19 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T25-039 Met kinderen en jongeren praten over diversiteit en racisme

Team

Classic

T25-056 Spe(e)lplaats
Spelvormen voor een sociale en ‘diverse’ speelplaats

Team

Classic

T25-076 Executieve vaardigheden versterken bij cognitief sterk functionerende leerlingen
Welke executieve vaardigheden zijn er en hoe ga je aan de slag om deze te versterken bij CSF leerlingen?

Team

Classic

T25-077 Versnellen, doe je er goed aan of net niet?
Wil je voorbereid zijn op een eventuele versnelling van een leerling?

Team

Classic

T25-080 Differentiëren voor cognitief sterk functionerende leerlingen
Compacten, verrijken en leerlijnen voor cognitief sterk functionerende leerlingen

Team

Classic

T25-081 Herkennen en signaleren van cognitief sterk functionerende leerlingen in de klas
Welke types van cognitief sterk functionerende leerlingen bestaan er? Hoe kun je ze herkennen?

Team

Classic

T25-083 Op weg naar een groeimindset!
Wil je je leerlingen goed op weg helpen naar een groeimindset en leren hoe je faalangst en onderpresteren kan vermijden?

Individu

Komen leren

I25-007 Differentiëren en remediëren kan ook haalbaar zijn
Leerkrachten en teamteachers krijgen tijd om kinderen extra te ondersteunen tijdens zelfstandig werk

Individu

Komen leren

I25-009

Nieuw

Komen Leren in VBS Langemark: Expliciete directe instructie als schoolbrede aanpak voor sterk kwaliteitsvol onderwijs
De EDI-lestechnieken en -lesfasen van dichtbij bekeken: van theorie en implementatietraject tot de klaspraktijk

Team

Classic

T25-089 Executieve functies op school
Hoe herken je executieve functies en hoe implementeer je dit op school?

Team

Classic

T25-103 Inclusief onderwijs haalbaar maken: de praktijk
Strategieën uit de praktijk

Team

Classic

T25-104 Omgaan met diversiteit in de klas
Tegemoet komen aan en lesgeven over diversiteit

Team

Classic

T25-121

Nieuw

Kagan coöperatief leren in uitdagende klasgroepen
Transformeer een groep van individuen die elkaar weinig tot niet willen vooruithelpen naar een verbonden groep

Team

Classic

T25-122

Nieuw

Hoogbegaafdheid in het onderwijs
Hoogbegaafde kinderen detecteren en uitdagend verrijken

Team

Classic

T25-159 Een leer- of ontwikkelingsstoornis komt vaak niet alleen
Wat houdt een leer- of ontwikkelingsstoornis juist in? Wat kunnen we als leerkracht doen?

Individu

Komen leren

I25-057

Nieuw

Komen leren in externe verrijkingsklas Het Kraaiennest (De Kleine Icarus)
De klas voor Cognitief Sterk Functionerende kinderen waarvoor de binnenklasdifferentiatie ontoereikend is

Individu

Leerlabo

I25-059 Taalsterk: kwaliteitsvolle interacties in jouw klas!
Werken aan interactievaardigheden aan de hand van videocoaching

Individu

Classic

I25-103

Nieuw

Leerproblemen en -stoornissen in de klas
Wetenschappelijk onderbouwd inzicht verwerven in leerproblemen

Individu

Classic

I25-109

Nieuw

Niet-talig klasmanagement in OKAN

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

 • Basisonderwijs
  • Gewoon Basisonderwijs
   • Kleuteronderwijs
    • Peuter en eerste kleuter
    • Tweede kleuter
    • Derde kleuter
   • Lager Onderwijs
    • Eerste graad
    • Tweede graad
    • Derde graad
  • Buitengewoon Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
  • Gewoon Secundair Onderwijs
   • Eerste graad
    • Eerste leerjaar A
    • Eerste leerjaar B
    • Tweede leerjaar A
    • Tweede leerjaar B
   • Tweede graad
    • Derde leerjaar D-finaliteit
    • Derde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Derde leerjaar A-finaliteit
    • Vierde leerjaar D-finaliteit
    • Vierde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Vierde leerjaar A-finaliteit
   • Derde graad
    • Vijfde leerjaar D-finaliteit
    • Vijfde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Vijfde leerjaar A-finaliteit
    • Zesde leerjaar
     • aso
     • bso
     • kso
     • tso
    • Zevende leerjaar Se-n-Se
     • bso
     • tso
   • Vierde graad
  • Buitengewoon Secundair Onderwijs
  • Deeltijds leren en werken
 • Hoger Onderwijs
 • Deeltijds Kunstonderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Thema

 • Beleidsniveau
  • Kwaliteitsbeleid
  • Professionaliseringsbeleid
  • Preventie en veiligheid
  • Team
  • Innovatie/verandering
 • Vak- en domeingebonden
  • Aardrijkskunde
   • STEM BaO
  • Biologie
  • Chemie
  • Duits
  • Economie en organisatie
  • Engels
  • Frans
  • Fysica
  • Geschiedenis
  • Godsdienst, pastoraal en identiteit
  • Humane wetenschappen
  • Klassieke Talen
  • Lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding
  • Maatschappij en welzijn
  • Mavo en PAV
  • Muzisch creatieve vakken
  • Natuurwetenschappen
  • Nederlands
  • Ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs
  • STEM technieken
   • Mechanica-elektriciteit
   • Agro- en biotechnieken
   • Bouw- en houttechnieken
   • Grafische communicatie en media
  • STEM wetenschappen
   • Industriële wetenschappen
   • Techniek-wetenschappen
  • Voeding en horeca
  • Wereldoriëntatie
  • Wiskunde
  • Mechanica - Elektriciteit
  • Industriële wetenschappen
  • Techniek
  • Gemeenschappelijk leerplan ICT
  • Auto
  • Koeling en warmte
  • Hout en bouw
  • Schilderen en decoratie
 • Vak- en domeinoverstijgend
  • Krachtige leeromgeving
   • Algemene didactiek
   • Differentiatie
   • Evaluatie en feedback
   • Leerbegeleiding
   • Media en ICT
   • Motivatie
   • Werkvormen
   • Zill
   • Klasmanagement
   • STEM BaO
   • Artificiële Intelligentie
  • Kansrijk en zorgbreed onderwijs
   • Communicatie
   • Diversiteit
   • Inclusie
   • Leerlingenbegeleiding
   • Zelfzorg
   • Welbevinden
  • Taalbeleid
   • Begrijpend lezen
   • CLIL
   • OKAN
   • Taalbeleid algemeen
  • Artificiële Intelligentie
 • Internationalisering

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
Nieuwe inzichten
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden
Ondersteuningsnetwerk
CLB-medewerkers