206 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T23-038 Gezocht (en gevonden!): vaccin tegen (cyber)pestvirus
Over de kracht van preventie en herstel bij (cyber)pesten

Team

Classic

T23-039 Anders kijken naar lastig gedrag
Een andere bril: een andere en betere reactie

Team

Classic

T23-045 Motiverende leerbegeleiding: de kern van de zaak
Leercompetentie helpen ontwikkelen als aspect van 'leren leren'

Team

Classic

T23-046 Staat dat op punten?
Breed en begeleidend evalueren: een leermiddel van slagboom naar hefboom

Team

Classic

T23-052 Een sanctiebeleid op school / op internaat?
Straffen, belonen, herstellen of relatiebekwaam opvoeden?

Team

Classic

T23-055 De puber: een boot in woelig (school)water
Over het lerende tienerbrein als kans en uitdaging

Team

Classic

T23-056 Speelplaatsmanagement
De speelplaats als veilige en sociale oefenplek

Team

Classic

T23-058 Conflict- en agressiebeheersing als een P.R.O.
PRO: Preventie - Reactie - Opvolging

Team

Classic

T23-059 Met handen en voeten
Over de sprekende, geluidloze signalen van lichaamstaal

Team

Classic

T23-060 Balans in de digitale leefwereld van jongeren

Team

Classic

T23-061 Actie tegen cyberpesten

Team

Classic

T23-062 De digitale leefwereld van kinderen

Team

Classic

T23-063 Muzische vorming rapporteren
Communiceren over de muzische groei van leerlingen

Team

Classic

T23-066 Activiteiten ontwikkelen vanuit Zill
De Zill-uitdagingen toepassen op een concrete activiteit

Team

Classic

T23-067 Werkvormen ontwerpen
Didactische werkvormen ontwerpen en variëren

Team

Classic

T23-068 Muzisch ontwerpen
Werk door op muzische concepten, eindopdrachten en lesopbouw

Team

Classic

T23-069 Projecten ontwerpen
Aan de slag met geïntegreerde klas- of schoolprojecten

Team

Classic

T23-070 Introductie muzische ontwikkeling in Zill
Een veldverkenning met visie, leerinhouden en kapstokken

Team

Classic

T23-071 Introductie oriëntatie op de wereld in Zill
Een veldverkenning in samenspel met het veld Initiatief en verantwoordelijkheid

Team

Classic

T23-072 Muzisch hoekenwerk
Ontdek en bedenk muzische hoeken voor in de klas

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

 • Basisonderwijs
  • Gewoon Basisonderwijs
   • Kleuteronderwijs
    • Peuter en eerste kleuter
    • Tweede kleuter
    • Derde kleuter
   • Lager Onderwijs
    • Eerste graad
    • Tweede graad
    • Derde graad
  • Buitengewoon Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
  • Gewoon Secundair Onderwijs
   • Eerste graad
    • A-stroom
    • B-stroom
   • Tweede graad
    • ASO
    • BSO
    • KSO
    • TSO
   • Derde graad
    • ASO
    • BSO
    • KSO
    • TSO
   • Vierde graad
  • Buitengewoon Secundair Onderwijs
  • Deeltijds leren en werken
 • Hoger Onderwijs
 • Deeltijds Kunstonderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Thema

 • Beleidsniveau
  • Kwaliteitsbeleid
  • Professionaliseringsbeleid
  • Preventie en veiligheid
  • Team
  • Innovatie/verandering
 • Vak- en domeingebonden
  • Aardrijkskunde
   • STEM BaO
  • Biologie
  • Chemie
  • Duits
  • Economie en organisatie
  • Engels
  • Frans
  • Fysica
  • Geschiedenis
  • Godsdienst, pastoraal en identiteit
  • Humane wetenschappen
  • Klassieke Talen
  • Lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding
  • Maatschappij en welzijn
  • Mavo en PAV
  • Muzisch creatieve vakken
  • Natuurwetenschappen
  • Nederlands
  • Ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs
  • STEM technieken
   • Mechanica-elektriciteit
   • Agro- en biotechnieken
   • Bouw- en houttechnieken
   • Grafische communicatie en media
  • STEM wetenschappen
   • Industriële wetenschappen
   • Techniek-wetenschappen
  • Voeding en horeca
  • Wereldoriëntatie
  • Wiskunde
  • Mechanica - Elektriciteit
  • Industriële wetenschappen
  • Techniek
  • Gemeenschappelijk leerplan ICT
  • Auto
  • Koeling en warmte
  • Hout en bouw
  • Schilderen en decoratie
 • Vak- en domeinoverstijgend
  • Krachtige leeromgeving
   • Algemene didactiek
   • Differentiatie
   • Evaluatie en feedback
   • Leerbegeleiding
   • Media en ICT
   • Motivatie
   • Werkvormen
   • Zill
   • Klasmanagement
   • STEM BaO
  • Kansrijk en zorgbreed onderwijs
   • Communicatie
   • Diversiteit
   • Inclusie
   • Leerlingenbegeleiding
   • Zelfzorg
   • Welbevinden
  • Taalbeleid
   • Begrijpend lezen
   • CLIL
   • OKAN
   • Taalbeleid algemeen
 • Internationalisering

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
Nieuwe inzichten
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden