282 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T22-243 U vraagt? Wij draaien!
ICT-verzoekprogramma op maat van jouw school, klas of vak

Team

Classic

T22-244 Digi-talen op maat van jouw school?
Voor leraren taal met focus op de eindtermen ICT en digitaal lesgeven

Team

Classic

T22-245 Close Reading: van lezen naar begrijpen - basissessie
Werk aan dieper tekstbegrip

Team

Classic

T22-246 Close Reading: differentiatie - vervolgsessie
Leer omgaan met verschillen tussen leerlingen bij lezen en begrijpen

Team

Classic

T22-247 Sterk(er) in je klas. Klasmanagement vanuit sterk leiderschap

Team

Classic

T22-248 Sterk(er) in je klas. Geweldbeheersing en zelfbescherming in het onderwijs

Team

Classic

T22-249 “Ik kan dat (nog) niet!”
Omgaan met faalangst en zwakke schoolrijpheid

Team

Classic

T22-250 “Ik kan het niet zo fijn!”
Over fijnmotoriek, motorische precisie, visuomotoriek, coördinatie, schrijfmotoriek en faalangst

Team

Classic

T22-251 “Ik zie het anders!”
Omgaan met richtingsmoeilijkheden en spiegelen bij kinderen

Team

Classic

T22-252 “Ik leer schrijven!”
Schrijfmotoriek: voorbereiding, mogelijkheden, moeilijkheden en beperkingen

Team

Classic

T22-253 Speels, muzisch en doordacht op weg naar schrijven a.d.h.v. de methode Krullenbol
Schrijfritmiek

Team

Classic

T22-254 Meer leesplezier op school
Eenvoudige handvaten met maximale impact

Team

Classic

T22-255 Chanson? Interaction!
Chanter Karo-oké: outils musicaux

Team

Classic

T22-256 Initiation au Soundpainting
Improvisation collective

Team

Classic

T22-257 Broodje Beeld!
Een hapklare blik op hedendaags beeldonderwijs

Team

Classic

T22-258 Inleefspel ‘achter de muur’ gekoppeld aan een workshop over armoede
Een kennismaking met de leefwereld van mensen die leven in armoede

Team

Classic

T22-259 Op zoek naar een plek om te leven
Lesgeven over migratie en vluchten; werken aan een genuanceerde beeldvorming bij je leerlingen

Team

Classic

T22-260 Climate Challenge!
Hoe kunnen leraren omgaan met de actualiteit rond het klimaat in de klas?

Team

Classic

T22-261 Binnenklasdifferentiatie! Praktisch en haalbaar organiseren!

Team

Classic

T22-262 Evalueren en groeigericht rapporteren

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

Basisonderwijs
Secundair Onderwijs
Hoger Onderwijs
Deeltijds Kunstonderwijs
Volwassenenonderwijs
 

Thema

Beleidsniveau
Vak- en domeingebonden
Vak- en domeinoverstijgend
Internationalisering
 

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden