26 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T23-004 Ambras in de klas
Concreet aan het werk met een klas die vastloopt

Team

Classic

T23-005 Help, mijn klas leeft!
Gericht omgaan met de groepsdynamiek binnen je klas

Team

Classic

T23-013 Over kleine en grote vulkanen
Omgaan met ‘gedragsproblemen’ in het onderwijs

Team

Classic

T23-014 Loop naar de maan ...
Omgaan met verbale agressie

Team

Classic

T23-018 Geen gezaag, maar gezag ... zonder woorden
Respectvol leiding nemen

Team

Classic

T23-022 Wat als straffen niet meer werkt?
Als gezag faalt, als begrenzen niet meer lukt, welke tools heb je als leerkracht of school nog ter beschikking?

Team

Classic

T23-039 Anders kijken naar lastig gedrag
Een andere bril: een andere en betere reactie

Team

Classic

T23-052 Een sanctiebeleid op school / op internaat?
Straffen, belonen, herstellen of relatiebekwaam opvoeden?

Team

Classic

T23-054 Grens en connectie
Bouwstenen voor duurzaam klassenmanagement

Team

Classic

T23-128 Gezag hebben…gezag krijgen. Kan dat nog en mag dat nog?
Een kennismaking met nieuwe autoriteit en geweldloos verzet gebaseerd op de boeken van Haim Omer

Team

Classic

T23-163 Gezag dragen? Dat doe je samen!
Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet in de schoolpraktijk

Team

Classic

T23-189 Sterk(er) in je klas. Klasmanagement vanuit sterk leiderschap

Team

Classic

T23-190 Sterk(er) in je klas. Geweldbeheersing en zelfbescherming in het onderwijs

Team

Classic

T23-211

Nieuw

Hoe de klas motiveren en activeren?

Team

Classic

T23-226 Klasmanagement: actie of reactie?
Werken aan goed klasmanagement door sociale processen bij leerlingen te begeleiden

Team

Classic

T23-228

Nieuw

Omgaan met moeilijk gedrag

Team

Classic

T23-243 Het klasklimaat verbeteren
Door middel van energizers en leuke tussendoortjes het klimaat in de klas verbeteren

Team

Classic

T23-244 Werken aan bevestigen en begrenzen
Omgaan met grensoverschrijdend gedrag

Team

Classic

T23-249 Onthaal centraal in de lagere school
Hoe organiseer je een sterke start van je klasdag? Ga voor een onthaal waarin actie en zelfsturing centraal staan

Individu

Classic

I23-013

Nieuw

Omgaan met agressie van kinderen
Een praktijkgericht stappenplan

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

 • Basisonderwijs
  • Gewoon Basisonderwijs
   • Kleuteronderwijs
    • Peuter en eerste kleuter
    • Tweede kleuter
    • Derde kleuter
   • Lager Onderwijs
    • Eerste graad
    • Tweede graad
    • Derde graad
  • Buitengewoon Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
  • Gewoon Secundair Onderwijs
   • Eerste graad
    • A-stroom
    • B-stroom
   • Tweede graad
    • ASO
    • BSO
    • KSO
    • TSO
   • Derde graad
    • ASO
    • BSO
    • KSO
    • TSO
   • Vierde graad
  • Buitengewoon Secundair Onderwijs
  • Deeltijds leren en werken
 • Hoger Onderwijs
 • Deeltijds Kunstonderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Thema

 • Beleidsniveau
  • Kwaliteitsbeleid
  • Professionaliseringsbeleid
  • Preventie en veiligheid
  • Team
  • Innovatie/verandering
 • Vak- en domeingebonden
  • Aardrijkskunde
   • STEM BaO
  • Biologie
  • Chemie
  • Duits
  • Economie en organisatie
  • Engels
  • Frans
  • Fysica
  • Geschiedenis
  • Godsdienst, pastoraal en identiteit
  • Humane wetenschappen
  • Klassieke Talen
  • Lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding
  • Maatschappij en welzijn
  • Mavo en PAV
  • Muzisch creatieve vakken
  • Natuurwetenschappen
  • Nederlands
  • Ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs
  • STEM technieken
   • Mechanica-elektriciteit
   • Agro- en biotechnieken
   • Bouw- en houttechnieken
   • Grafische communicatie en media
  • STEM wetenschappen
   • Industriële wetenschappen
   • Techniek-wetenschappen
  • Voeding en horeca
  • Wereldoriëntatie
  • Wiskunde
  • Mechanica - Elektriciteit
  • Industriële wetenschappen
  • Techniek
  • Gemeenschappelijk leerplan ICT
  • Auto
  • Koeling en warmte
  • Hout en bouw
  • Schilderen en decoratie
 • Vak- en domeinoverstijgend
  • Krachtige leeromgeving
   • Algemene didactiek
   • Differentiatie
   • Evaluatie en feedback
   • Leerbegeleiding
   • Media en ICT
   • Motivatie
   • Werkvormen
   • Zill
   • Klasmanagement
   • STEM BaO
  • Kansrijk en zorgbreed onderwijs
   • Communicatie
   • Diversiteit
   • Inclusie
   • Leerlingenbegeleiding
   • Zelfzorg
   • Welbevinden
  • Taalbeleid
   • Begrijpend lezen
   • CLIL
   • OKAN
   • Taalbeleid algemeen
 • Internationalisering

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
Nieuwe inzichten
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden