20 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T21-071

Nieuw

Een taalbeleid (her)opstarten – waarom en hoe doe je dat?
Waarom investeren in een taabeleid? Hoe kan je eraan beginnen?

Team

Classic

T21-072

Nieuw

Hoe taalgerichte werkvormen in zaakvakken tot meer succes kunnen leiden
Maak leerlingen taalvaardiger en vergroot het leereffect

Team

Classic

T21-104 Taal in elke les!
Over taalontwikkelend lesgeven

Team

Classic

T21-108 Taalbewust beroepsonderwijs
Over taalontwikkelend lesgeven

Team

Classic

T21-176 Brainstormen is … je brein een schat aan info en woorden bieden!

Team

Classic

T21-199 Meer leesplezier op school
Eenvoudige handvatten met maximale impact

Team

Classic

T21-243

Nieuw

Wat werkt in leesonderwijs?
Ingrediënten voor leesonderwijs met effect

Team

Classic

T21-244

Nieuw

Hoera! Een meertalige leerling in mijn klas!
Hoe taalontwikkeling stimuleren bij kinderen met een andere thuistaal in je klas?

Team

Classic

T21-249

Nieuw

Schrijven om te leren
Schoolbreed inzetten op schrijftraining voor alle leerlingen

Team

Classic

T21-250

Nieuw

Schoolbreed inzetten op taalrijk lesgeven
Meer leerkansen en mogelijkheden tot ondersteuning voor taalzwakke en anderstalige leerlingen

Individu

Classic

I21-006

Nieuw

Afgelopen

Plezier beleven aan taal en het spelen met taal. Ta(a)lrijke ideetjes in overvloed!
Taal, lees- en boekenplezier van peuterklas tot en met zesde leerjaar

Individu

Classic

I21-007

Nieuw

Afgelopen

Mijn inspirerend taalverhaal: tien toonaangevende inzichten
Taalontwikkeling stimuleren via inspirerende inzichten met tal van praktijkvoorbeelden

Individu

Classic

I21-008

Nieuw

Afgelopen

Begrijpend lezen start in de kleuterschool: hardop denkend voorlezen als sterke leerkrachtvaardigheid (online)

Individu

Classic

I21-009

Nieuw

Afgelopen

Weten wat je leest … hoe leer je een kind dat? (online)
Begrijpend lezen vanaf het niveau vierde klas tot in het detail bekeken met het accent op het remediëren van moeilijkheden

Individu

Classic

I21-021

Afgelopen

Woordenschatontwikkeling stimuleren in de kleuterklas
Bewust omgaan met taal in je klaspraktijk

Individu

Classic

I21-022

Afgelopen

Schrijf met heel je lijf!
Leren schrijven wordt een plezier

Individu

Classic

I21-078

Afgelopen

SpellenLab - Taal in een doosje (kleuter)
Taalvaardigheid trainen bij kleuters

Individu

Classic

I21-084

Nieuw

Afgelopen

Hoe taalgerichte werkvormen in zaakvakken tot meer succes kunnen leiden (online)
Maak leerlingen taalvaardiger en vergroot het leereffect

Individu

Classic

I21-131

Nieuw

Afgelopen

Close reading: beter tekstbegrip leidt tot beter leren leren
Werk aan begrijpend lezen in de eerste graad secundair onderwijs

Individu

Classic

I21-179

Nieuw

Afgelopen

AVI-toetsen (online)

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

Basisonderwijs
Secundair Onderwijs
Hoger Onderwijs
Deeltijds Kunstonderwijs
Volwassenenonderwijs
 

Thema

Beleidsniveau
Vak- en domeingebonden
Vak- en domeinoverstijgend
Internationalisering
 

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden