282 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T22-083

Nieuw

UDL-lessen: mijn lessen toegankelijk maken voor alle leerlingen uit mijn klas
UDL (universeel leren) als kader inzetten om inclusief onderwijs te realiseren

Team

Classic

T22-084

Nieuw

Leiding geven aan leerkrachten? Niet doen!?
Hoe inspireer en motiveer je professionals?

Team

Classic

T22-085

Nieuw

Da’s allemaal mooi in theorie…
Veel moeilijk gedrag... en evenveel methodieken om er mee om te gaan?

Team

Classic

T22-086

Nieuw

Gezag hebben…gezag krijgen. Kan dat nog en mag dat nog?
Een kennismaking met nieuwe autoriteit en geweldloos verzet gebaseerd op de boeken van Haim Omer

Team

Classic

T22-087

Nieuw

Muzische vorming rapporteren
Doordacht communiceren over de muzische ontwikkeling

Team

Classic

T22-088

Nieuw

Reflecteren met kinderen
Kinderen betrekken in hun leerproces vanuit reflectie

Team

Classic

T22-089

Nieuw

Ontwerpend leren vanuit prentenboeken
Prentenboeken zetten jonge kinderen aan het werk

Team

Classic

T22-090

Nieuw

15 ICdeeTjes
15 praktische toepassingen van ICT in de klas, voor elke graad wat wils

Team

Classic

T22-091

Nieuw

De ICT-eindtermen bereiken met een internetwedstrijd
Maak een internetwedstrijd voor jouw klas, school of scholengroep waarin d.m.v. gevarieerde opdrachten de meeste ICT-eindtermen bereikt worden

Team

Classic

T22-092

Nieuw

Online onderwijs, hoe pak ik dit aan?
Ontdek verschillende tools met didactische principes en good practices om goed online onderwijs te organiseren

Team

Classic

T22-093

Nieuw

Visualiseer de leerinhouden op een overzichtelijke en onderwijskundige manier met dynamische afbeeldingen
Maak dynamische en interactieve afbeeldingen en kaarten om de leerinhoud visueel en overzichtelijk aan te reiken aan de lerenden

Team

Classic

T22-094 Gamebased empowerment
Effectief en serieus spelen!

Team

Classic

T22-095 Ik krijg het moeilijk uit mijn hoofd
Trauma-sensitief werken binnen het onderwijs

Team

Demo plus

T22-096 Demo plus: Rust en bewustwording in de klas
Spelenderwijs ontspannen samen met je leerlingen

Team

Classic

T22-097 Doelmatige en functionele integratie van blended learning
Blended learning: het verhaal van de 21e eeuw

Team

Classic

T22-098 Van gedwongen naar doordacht blended learning
Blended learning: het verhaal van de 21e eeuw

Team

Classic

T22-099 Programmeren en computationeel denken in het lager onderwijs
Laat de leerlingen samenwerken, logisch denken en probleemoplossend werken met én zonder robotica

Team

Classic

T22-100 Versterk het leerproces met een adaptief leerpad
Ontwikkel je eigen adaptief leerpad om het leerproces van de leerlingen te optimaliseren

Team

Classic

T22-101 Groeigericht evalueren: hoe ermee aan de slag in de klas?
Tips en tricks voor groeigericht evalueren van (transversale) competenties

Team

Classic

T22-102 Omgaan met diversiteit in de klas
Tegemoet komen aan en lesgeven over diversiteit

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

Basisonderwijs
Secundair Onderwijs
Hoger Onderwijs
Deeltijds Kunstonderwijs
Volwassenenonderwijs
 

Thema

Beleidsniveau
Vak- en domeingebonden
Vak- en domeinoverstijgend
Internationalisering
 

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden