55 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Individu

Classic

I22-094 Muzisch hoekenwerk
Ontdek en bedenk muzische hoeken voor in de klas

Individu

Classic

I22-096 Onderzoekend en ontwerpend leren
Krachtige leerprocessen vanuit onderzoeks- en ontwerpvragen

Team

Classic

T22-274

Nieuw

Word Lees Ambassadeur!
Hoe kan je als leesambassadeur lezen stimuleren op school?

Individu

Classic

I22-103 De didactische meerwaarde van flipping the classroom
De klastijd optimaal gebruiken in functie van meer diepgaand leren

Individu

Classic

I22-117 Coöperatief Leren: samenwerkend leren op een gestructureerde manier. De basisprincipes van Kagan Coöperatieve Leerstrategieën en de Kagan Structuren (voor lager en secundair onderwijs)
Een driedaagse opleiding in het concept van Kagan Coöperatief leren

Individu

Classic

I22-118 Coöperatief Leren: samenwerkend leren op een gestructureerde manier (online basisopleiding voor lager en secundair onderwijs)
Een driedaagse opleiding in het concept van Kagan Coöperatief leren

Individu

Classic

I22-119 Coöperatief Leren in de kleuterklas en het eerste leerjaar
De basisprincipes van Kagan Coöperatieve Leerstrategieën bij jonge kinderen

Individu

Classic

I22-120 Coöperatief Leren voor gevorderden

Individu

Classic

I22-121

Nieuw

Word een breinvriendelijke leraar!
Breinvriendelijk onderwijs op basis van Kagan Breinprincipes

Individu

Classic

I22-122

Nieuw

Een spontane ontwikkeling stimuleren tijdens het buiten spelen/leren (online)
Zet je klashoeken buiten en creëer spontane en zinvolle activiteiten

Individu

Classic

I22-133

Nieuw

Waar de mond van vol is …! Een aantal methodieken om te werken aan mondelinge vaardigheden binnen Alfa NT2 nader bekeken

Individu

Classic

I22-140

Nieuw

Intervisie Herstelgericht Werken
Verdiepende bijeenkomst voor wie eerder de basisopleiding Herstelgericht Werken volgde

Team

Classic

T22-283

Nieuw

Team Teach. Alleen gaat het sneller, samen gaat het beter
Hoe speel je via teamteaching in op de noden van de leerlingen en leerkrachten?

Individu

Classic

I22-145

Nieuw

Waar de mond van vol is …
Een aantal methodieken om te werken aan mondelinge vaardigheden binnen Alfa NT2 nader bekeken

Team

Classic

T22-285

Nieuw

Vital Schools: beweegvriendelijk lesgeven vanuit verschillende invalshoeken
Beweegvriendelijk lesgeven: hoe kunnen we kinderen en jongeren minder lang laten zitten en meer laten bewegen tijdens de klascontext?

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

Basisonderwijs
Secundair Onderwijs
Hoger Onderwijs
Deeltijds Kunstonderwijs
Volwassenenonderwijs
 

Thema

Beleidsniveau
Vak- en domeingebonden
Vak- en domeinoverstijgend
Internationalisering
 

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden