21 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T21-027

Nieuw

Talige grondhouding binnen Zill, op zoek naar inspiratie?

Team

Classic

T21-094 Psychomotoriek, DE taal van het jonge kind
De maturiteit van kinderen op een andere manier bekeken

Team

Classic

T21-114 Activiteiten ontwikkelen vanuit Zill
De Zill-uitdagingen toepassen op een concrete activiteit

Team

Classic

T21-115 Werkvormen ontwerpen vanuit Zill
Didactische werkvormen ontwerpen en variëren in functie van Zill

Team

Classic

T21-118 Projecten ontwerpen vanuit Zill
Aan de slag met geïntegreerde klas- of schoolprojecten

Team

Classic

T21-126 Introductie muzische ontwikkeling in Zill
Een veldverkenning met visie, leerinhouden en kapstokken

Team

Classic

T21-127 Introductie oriëntatie op de wereld in Zill
Een veldverkenning in samenspel met het veld Initiatief en verantwoordelijkheid

Team

Classic

T21-129 De Zill-uitdagingen
Visie en krachtlijnen van Zill eigen maken

Team

Classic

T21-134 Muzisch fundament
Krijg inzicht in visie en ingrediënten van muzisch werken

Team

Classic

T21-137 De coachingsrollen van de leraar
Ontwikkeling van kinderen in de klas stimuleren

Team

Classic

T21-139 De muzische bouwstenen uitgelicht
Verdiep je in de bouwstenen van alle domeinen van muzische vorming

Team

Classic

T21-141 Introductie mediakundige ontwikkeling in Zill
Wijs, vaardig en geletterd!

Team

Classic

T21-183 Klavertje4 voor meta-leren en leven - Klaverblad 1: 'denken' en executieve functies
Persoonsgebonden ontwikkeling ondersteunen vanuit metacognitie

Team

Classic

T21-184 Klavertje4 voor meta-leren en leven - Klaverblad 2: metacognitie en dieptegesprekken
Persoonsgebonden ontwikkeling ondersteunen vanuit metacognitie

Team

Classic

T21-185 Klavertje4 voor meta-leren en leven - Klaverblad 3: zelfregulatie en zelfregulerend leren
Persoonsgebonden ontwikkeling ondersteunen vanuit metacognitie

Team

Classic

T21-186 Klavertje4 voor meta-leren en leven - Klaverblad 4: resilience (veerkracht), flexibiliteit en omdenken
Persoonsgebonden ontwikkeling ondersteunen vanuit metacognitie

Team

Classic

T21-228

Nieuw

Op prentenboeken kan je (metend) rekenen
Genieten en realiseren van doelen metend rekenen via een prentenboek voor kleuters uit de tweede en derde kleuterklas

Individu

Classic

I21-012 Groeigericht breed evalueren en rapporteren: concreet, haalbaar en praktisch!

Individu

Classic

I21-013

Afgelopen

Activiteiten ontwikkelen vanuit Zill
De Zill-uitdagingen toepassen op een concrete activiteit

Individu

Classic

I21-014 Projecten ontwerpen vanuit Zill
Aan de slag met geïntegreerde klas- of schoolprojecten

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

Basisonderwijs
Secundair Onderwijs
Hoger Onderwijs
Deeltijds Kunstonderwijs
Volwassenenonderwijs
 

Thema

Beleidsniveau
Vak- en domeingebonden
Vak- en domeinoverstijgend
Internationalisering
 

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader
Beleidsondersteuners
Administratief ondersteunend personeel
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Leerlingenbegeleiders
CLB-medewerkers
ICT-coördinatoren
Mentoren
Vertrouwenspersonen
GON-begeleiders
Paramedici
Preventieadviseurs
Ouders
Alle geïnteresseerden
Logopedisten
Kinesisten
Orthopedagogen
Studenten lerarenopleiding
Leerlingen
Psychomotorische therapeuten
Vakcoördinatoren