409 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Individu

Classic

I22-042

Nieuw

Onderpresteren bij (hoog)begaafde leerlingen: herkennen, voorkomen en omkeren

Team

Komen leren

T22-117 Joepie! (H)Echte speel- en leertijd!
Hoe het vernieuwen van een speelplaats leidde tot een volledige schoolvisie waar betrokkenheid en welbevinden, ondernemingszin en gezondheid bovenaan staan

Team

Classic

T22-118 Sterk in STEM! Aan de slag met STEM in de praktijk van de kleuterklas

Team

Classic

T22-119 Klikken doet kicken (BaO)
Over schermmisbruik

Team

Classic

T22-120 Kinderyoga: avontuurlijk ont-moeten
Spelen met kinderyoga om eventjes niet te moeten en te ontspannen

Team

Classic

T22-121 Sterk in STEM! Aan de slag met STEM in het lager onderwijs

Team

Classic

T22-122 Klikken doet kicken (SO)
Over schermmisbruik

Team

Classic

T22-123 Ze zijn wie ze zijn door hun puberbrein
De invloed van tabak, alcohol, drugs en schermen op onze tieners

Team

Classic

T22-124 Het klasklimaat verbeteren
Door middel van energizers en leuke tussendoortjes het klimaat in de klas verbeteren

Team

Classic

T22-125 Werken aan bevestigen en begrenzen
Omgaan met grensoverschrijdend gedrag

Team

Classic

T22-126 Computationeel denken in de kleuterklas

Team

Classic

T22-127

Nieuw

Tieneryoga: avontuurlijk ont-moeten
Tieneryoga om eventjes niet te moeten en te ontspannen

Team

Classic

T22-128 Zet je hoofd af
Kindermeditatie of hoe je die pauzeknop in je hoofd indrukt

Team

Classic

T22-129 Team in balans
Gun jezelf en je collega’s een goede balans in werk en privé

Team

Classic

T22-130

Nieuw

Computationeel denken: probleemoplossend denken in de klas zowel plugged en unplugged
STEAM CT: Via een STEM-didactiek komen tot computationele vaardigheden bij leerlingen in het lager onderwijs

Team

Classic

T22-131

Nieuw

De didactische meerwaarde van flipping the classroom
De klastijd optimaal gebruiken in functie van meer diepgaand leren

Team

Classic

T22-132 Joepie, we zitten in de kring!
Het kringgesprek als motor van de klas

Team

Classic

T22-133

Nieuw

iPad in de kleuterklas
Ontdek de didactische mogelijkheden van iPad(s)

Team

Classic

T22-134 Word een breinvriendelijke leraar!
Breinvriendelijk onderwijs op basis van Kagan Breinprincipes

Team

Classic

T22-135 Klavertje4 voor meta-leren en leven - Klaverblad 1: 'denken' en executieve functies
Persoonsgebonden ontwikkeling ondersteunen vanuit metacognitie

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

Basisonderwijs
Secundair Onderwijs
Hoger Onderwijs
Deeltijds Kunstonderwijs
Volwassenenonderwijs
 

Thema

Beleidsniveau
Vak- en domeingebonden
Vak- en domeinoverstijgend
Internationalisering
 

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden