29 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T21-022 Joepie, we zitten in de kring!
Het kringgesprek als motor van de klas

Team

Classic

T21-045 Het klasklimaat verbeteren
Door middel van energizers en leuke tussendoortjes het klimaat in de klas verbeteren

Team

Classic

T21-065 Ambras in de klas
Concreet aan het werk met een klas die vastloopt

Team

Classic

T21-066 Help, mijn klas leeft!
Gericht omgaan met de groepsdynamiek binnen je klas

Team

Classic

T21-076 Geen gezaag, maar gezag ... zonder woorden
Respectvol leiding nemen

Team

Classic

T21-080 Wat als straffen niet meer werkt?
Als gezag faalt, als begrenzen niet meer lukt, welke tools heb je als leerkracht of school nog ter beschikking?

Team

Classic

T21-147 Anders kijken naar lastig gedrag
Een andere bril: een andere en betere reactie

Team

Classic

T21-163 Een sanctiebeleid op school / op internaat?
Straffen, belonen, herstellen of relatiebekwaam opvoeden?

Team

Classic

T21-165 Grens en connectie
Bouwstenen voor duurzaam klassenmanagement

Team

Classic

T21-204

Nieuw

Ik heb het moeilijk met moeilijk gedrag. Gedrag in ontwikkeling

Team

Classic

T21-205

Nieuw

Ik heb het moeilijk met moeilijk gedrag. Herstelgericht werken
Conflicten op een duurzame, verbindende manier aanpakken

Team

Classic

T21-206

Nieuw

Ik heb het moeilijk met moeilijk gedrag. M-cirkel: een cyclisch proces

Team

Classic

T21-207

Nieuw

Ik heb het moeilijk met moeilijk gedrag. Cirkelen met focus op ‘De proactieve kring’

Team

Classic

T21-208 Sterk(er) in je klas. Klasmanagement vanuit sterk leiderschap
Geweldbeheersing en zelfbescherming

Team

Classic

T21-209

Nieuw

Ik heb het moeilijk met moeilijk gedrag. De leraar doet er toe
De 6 rollen van de leraar. Vanuit welke rol handelingsgericht aan de slag met gedrag

Team

Classic

T21-210 Over kleine en grote vulkanen
Omgaan met ‘gedragsproblemen’ in het onderwijs

Team

Classic

T21-211 Wacht maar tot ik groot ben!
Omgaan met agressie bij kleine kinderen

Team

Classic

T21-212 Loop naar de maan ...
Omgaan met verbale agressie

Team

Classic

T21-232 Werken aan bevestigen en begrenzen
Omgaan met grensoverschrijdend gedrag

Individu

Classic

I21-001

Afgelopen

Samen sterker in gezag! (online)
Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet op school

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

Basisonderwijs
Secundair Onderwijs
Hoger Onderwijs
Deeltijds Kunstonderwijs
Volwassenenonderwijs
 

Thema

Beleidsniveau
Vak- en domeingebonden
Vak- en domeinoverstijgend
Internationalisering
 

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden