6 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Individu

Classic

I22-037

Afgelopen

Digi-talen - VOLLEDIGE DAG
Inspiratiedag - ICT in (vreemde) talen

Team

Classic

T22-255 Chanson? Interaction!
Chanter Karo-oké: outils musicaux

Team

Classic

T22-256 Initiation au Soundpainting
Improvisation collective

Individu

Classic

I22-153

Afgelopen

Digi-talen - NAMIDDAG
Inspiratiedag - ICT in (vreemde) talen

Individu

Classic

I22-154

Afgelopen

Digi-talen - VOORMIDDAG
Inspiratiedag - ICT in (vreemde) talen

Dag van

Classic

D22-018 Dag van Frans

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

Basisonderwijs
Secundair Onderwijs
Hoger Onderwijs
Deeltijds Kunstonderwijs
Volwassenenonderwijs
 

Thema

Beleidsniveau
Vak- en domeingebonden
Vak- en domeinoverstijgend
Internationalisering
 

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden