282 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T22-263 Onthaal centraal

Team

Classic

T22-264 Stuur jij kleuters of sturen zij zichzelf?

Team

Classic

T22-265 Evalueren in de kleuterklas

Team

Classic

T22-266 Jong-leren
Voor een (nog) betere aanpak van het schoolwerk

Team

Classic

T22-267 Versnellen, doe je er goed aan of net niet?
Wil je voorbereid zijn op een eventuele versnelling van een leerling?

Team

Classic

T22-268 Verrijkingsklas - traject

Team

Classic

T22-269 Herken hoogbegaafdheid!
Welke types van hoogbegaafde leerlingen bestaan er? Hoe kun je ze herkennen?

Team

Classic

T22-270 Differentiëren met Bloom
Sterke leerlingen uitdagen met de taxonomie van Bloom

Team

Classic

T22-271 Op weg naar een groeimindset!
Wil je je leerlingen goed op weg helpen naar een groeimindset en leren hoe je onderpresteren kan vermijden?

Team

Classic

T22-272 Beleidsplan voor hoogbegaafden

Team

Classic

T22-273 Brainstormen is … je brein een schat aan info en woorden bieden!

Team

Classic

T22-274

Nieuw

Word Lees Ambassadeur!
Hoe kan je als leesambassadeur lezen stimuleren op school?

Team

Classic

T22-275

Nieuw

Scholen samen sterker maken!
Samen aan de slag met praktijkonderzoek op school

Team

Classic

T22-276 Vaardigheden en attitudes efficiënt evalueren
Hoe kan het beter, sneller en transparanter?

Team

Classic

T22-278

Nieuw

Gezag dragen? Dat doe je samen!
Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet in de schoolpraktijk

Team

Classic

T22-279

Nieuw

Niet alles tegelijk! Mentale weerbaarheid bewaken en vergroten
Breinvriendelijk leven en werken

Team

Classic

T22-280

Nieuw

Bevlogen in het leven en in het werk

Team

Classic

T22-281

Nieuw

(Oorlogs)trauma’s in de klas
Welke impact hebben (oorlogs)trauma’s op de ontwikkeling van een kind en hoe ga je met de impact hiervan om in de klas?

Team

Classic

T22-282

Nieuw

Verbindend leiderschap
Inspireer je team vanuit betrokkenheid en met eigenaarschap

Team

Classic

T22-283

Nieuw

Team Teach. Alleen gaat het sneller, samen gaat het beter
Hoe speel je via teamteaching in op de noden van de leerlingen en leerkrachten?

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

Basisonderwijs
Secundair Onderwijs
Hoger Onderwijs
Deeltijds Kunstonderwijs
Volwassenenonderwijs
 

Thema

Beleidsniveau
Vak- en domeingebonden
Vak- en domeinoverstijgend
Internationalisering
 

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden