21 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T22-087

Nieuw

Muzische vorming rapporteren
Doordacht communiceren over de muzische ontwikkeling

Team

Classic

T22-148 Creatief denken
Wuk?! Out of the box?!

Team

Demo plus

T22-153 No drama please
Theater in de klas, een les als een ander

Team

Classic

T22-154 Drama-activiteiten met peuters
Spelen dat de brokken er vanaf vliegen!

Team

Classic

T22-156 Theater in de klas, een les als een ander

Team

Classic

T22-178 Spelen met cajons, boomwhackers, kazoo, ukelele in de klas
Instrumentale update in de klas: van level 2000 ritmestokjes-handtrom naar level 2019 cajon-boomwhacker-ukelele

Team

Classic

T22-230 Muzisch ontwerpen
Werk door op muzische concepten, eindopdrachten en lesopbouw

Team

Classic

T22-232 Introductie muzische ontwikkeling in Zill
Een veldverkenning met visie, leerinhouden en kapstokken

Team

Classic

T22-234 Muzisch hoekenwerk
Ontdek en bedenk muzische hoeken voor in de klas

Team

Classic

T22-235 Muzisch fundament
Krijg inzicht in visie en ingrediënten van muzisch werken

Team

Classic

T22-236 Muzische ontwikkeling evalueren
Product, proces en muzische groei in kaart

Team

Classic

T22-238 De muzische bouwstenen uitgelicht
Verdiep je in de bouwstenen van alle domeinen van muzische vorming

Team

Classic

T22-240 Kunst beschouwen met kinderen
Leer kijken en luisteren naar kunst uit verschillende domeinen

Team

Classic

T22-241 Muzisch creatief met media
Verkennend aan de slag met audiovisuele werkvormen en bouwstenen

Team

Classic

T22-257 Broodje Beeld!
Een hapklare blik op hedendaags beeldonderwijs

Individu

Classic

I22-094

Afgelopen

Muzisch hoekenwerk
Ontdek en bedenk muzische hoeken voor in de klas

Individu

Classic

I22-095

Afgelopen

Muzisch creatief met media
Verkennend aan de slag met audiovisuele werkvormen en bouwstenen

Dag van

Classic

D22-020

Afgelopen

Dag van muzikale opvoeding

Dag van

Classic

D22-023

Afgelopen

Dag van Beeld

Individu

Classic

I22-192

Afgelopen

Dag van esthetica (online)

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

 • Basisonderwijs
  • Gewoon Basisonderwijs
   • Kleuteronderwijs
    • Peuter en eerste kleuter
    • Tweede kleuter
    • Derde kleuter
   • Lager Onderwijs
    • Eerste graad
    • Tweede graad
    • Derde graad
  • Buitengewoon Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
  • Gewoon Secundair Onderwijs
   • Eerste graad
    • A-stroom
    • B-stroom
   • Tweede graad
    • ASO
    • BSO
    • KSO
    • TSO
   • Derde graad
    • ASO
    • BSO
    • KSO
    • TSO
   • Vierde graad
  • Buitengewoon Secundair Onderwijs
  • Deeltijds leren en werken
 • Hoger Onderwijs
 • Deeltijds Kunstonderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Thema

 • Beleidsniveau
  • Kwaliteitsbeleid
  • Professionaliseringsbeleid
  • Preventie en veiligheid
  • Team
  • Innovatie/verandering
 • Vak- en domeingebonden
  • Aardrijkskunde
   • STEM BaO
  • Biologie
  • Chemie
  • Duits
  • Economie en organisatie
  • Engels
  • Frans
  • Fysica
  • Geschiedenis
  • Godsdienst, pastoraal en identiteit
  • Humane wetenschappen
  • Klassieke Talen
  • Lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding
  • Maatschappij en welzijn
  • Mavo en PAV
  • Muzisch creatieve vakken
  • Natuurwetenschappen
  • Nederlands
  • Ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs
  • STEM technieken
   • Mechanica-elektriciteit
   • Agro- en biotechnieken
   • Bouw- en houttechnieken
   • Grafische communicatie en media
  • STEM wetenschappen
   • Industriële wetenschappen
   • Techniek-wetenschappen
  • Voeding en horeca
  • Wereldoriëntatie
  • Wiskunde
  • Mechanica - Elektriciteit
  • Industriële wetenschappen
  • Techniek
  • Gemeenschappelijk leerplan ICT
  • Auto
  • Koeling en warmte
  • Hout en bouw
  • Schilderen en decoratie
 • Vak- en domeinoverstijgend
  • Krachtige leeromgeving
   • Algemene didactiek
   • Differentiatie
   • Evaluatie en feedback
   • Leerbegeleiding
   • Media en ICT
   • Motivatie
   • Werkvormen
   • Zill
   • Klasmanagement
   • STEM BaO
  • Kansrijk en zorgbreed onderwijs
   • Communicatie
   • Diversiteit
   • Inclusie
   • Leerlingenbegeleiding
   • Zelfzorg
   • Welbevinden
  • Taalbeleid
   • Begrijpend lezen
   • CLIL
   • OKAN
   • Taalbeleid algemeen
 • Internationalisering

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
Nieuwe inzichten
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden