22 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T21-011

Nieuw

Omgaan met diversiteit (BaO)
Een praktijkgerichte en brede training voor basisonderwijs

Team

Classic

T21-014 Een leer- of ontwikkelingsstoornis komt vaak niet alleen
Wat houdt een leer- of ontwikkelingsstoornis juist in? Wat kunnen we als leerkracht doen?

Team

Classic

T21-015

Nieuw

Omgaan met diversiteit (SO)
Een praktijkgerichte en brede training voor secundair onderwijs

Team

Classic

T21-016 Breed evalueren
Doelgerichter en bewuster omgaan met diversiteit en evalueren doorheen de hele school

Team

Classic

T21-047 De kloof tussen armoede en school overbruggen
Op zoek naar de juiste golflengte

Team

Classic

T21-111 Versnellen, doe je er goed aan of net niet?
Wil je voorbereid zijn op een eventuele versnelling van een leerling?

Team

Classic

T21-113 Herken hoogbegaafdheid!
Welke types van hoogbegaafde leerlingen bestaan er? Hoe kun je ze herkennen?

Team

Classic

T21-117 “Ik kan dat (nog) niet!”
Omgaan met faalangst en zwakke schoolrijpheid

Team

Classic

T21-119 “Ik kan het niet zo fijn!”
Over fijnmotoriek, motorische precisie, visuomotoriek, coördinatie, schrijfmotoriek en faalangst

Team

Classic

T21-120 “Ik zie het anders!”
Omgaan met richtingsmoeilijkheden en spiegelen bij kinderen

Team

Classic

T21-121 “Ik leer schrijven!”
Schrijfmotoriek: voorbereiding, mogelijkheden, moeilijkheden en beperkingen

Team

Classic

T21-158 Spe(e)lplaats
Spelvormen voor een sociale en ‘diverse’ speelplaats

Team

Classic

T21-168 Interculturele communicatie
Een dubbele uitdaging

Team

Classic

T21-179 Op weg naar een groeimindset!
Wil je je leerlingen goed op weg helpen naar een groeimindset en leren hoe je onderpresteren kan vermijden?

Team

Classic

T21-189 Differentiëren voor hoogbegaafden
Compacten, verrijken en leerlijnen voor hoogbegaafden

Team

Classic

T21-195 Beleidsplan voor hoogbegaafden

Team

Classic

T21-200 Inleefspel ‘achter de muur’ gekoppeld aan een workshop over armoede
Een kennismaking met de leefwereld van mensen die leven in armoede

Team

Classic

T21-201 Op zoek naar een plek om te leven
Lesgeven over migratie en vluchten; werken aan een genuanceerde beeldvorming bij je leerlingen

Individu

Classic

I21-043

Nieuw

Afgelopen

Beelddenker in de klas? Hoogstwaarschijnlijk wel!
Hoe kun je de beelddenkers herkennen? Hoe kun je ze helpen om zichzelf te redden in de talige wereld?

Individu

Classic

I21-072

Afgelopen

Klas met veel verschillen, hoe hou ik het haalbaar?

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

Basisonderwijs
Secundair Onderwijs
Hoger Onderwijs
Deeltijds Kunstonderwijs
Volwassenenonderwijs
 

Thema

Beleidsniveau
Vak- en domeingebonden
Vak- en domeinoverstijgend
Internationalisering
 

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden