13 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T23-117 Scholen samen sterker maken!
Samen aan de slag met praktijkonderzoek op school

Team

Classic

T23-131 School op Maat. Breng beweging in de school, op maat van vraag en specifieke context

Team

Classic

T23-133 Teamcoaching Troef. Speel als team een cruciale rol in de professionele ontwikkeling van collega's

Team

Classic

T23-134 Zorg en aanpak na slechtnieuwsgesprekken
Ondersteunen van collega’s na een minder goede evaluatie

Team

Classic

T23-136 Ben jij een directeur of een schoolleider?
Verken welk soort management- of leiderschapsstijl het best bij je (context) past

Team

Classic

T23-146 Beleidsplan voor hoogbegaafden

Team

Classic

T23-158 De effectieve leerkracht. Een inspirerend en waarderend verhaal
Goed lesgeven: wetenschappelijk onderbouwd en helder verwoord!

Team

Classic

T23-160 Feedback is altijd een cadeau. Maar is het ook een leuk cadeau?
Over de uitbouw van een krachtige feedbackcultuur

Team

Classic

T23-161 Eigenaarschap, zelfsturing, zelfregulatie … Een zoveelste hype of de kern van de zaak?

Team

Classic

T23-252

Nieuw

Aanvangsbegeleiding door en voor iedereen
Van een individuele naar een gedeelde verantwoordelijkheid in de school

Team

Classic

T23-279 Jij, je team en verandering …
Teamgericht begeleiden van veranderingen en omgaan met weerstanden

Individu

Classic

I23-099

Nieuw

Afgelopen

Aanvangsbegeleiding door en voor iedereen
Van een individuele naar een gedeelde verantwoordelijkheid in de school

Individu

Classic

I23-109

Nieuw

Afgelopen

Je Team Coachen (z)Onder Spanning
Introductie in teamcoaching en de impact op spanning binnen je team

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

 • Basisonderwijs
  • Gewoon Basisonderwijs
   • Kleuteronderwijs
    • Peuter en eerste kleuter
    • Tweede kleuter
    • Derde kleuter
   • Lager Onderwijs
    • Eerste graad
    • Tweede graad
    • Derde graad
  • Buitengewoon Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
  • Gewoon Secundair Onderwijs
   • Eerste graad
    • A-stroom
    • B-stroom
   • Tweede graad
    • ASO
    • BSO
    • KSO
    • TSO
   • Derde graad
    • ASO
    • BSO
    • KSO
    • TSO
   • Vierde graad
  • Buitengewoon Secundair Onderwijs
  • Deeltijds leren en werken
 • Hoger Onderwijs
 • Deeltijds Kunstonderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Thema

 • Beleidsniveau
  • Kwaliteitsbeleid
  • Professionaliseringsbeleid
  • Preventie en veiligheid
  • Team
  • Innovatie/verandering
 • Vak- en domeingebonden
  • Aardrijkskunde
   • STEM BaO
  • Biologie
  • Chemie
  • Duits
  • Economie en organisatie
  • Engels
  • Frans
  • Fysica
  • Geschiedenis
  • Godsdienst, pastoraal en identiteit
  • Humane wetenschappen
  • Klassieke Talen
  • Lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding
  • Maatschappij en welzijn
  • Mavo en PAV
  • Muzisch creatieve vakken
  • Natuurwetenschappen
  • Nederlands
  • Ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs
  • STEM technieken
   • Mechanica-elektriciteit
   • Agro- en biotechnieken
   • Bouw- en houttechnieken
   • Grafische communicatie en media
  • STEM wetenschappen
   • Industriële wetenschappen
   • Techniek-wetenschappen
  • Voeding en horeca
  • Wereldoriëntatie
  • Wiskunde
  • Mechanica - Elektriciteit
  • Industriële wetenschappen
  • Techniek
  • Gemeenschappelijk leerplan ICT
  • Auto
  • Koeling en warmte
  • Hout en bouw
  • Schilderen en decoratie
 • Vak- en domeinoverstijgend
  • Krachtige leeromgeving
   • Algemene didactiek
   • Differentiatie
   • Evaluatie en feedback
   • Leerbegeleiding
   • Media en ICT
   • Motivatie
   • Werkvormen
   • Zill
   • Klasmanagement
   • STEM BaO
  • Kansrijk en zorgbreed onderwijs
   • Communicatie
   • Diversiteit
   • Inclusie
   • Leerlingenbegeleiding
   • Zelfzorg
   • Welbevinden
  • Taalbeleid
   • Begrijpend lezen
   • CLIL
   • OKAN
   • Taalbeleid algemeen
 • Internationalisering

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
Nieuwe inzichten
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden