44 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T25-010 Verhoog het leerrendement door in te zetten op Activerende Instructiemodellen
Inzoomen op de ADI en EDI instructiemodellen

Team

Classic

T25-011 Geïntegreerd zelfstandig leren, hoe doe je dat?
Na een Activerende Directe Instructie leerlingen leren keuzes maken en hun werk plannen

Team

Classic

T25-030 Leren leren: een partnership
De kern van de zaak bij ‘leren leren’ - sessie 1

Team

Classic

T25-031 Focus gevraagd (op wat ik leer... en ook op mezelf!)
Over aandacht en leerstijlen - sessie 2

Team

Classic

T25-032 Zo werkt mijn brein
Over goed brein- en geheugengebruik - sessie 3

Team

Classic

T25-033 Ik doe het zelf wel!
Over plannen, organiseren en uitvoeren - sessie 4

Team

Classic

T25-034 Ik leer... Wil jij me coachen?
Leren leren: maximaal inzetten op de leer-kracht van het kind - traject

Team

Classic

T25-040 SLIM-leren = Samen, Leuk, Inspirerend, Motiverend. Zo werkt het écht!

Team

Classic

T25-041 Motiverende leerbegeleiding: de kern van de zaak
Leercompetentie helpen ontwikkelen als aspect van 'leren leren'

Team

Classic

T25-044 Ik heb nog tijd genoeg ...
Tieners leren plannen (én uitvoeren)

Team

Classic

T25-045 Ik weet het weer!
Over goed breinbeheer en geheugengebruik

Team

Classic

T25-046 Motivatie-inspiratie
Ideeën en tips van A over M tot Z

Team

Classic

T25-049 Belangrijke reizigersinfo ... !
Leerbegeleidende rapportencommentaren schrijven

Team

Classic

T25-050 Aandacht - de verstrooidheidscurve voorbij
Aandachtbevorderende didactiek

Team

Classic

T25-052 De puber: een boot in woelig (school)water
Over het lerende tienerbrein als kans en uitdaging

Team

Classic

T25-074 Aan de slag met flexibele trajecten voor cognitief sterk functionerende leerlingen in het secundair onderwijs
Vakversnellingen en vrijstellingen in het secundair onderwijs

Team

Classic

T25-075 Hoe pak je een (vak)versnelling aan in het secundair onderwijs?
Versnellen in het secundair onderwijs – Hoe pak je dat aan als school?

Team

Classic

T25-076 Executieve vaardigheden versterken bij cognitief sterk functionerende leerlingen
Welke executieve vaardigheden zijn er en hoe ga je aan de slag om deze te versterken bij CSF leerlingen?

Team

Classic

T25-079 Een goed zorgbeleid voor cognitief sterke leerlingen op jouw school
Aan de slag met het geïntegreerd beleid op leerlingenbegeleiding, waar cognitief sterk functioneren deel van uitmaakt

Individu

Classic

I25-017 “Ik zie het anders!” (online)
Omgaan met richtingsmoeilijkheden en spiegelen bij kinderen

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

 • Basisonderwijs
  • Gewoon Basisonderwijs
   • Kleuteronderwijs
    • Peuter en eerste kleuter
    • Tweede kleuter
    • Derde kleuter
   • Lager Onderwijs
    • Eerste graad
    • Tweede graad
    • Derde graad
  • Buitengewoon Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
  • Gewoon Secundair Onderwijs
   • Eerste graad
    • Eerste leerjaar A
    • Eerste leerjaar B
    • Tweede leerjaar A
    • Tweede leerjaar B
   • Tweede graad
    • Derde leerjaar D-finaliteit
    • Derde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Derde leerjaar A-finaliteit
    • Vierde leerjaar D-finaliteit
    • Vierde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Vierde leerjaar A-finaliteit
   • Derde graad
    • Vijfde leerjaar D-finaliteit
    • Vijfde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Vijfde leerjaar A-finaliteit
    • Zesde leerjaar
     • aso
     • bso
     • kso
     • tso
    • Zevende leerjaar Se-n-Se
     • bso
     • tso
   • Vierde graad
  • Buitengewoon Secundair Onderwijs
  • Deeltijds leren en werken
 • Hoger Onderwijs
 • Deeltijds Kunstonderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Thema

 • Beleidsniveau
  • Kwaliteitsbeleid
  • Professionaliseringsbeleid
  • Preventie en veiligheid
  • Team
  • Innovatie/verandering
 • Vak- en domeingebonden
  • Aardrijkskunde
   • STEM BaO
  • Biologie
  • Chemie
  • Duits
  • Economie en organisatie
  • Engels
  • Frans
  • Fysica
  • Geschiedenis
  • Godsdienst, pastoraal en identiteit
  • Humane wetenschappen
  • Klassieke Talen
  • Lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding
  • Maatschappij en welzijn
  • Mavo en PAV
  • Muzisch creatieve vakken
  • Natuurwetenschappen
  • Nederlands
  • Ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs
  • STEM technieken
   • Mechanica-elektriciteit
   • Agro- en biotechnieken
   • Bouw- en houttechnieken
   • Grafische communicatie en media
  • STEM wetenschappen
   • Industriële wetenschappen
   • Techniek-wetenschappen
  • Voeding en horeca
  • Wereldoriëntatie
  • Wiskunde
  • Mechanica - Elektriciteit
  • Industriële wetenschappen
  • Techniek
  • Gemeenschappelijk leerplan ICT
  • Auto
  • Koeling en warmte
  • Hout en bouw
  • Schilderen en decoratie
 • Vak- en domeinoverstijgend
  • Krachtige leeromgeving
   • Algemene didactiek
   • Differentiatie
   • Evaluatie en feedback
   • Leerbegeleiding
   • Media en ICT
   • Motivatie
   • Werkvormen
   • Zill
   • Klasmanagement
   • STEM BaO
  • Kansrijk en zorgbreed onderwijs
   • Communicatie
   • Diversiteit
   • Inclusie
   • Leerlingenbegeleiding
   • Zelfzorg
   • Welbevinden
  • Taalbeleid
   • Begrijpend lezen
   • CLIL
   • OKAN
   • Taalbeleid algemeen
 • Internationalisering

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
Nieuwe inzichten
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden
Ondersteuningsnetwerk
CLB-medewerkers