43 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T24-063 De kracht van diversiteit in het onderwijs
Hoe ga je als school om met de groeiende multiculturele diversiteit?

Team

Classic

T24-064 “Ik kan dat (nog) niet!”
Omgaan met faalangst en zwakke schoolrijpheid

Team

Classic

T24-065 “Ik kan het niet zo fijn!”
Over fijnmotoriek, motorische precisie, visuomotoriek, coördinatie, schrijfmotoriek en faalangst

Team

Classic

T24-066 “Ik zie het anders!”
Omgaan met richtingsmoeilijkheden en spiegelen bij kinderen

Team

Classic

T24-067 “Wie schrijft die blijft!”
Schrijfmotoriek: voorbereiding, mogelijkheden, moeilijkheden en beperkingen

Individu

Komen leren

I24-010

Afgelopen

Differentiëren en remediëren kan ook haalbaar zijn
Leerkrachten en teamteachers krijgen tijd om kinderen extra te ondersteunen tijdens zelfstandig werk

Team

Classic

T24-135

Nieuw

Inclusief onderwijs haalbaar maken: de praktijk
Strategieën uit de praktijk

Team

Classic

T24-136 Omgaan met diversiteit in de klas
Tegemoet komen aan en lesgeven over diversiteit

Individu

Classic

I24-012

Nieuw

Afgelast

Inclusief onderwijs haalbaar maken: de praktijk
Strategieën uit de praktijk

Team

Classic

T24-163 Spe(e)lplaats
Spelvormen voor een sociale en ‘diverse’ speelplaats

Team

Classic

T24-176 Versnellen, doe je er goed aan of net niet?
Wil je voorbereid zijn op een eventuele versnelling van een leerling?

Team

Classic

T24-179 Differentiëren voor cognitief sterk functionerende leerlingen
Compacten, verrijken en leerlijnen voor cognitief sterk functionerende leerlingen

Team

Classic

T24-180 Herkennen en signaleren van cognitief sterk functionerende leerlingen in de klas
Welke types van cognitief sterk functionerende leerlingen bestaan er? Hoe kun je ze herkennen?

Team

Classic

T24-182 Op weg naar een groeimindset!
Wil je je leerlingen goed op weg helpen naar een groeimindset en leren hoe je faalangst en onderpresteren kan vermijden?

Team

Classic

T24-195 Executieve functies op school
Hoe herken je executieve functies en hoe implementeer je dit op school?

Team

Classic

T24-198

Nieuw

Met kinderen en jongeren praten over diversiteit en racisme

Team

Classic

T24-203

Nieuw

Executieve vaardigheden versterken bij cognitief sterk functionerende leerlingen
Welke executieve vaardigheden zijn er en hoe ga je aan de slag om deze te versterken bij CSF leerlingen?

Individu

Leerlabo

I24-033

Nieuw

Afgelast

Taalsterk: kwaliteitsvolle interacties in jouw klas!
Werken aan interactievaardigheden aan de hand van videocoaching

Team

Classic

T24-210

Nieuw

De meerwaarde van compenserende software voor leerlingen met dyslexie en andere leerproblemen
Welke leerlingen hebben baat bij het gebruik van compenserende software en hoe pak je de implementatie ervan binnen je school aan?

Team

Classic

T24-211

Nieuw

Hoe leerlingen met STOS op een effectieve manier begeleiden doorheen hun schoolloopbaan?
Praktische handvatten om leerlingen met een spraak- en taalontwikkelingsstoornis op een effectieve manier te ondersteunen als onderwijsprofessional?

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

 • Basisonderwijs
  • Gewoon Basisonderwijs
   • Kleuteronderwijs
    • Peuter en eerste kleuter
    • Tweede kleuter
    • Derde kleuter
   • Lager Onderwijs
    • Eerste graad
    • Tweede graad
    • Derde graad
  • Buitengewoon Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
  • Gewoon Secundair Onderwijs
   • Eerste graad
    • Eerste leerjaar A
    • Eerste leerjaar B
    • Tweede leerjaar A
    • Tweede leerjaar B
   • Tweede graad
    • Derde leerjaar D-finaliteit
    • Derde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Derde leerjaar A-finaliteit
    • Vierde leerjaar D-finaliteit
    • Vierde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Vierde leerjaar A-finaliteit
   • Derde graad
    • Vijfde leerjaar D-finaliteit
    • Vijfde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Vijfde leerjaar A-finaliteit
    • Zesde leerjaar
     • aso
     • bso
     • kso
     • tso
    • Zevende leerjaar Se-n-Se
     • bso
     • tso
   • Vierde graad
  • Buitengewoon Secundair Onderwijs
  • Deeltijds leren en werken
 • Hoger Onderwijs
 • Deeltijds Kunstonderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Thema

 • Beleidsniveau
  • Kwaliteitsbeleid
  • Professionaliseringsbeleid
  • Preventie en veiligheid
  • Team
  • Innovatie/verandering
 • Vak- en domeingebonden
  • Aardrijkskunde
   • STEM BaO
  • Biologie
  • Chemie
  • Duits
  • Economie en organisatie
  • Engels
  • Frans
  • Fysica
  • Geschiedenis
  • Godsdienst, pastoraal en identiteit
  • Humane wetenschappen
  • Klassieke Talen
  • Lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding
  • Maatschappij en welzijn
  • Mavo en PAV
  • Muzisch creatieve vakken
  • Natuurwetenschappen
  • Nederlands
  • Ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs
  • STEM technieken
   • Mechanica-elektriciteit
   • Agro- en biotechnieken
   • Bouw- en houttechnieken
   • Grafische communicatie en media
  • STEM wetenschappen
   • Industriële wetenschappen
   • Techniek-wetenschappen
  • Voeding en horeca
  • Wereldoriëntatie
  • Wiskunde
  • Mechanica - Elektriciteit
  • Industriële wetenschappen
  • Techniek
  • Gemeenschappelijk leerplan ICT
  • Auto
  • Koeling en warmte
  • Hout en bouw
  • Schilderen en decoratie
 • Vak- en domeinoverstijgend
  • Krachtige leeromgeving
   • Algemene didactiek
   • Differentiatie
   • Evaluatie en feedback
   • Leerbegeleiding
   • Media en ICT
   • Motivatie
   • Werkvormen
   • Zill
   • Klasmanagement
   • STEM BaO
  • Kansrijk en zorgbreed onderwijs
   • Communicatie
   • Diversiteit
   • Inclusie
   • Leerlingenbegeleiding
   • Zelfzorg
   • Welbevinden
  • Taalbeleid
   • Begrijpend lezen
   • CLIL
   • OKAN
   • Taalbeleid algemeen
 • Internationalisering

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
Nieuwe inzichten
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden
Ondersteuningsnetwerk
CLB-medewerkers