur

Team

Classic

T22-191 Interculturele communicatie
Een dubbele uitdaging

Team

Classic

T22-217 Conflicten verergeren of ontmijnen?
Assertief en preventief omgaan met verbale conflicten

Team

Classic

T22-218 Speelplaatsmanagement
De speelplaats als veilige en sociale oefenplek

Team

Classic

T22-222 Met handen en voeten
Over de sprekende, geluidloze signalen van lichaamstaal

Team

Classic

T22-223 Sterke communicatie: meer dan woorden alleen …
Communicatiekapstokken voor opvoeders en ondersteunend personeel

Individu

Classic

I22-049

Nieuw

Verbindend mailen (online)
Hoe zorg je ervoor dat je mailbox voor verbinding zorgt in plaats van stress?

Individu

Extra large

I22-104 10-daagse basisopleiding geweldloze communicatie
Eerlijke contacten, voedende relaties ... van gelijk naar geluk

Individu

Classic

I22-105 Geweldloze Communicatie van hart tot hart: eerlijke contacten, voedende relaties
Introductietweedaagse

Individu

Classic

I22-107 Geweldloze Communicatie van hart tot hart: eerlijke contacten, voedende relaties (online)
Introductietweedaagse

Individu

Classic

I22-108 Authentiek, krachtig en verbindend leidinggeven (online)
Module Waarde-georiënteerd leidinggeven

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

Basisonderwijs
Secundair Onderwijs
Hoger Onderwijs
Deeltijds Kunstonderwijs
Volwassenenonderwijs
 

Thema

Beleidsniveau
Vak- en domeingebonden
Vak- en domeinoverstijgend
Internationalisering
 

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden