66 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T21-014 Een leer- of ontwikkelingsstoornis komt vaak niet alleen
Wat houdt een leer- of ontwikkelingsstoornis juist in? Wat kunnen we als leerkracht doen?

Team

Classic

T21-030

Nieuw

Helpend en versterkend werken van bij het eerste gesprek
Een introductie in oplossingsgerichte gesprekstechnieken voor leerlingenbegeleiders en zoco’s

Team

Classic

T21-031 Kids skills' en "Mission possible"
Een methode om (gedrags)problemen bij kinderen/jongeren te vertalen naar ‘te leren vaardigheden’

Team

Classic

T21-032 Zelfverwonding bij leerlingen
Zorgen voor de leerling en begrenzen van het gedrag

Team

Classic

T21-033 Speels, muzisch en doordacht op weg naar schrijven a.d.h.v. de methode Krullenbol
Schrijfritmiek

Team

Classic

T21-042 Klikken doet kicken (BaO)
Over schermmisbruik

Team

Classic

T21-045 Het klasklimaat verbeteren
Door middel van energizers en leuke tussendoortjes het klimaat in de klas verbeteren

Team

Classic

T21-047 De kloof tussen armoede en school overbruggen
Op zoek naar de juiste golflengte

Team

Classic

T21-048 Team in balans
Gun jezelf en je collega’s een goede balans in werk en privé

Team

Classic

T21-052 Gevalideerd geluk
Wetenschappelijk gevalideerde methodes voor een beter leven

Team

Classic

T21-053 Under pressure
Sta sterker onder druk!

Team

Classic

T21-055 Evalueren en groeigericht rapporteren

Team

Classic

T21-057 Onthaal centraal

Team

Classic

T21-058 Stuur jij kleuters of sturen zij zichzelf?

Team

Classic

T21-059 Evalueren in de kleuterklas

Team

Classic

T21-061 Binnenklasdifferentiatie! Praktisch en haalbaar organiseren!

Team

Classic

T21-062 Is iedereen nog mee?
Interactieve werkvormen in het basisonderwijs

Team

Classic

T21-064 Heb ik een conflict of heeft het conflict mij?
Beter omgaan met conflicten

Team

Classic

T21-065 Ambras in de klas
Concreet aan het werk met een klas die vastloopt

Team

Classic

T21-067 Oudergesprekken: een uitdaging!
Wat speelt er zich af bij gesprekken met ouders?

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

Basisonderwijs
Secundair Onderwijs
Hoger Onderwijs
Deeltijds Kunstonderwijs
Volwassenenonderwijs
 

Thema

Beleidsniveau
Vak- en domeingebonden
Vak- en domeinoverstijgend
Internationalisering
 

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden