30 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T21-005 Broodje Beeld!
Een hapklare blik op hedendaags beeldonderwijs

Team

Classic

T21-035 Creatief denken
Wuk?! Out of the box?!

Team

Demo plus

T21-037 No drama please
Theater in de klas, een les als een ander

Team

Classic

T21-038 Drama-activiteiten met peuters
Spelen dat de brokken er vanaf vliegen!

Team

Classic

T21-039 Theater in de klas, een les als een ander

Team

Classic

T21-116 Muzisch ontwerpen
Werk door op muzische concepten, eindopdrachten en lesopbouw

Team

Classic

T21-126 Introductie muzische ontwikkeling in Zill
Een veldverkenning met visie, leerinhouden en kapstokken

Team

Classic

T21-128 Muzisch hoekenwerk
Ontdek en bedenk muzische hoeken voor in de klas

Team

Classic

T21-130 Ingetogen emoties in een oneindige knuffel
Poëzie-ateliers binnen of buiten klasverband

Team

Classic

T21-132 Spring eens in mijn vleugeltjes
Een actieve doe-sessie over poëzie in de derde kleuterklas en het eerste en tweede leerjaar

Team

Classic

T21-133 Want de bomen hadden benen
Kleuters (3e kleuterklas) en leerlingen 1e en 2e leerjaar poëtisch (kunst)gevoelig(er) maken

Team

Classic

T21-134 Muzisch fundament
Krijg inzicht in visie en ingrediënten van muzisch werken

Team

Classic

T21-136 Muzische ontwikkeling evalueren
Product, proces en muzische groei in kaart

Team

Classic

T21-139 De muzische bouwstenen uitgelicht
Verdiep je in de bouwstenen van alle domeinen van muzische vorming

Team

Classic

T21-140 Mijn vingers golven regenbogen: poëzie op school
Met de groep grasduinen en diepgang ontdekken in poëzie van grote en kleine meesters

Team

Classic

T21-142 Kunst beschouwen met kinderen
Leer kijken en luisteren naar kunst uit verschillende domeinen

Team

Classic

T21-143 Muzisch creatief met media
Verkennend aan de slag met audiovisuele werkvormen en bouwstenen

Team

Classic

T21-144 Woorden met weer-klank
Handig redigeren van gedichten

Team

Classic

T21-216 Cultuur in je vak
Werken vanuit de eindterm 'cultureel bewustzijn en culturele expressie'

Team

Classic

T21-231 Spelen met cajons, boomwhackers, kazoo, ukelele in de klas
Instrumentale update in de klas: van level 2000 ritmestokjes-handtrom naar level 2019 cajon-boomwhacker-ukelele

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

Basisonderwijs
Secundair Onderwijs
Hoger Onderwijs
Deeltijds Kunstonderwijs
Volwassenenonderwijs
 

Thema

Beleidsniveau
Vak- en domeingebonden
Vak- en domeinoverstijgend
Internationalisering
 

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden