42 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T21-006 Energizers
Creëer een aangenaam leerklimaat in je klas d.m.v. opkikkers, tussendoortjes, sfeermakers, doe- en rustmomenten

Team

Classic

T21-014 Een leer- of ontwikkelingsstoornis komt vaak niet alleen
Wat houdt een leer- of ontwikkelingsstoornis juist in? Wat kunnen we als leerkracht doen?

Team

Classic

T21-082 Vaardigheden en attitudes efficiënt evalueren
Hoe kan het beter, sneller en transparanter?

Team

Classic

T21-083 De Competentiemeter
Doelgericht en efficiënt evalueren

Team

Classic

T21-084 Evalueren van competenties
Hoe vormen we een objectief beeld van de competenties van ons vak?

Team

Classic

T21-085 Zelf- en peerevaluatie
De leerling als leerbron voor zichzelf en anderen

Team

Classic

T21-088 Taxonomie van Bloom, terug van weg!
Een krachtige tool om leerlingen beter te leren denken

Team

Classic

T21-092 Constructieve feedback in verbinding
Een leerkans om jouw coachende vaardigheden te versterken

Team

Classic

T21-093 De leraar als coach
Focus op de oplossingen i.p.v. op de problemen

Team

Classic

T21-094 Psychomotoriek, DE taal van het jonge kind
De maturiteit van kinderen op een andere manier bekeken

Team

Classic

T21-095 Verbindende en coachende feedback in groeigesprekken
Een leerkans om jouw coachende vaardigheden te versterken

Team

Classic

T21-103 Coaching? Ja, natuurlijk!
Vragen en antwoorden over coaching en de leraar-coach

Team

Classic

T21-137 De coachingsrollen van de leraar
Ontwikkeling van kinderen in de klas stimuleren

Team

Classic

T21-152 Ik heb nog tijd genoeg ...
Pubers leren plannen (én uitvoeren)

Team

Classic

T21-153 Ik weet het weer!
Over goed breinbeheer en geheugengebruik

Team

Classic

T21-154 Motivatie-inspiratie
Ideeën en tips van A over M tot Z

Team

Classic

T21-155 Motiverende leerbegeleiding: de kern van de zaak
Leercompetentie helpen ontwikkelen als aspect van 'leren leren'

Team

Classic

T21-162 Belangrijke reizigersinfo ... !
Leerbegeleidende rapportencommentaren schrijven

Team

Classic

T21-164 Met de V van verstrooid
Aandachtbevorderende didactiek

Team

Classic

T21-166 De puber: een boot in woelig (school)water
Over het lerende tienerbrein als kans en uitdaging

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

Basisonderwijs
Secundair Onderwijs
Hoger Onderwijs
Deeltijds Kunstonderwijs
Volwassenenonderwijs
 

Thema

Beleidsniveau
Vak- en domeingebonden
Vak- en domeinoverstijgend
Internationalisering
 

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden