24 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T22-011 Klasmanagement: actie of reactie?
Werken aan goed klasmanagement door sociale processen bij leerlingen te begeleiden

Team

Classic

T22-021 Ambras in de klas
Concreet aan het werk met een klas die vastloopt

Team

Classic

T22-022 Help, mijn klas leeft!
Gericht omgaan met de groepsdynamiek binnen je klas

Team

Classic

T22-030 Geen gezaag, maar gezag ... zonder woorden
Respectvol leiding nemen

Individu

Classic

I22-013

Afgelopen

Klasmanagement: actie of reactie?
Werken aan goed klasmanagement door sociale processen bij leerlingen te begeleiden

Team

Classic

T22-086

Nieuw

Gezag hebben…gezag krijgen. Kan dat nog en mag dat nog?
Een kennismaking met nieuwe autoriteit en geweldloos verzet gebaseerd op de boeken van Haim Omer

Individu

Classic

I22-036 Samen sterker in gezag!
Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet op school

Individu

Classic

I22-039

Afgelopen

Help! Een moeilijke klasgroep!

Team

Classic

T22-124 Het klasklimaat verbeteren
Door middel van energizers en leuke tussendoortjes het klimaat in de klas verbeteren

Team

Classic

T22-125 Werken aan bevestigen en begrenzen
Omgaan met grensoverschrijdend gedrag

Team

Classic

T22-159 Omgaan met kleuters die het moeilijk hebben en die moeilijk gedrag stellen
Een mepper, een vulkaantje of een brokkenmaker, … of nee toch geen bijter?

Team

Classic

T22-162 Over kleine en grote vulkanen
Omgaan met ‘gedragsproblemen’ in het onderwijs

Team

Classic

T22-164 Wacht maar tot ik groot ben!
Omgaan met agressie bij kleine kinderen

Team

Classic

T22-165 Loop naar de maan ...
Omgaan met verbale agressie

Team

Classic

T22-193 Anders kijken naar lastig gedrag
Een andere bril: een andere en betere reactie

Team

Classic

T22-209 Een sanctiebeleid op school / op internaat?
Straffen, belonen, herstellen of relatiebekwaam opvoeden?

Team

Classic

T22-213 Grens en connectie
Bouwstenen voor duurzaam klassenmanagement

Team

Classic

T22-247 Sterk(er) in je klas. Klasmanagement vanuit sterk leiderschap

Team

Classic

T22-248 Sterk(er) in je klas. Geweldbeheersing en zelfbescherming in het onderwijs

Individu

Classic

I22-087

Nieuw

Sterk(er) in je klas. Klasmanagement vanuit sterk leiderschap

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

Basisonderwijs
Secundair Onderwijs
Hoger Onderwijs
Deeltijds Kunstonderwijs
Volwassenenonderwijs
 

Thema

Beleidsniveau
Vak- en domeingebonden
Vak- en domeinoverstijgend
Internationalisering
 

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden