25 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T22-087

Nieuw

Muzische vorming rapporteren
Doordacht communiceren over de muzische ontwikkeling

Team

Classic

T22-088

Nieuw

Reflecteren met kinderen
Kinderen betrekken in hun leerproces vanuit reflectie

Team

Classic

T22-135 Klavertje4 voor meta-leren en leven - Klaverblad 1: 'denken' en executieve functies
Persoonsgebonden ontwikkeling ondersteunen vanuit metacognitie

Team

Classic

T22-136 Klavertje4 voor meta-leren en leven - Klaverblad 2: metacognitie en dieptegesprekken
Persoonsgebonden ontwikkeling ondersteunen vanuit metacognitie

Team

Classic

T22-137 Klavertje4 voor meta-leren en leven - Klaverblad 3: zelfregulatie en zelfregulerend leren
Persoonsgebonden ontwikkeling ondersteunen vanuit metacognitie

Team

Classic

T22-138 Klavertje4 voor meta-leren en leven - Klaverblad 4: resilience (veerkracht), flexibiliteit en omdenken
Persoonsgebonden ontwikkeling ondersteunen vanuit metacognitie

Team

Classic

T22-169 Psychomotoriek, DE taal van het jonge kind
De maturiteit van kinderen op een andere manier bekeken

Team

Classic

T22-228 Activiteiten ontwikkelen vanuit Zill
De Zill-uitdagingen toepassen op een concrete activiteit

Team

Classic

T22-229 Werkvormen ontwerpen vanuit Zill
Didactische werkvormen ontwerpen en variëren in functie van Zill

Team

Classic

T22-231 Projecten ontwerpen vanuit Zill
Aan de slag met geïntegreerde klas- of schoolprojecten

Team

Classic

T22-232 Introductie muzische ontwikkeling in Zill
Een veldverkenning met visie, leerinhouden en kapstokken

Team

Classic

T22-233 Introductie oriëntatie op de wereld in Zill
Een veldverkenning in samenspel met het veld Initiatief en verantwoordelijkheid

Team

Classic

T22-235 Muzisch fundament
Krijg inzicht in visie en ingrediënten van muzisch werken

Team

Classic

T22-237 De coachingsrollen van de leraar
Ontwikkeling van kinderen in de klas stimuleren

Team

Classic

T22-238 De muzische bouwstenen uitgelicht
Verdiep je in de bouwstenen van alle domeinen van muzische vorming

Team

Classic

T22-239 Introductie mediakundige ontwikkeling in Zill
Wijs, vaardig en geletterd!

Individu

Classic

I22-046

Afgelast

Groeigericht breed evalueren en rapporteren: concreet, haalbaar en praktisch!

Individu

Komen leren

I22-064

Afgelast

Zin krijgen in … STEM in de kleuterklas
Hoe bouw je een knikkerbaan die voldoet aan een onderzoeksvraag?

Individu

Classic

I22-089

Nieuw

Afgelast

Als bomen en struiken konden spreken: samen groeien in godsdienst in de kleuterschool (online)
Hoe werken met godsdienst bij jonge kinderen: via praktijkvoorbeelden eenvoudig op weg met de ontwikkelthema’s RKG

Individu

Classic

I22-090

Nieuw

Afgelopen

Samen het bos in: samen arrangementen uitwerken met focus op RKG aan de hand van leeftocht voor kinderen (online)

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

 • Basisonderwijs
  • Gewoon Basisonderwijs
   • Kleuteronderwijs
    • Peuter en eerste kleuter
    • Tweede kleuter
    • Derde kleuter
   • Lager Onderwijs
    • Eerste graad
    • Tweede graad
    • Derde graad
  • Buitengewoon Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
  • Gewoon Secundair Onderwijs
   • Eerste graad
    • A-stroom
    • B-stroom
   • Tweede graad
    • ASO
    • BSO
    • KSO
    • TSO
   • Derde graad
    • ASO
    • BSO
    • KSO
    • TSO
   • Vierde graad
  • Buitengewoon Secundair Onderwijs
  • Deeltijds leren en werken
 • Hoger Onderwijs
 • Deeltijds Kunstonderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Thema

 • Beleidsniveau
  • Kwaliteitsbeleid
  • Professionaliseringsbeleid
  • Preventie en veiligheid
  • Team
  • Innovatie/verandering
 • Vak- en domeingebonden
  • Aardrijkskunde
   • STEM BaO
  • Biologie
  • Chemie
  • Duits
  • Economie en organisatie
  • Engels
  • Frans
  • Fysica
  • Geschiedenis
  • Godsdienst, pastoraal en identiteit
  • Humane wetenschappen
  • Klassieke Talen
  • Lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding
  • Maatschappij en welzijn
  • Mavo en PAV
  • Muzisch creatieve vakken
  • Natuurwetenschappen
  • Nederlands
  • Ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs
  • STEM technieken
   • Mechanica-elektriciteit
   • Agro- en biotechnieken
   • Bouw- en houttechnieken
   • Grafische communicatie en media
  • STEM wetenschappen
   • Industriële wetenschappen
   • Techniek-wetenschappen
  • Voeding en horeca
  • Wereldoriëntatie
  • Wiskunde
  • Mechanica - Elektriciteit
  • Industriële wetenschappen
  • Techniek
  • Gemeenschappelijk leerplan ICT
  • Auto
  • Koeling en warmte
  • Hout en bouw
  • Schilderen en decoratie
 • Vak- en domeinoverstijgend
  • Krachtige leeromgeving
   • Algemene didactiek
   • Differentiatie
   • Evaluatie en feedback
   • Leerbegeleiding
   • Media en ICT
   • Motivatie
   • Werkvormen
   • Zill
   • Klasmanagement
   • STEM BaO
  • Kansrijk en zorgbreed onderwijs
   • Communicatie
   • Diversiteit
   • Inclusie
   • Leerlingenbegeleiding
   • Zelfzorg
   • Welbevinden
  • Taalbeleid
   • Begrijpend lezen
   • CLIL
   • OKAN
   • Taalbeleid algemeen
 • Internationalisering

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
Nieuwe inzichten
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden