20 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T21-094 Psychomotoriek, DE taal van het jonge kind
De maturiteit van kinderen op een andere manier bekeken

Team

Classic

T21-114 Activiteiten ontwikkelen vanuit Zill
De Zill-uitdagingen toepassen op een concrete activiteit

Team

Classic

T21-115 Werkvormen ontwerpen vanuit Zill
Didactische werkvormen ontwerpen en variëren in functie van Zill

Team

Classic

T21-118 Projecten ontwerpen vanuit Zill
Aan de slag met geïntegreerde klas- of schoolprojecten

Team

Classic

T21-126 Introductie muzische ontwikkeling in Zill
Een veldverkenning met visie, leerinhouden en kapstokken

Team

Classic

T21-127 Introductie oriëntatie op de wereld in Zill
Een veldverkenning in samenspel met het veld Initiatief en verantwoordelijkheid

Team

Classic

T21-129 De Zill-uitdagingen
Visie en krachtlijnen van Zill eigen maken

Team

Classic

T21-134 Muzisch fundament
Krijg inzicht in visie en ingrediënten van muzisch werken

Team

Classic

T21-137 De coachingsrollen van de leraar
Ontwikkeling van kinderen in de klas stimuleren

Team

Classic

T21-139 De muzische bouwstenen uitgelicht
Verdiep je in de bouwstenen van alle domeinen van muzische vorming

Team

Classic

T21-141 Introductie mediakundige ontwikkeling in Zill
Wijs, vaardig en geletterd!

Team

Classic

T21-183 Klavertje4 voor meta-leren en leven - Klaverblad 1: 'denken' en executieve functies
Persoonsgebonden ontwikkeling ondersteunen vanuit metacognitie

Team

Classic

T21-184 Klavertje4 voor meta-leren en leven - Klaverblad 2: metacognitie en dieptegesprekken
Persoonsgebonden ontwikkeling ondersteunen vanuit metacognitie

Team

Classic

T21-185 Klavertje4 voor meta-leren en leven - Klaverblad 3: zelfregulatie en zelfregulerend leren
Persoonsgebonden ontwikkeling ondersteunen vanuit metacognitie

Team

Classic

T21-186 Klavertje4 voor meta-leren en leven - Klaverblad 4: resilience (veerkracht), flexibiliteit en omdenken
Persoonsgebonden ontwikkeling ondersteunen vanuit metacognitie

Team

Classic

T21-228

Nieuw

Op prentenboeken kan je (metend) rekenen
Genieten en realiseren van doelen metend rekenen via een prentenboek voor kleuters uit de tweede en derde kleuterklas

Individu

Classic

I21-012

Afgelopen

Groeigericht breed evalueren en rapporteren: concreet, haalbaar en praktisch!

Individu

Classic

I21-013

Afgelopen

Activiteiten ontwikkelen vanuit Zill
De Zill-uitdagingen toepassen op een concrete activiteit

Individu

Classic

I21-014

Afgelopen

Projecten ontwerpen vanuit Zill
Aan de slag met geïntegreerde klas- of schoolprojecten

Individu

Komen leren

I21-029

Afgelopen

Zin krijgen in … STEM in de kleuterklas
Hoe bouw je een knikkerbaan die voldoet aan een onderzoeksvraag?

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

Basisonderwijs
Secundair Onderwijs
Hoger Onderwijs
Deeltijds Kunstonderwijs
Volwassenenonderwijs
 

Thema

Beleidsniveau
Vak- en domeingebonden
Vak- en domeinoverstijgend
Internationalisering
 

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden