18 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T24-088 Activiteiten ontwerpen vanuit Zill
Leer de Zill-uitdagingen toepassen op een concreet onderwijsarrangement

Individu

Komen leren

I24-011

Afgelopen

Outdoor education: Een school vol buiten-leven
Hoe vergroen je een speelplaats? Hoe betrek je de kinderen bij het ontwerp en bij de uitvoering van de plannen? Hoe gebruik je de buitenruimte als klasruimte?

Team

Classic

T24-092 Muzische ontwikkeling in Zill
Een veldverkenning met visie, leerinhouden en kapstokken

Team

Classic

T24-093 Oriëntatie op de wereld in Zill
Een veldverkenning in samenspel met het veld 'initiatief en verantwoordelijkheid'

Team

Classic

T24-095 Muzisch fundament
Krijg inzicht in visie en ingrediënten van muzisch werken

Team

Classic

T24-097 De muzische bouwstenen uitgelicht
Verdiep je in de bouwstenen van alle muzische domeinen

Team

Classic

T24-098 Mediakundige ontwikkeling in Zill
Wijs, vaardig en geletterd!

Team

Classic

T24-103 Ontwikkeling evalueren
Zicht krijgen op de bredere ontwikkeling van kinderen

Team

Classic

T24-104 Processen en producten evalueren
Verken allerlei methodieken die evaluatie ondersteunen

Individu

Komen leren

I25-008 Outdoor education: Een school vol buiten-leven
Hoe gebruik je de buitenruimte als klasruimte? Hoe werk je doelgericht in een groene omgeving?

Team

Classic

T25-129 Activiteiten ontwerpen vanuit Zill
Leer de Zill-uitdagingen toepassen op een concreet onderwijsarrangement

Team

Classic

T25-133 Muzische ontwikkeling in Zill
Een veldverkenning met visie, leerinhouden en kapstokken

Team

Classic

T25-134 Oriëntatie op de wereld in Zill
Een veldverkenning in samenspel met het veld 'initiatief en verantwoordelijkheid'

Team

Classic

T25-136 Muzisch fundament
Krijg inzicht in visie en ingrediënten van muzisch werken

Team

Classic

T25-138 De muzische bouwstenen uitgelicht
Verdiep je in de bouwstenen van alle muzische domeinen

Team

Classic

T25-139 Mediakundige ontwikkeling in Zill
Wijs, vaardig en geletterd!

Team

Classic

T25-144 Ontwikkeling evalueren
Zicht krijgen op de bredere ontwikkeling van kinderen

Team

Classic

T25-145 Processen en producten evalueren
Verken allerlei methodieken die evaluatie ondersteunen

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

 • Basisonderwijs
  • Gewoon Basisonderwijs
   • Kleuteronderwijs
    • Peuter en eerste kleuter
    • Tweede kleuter
    • Derde kleuter
   • Lager Onderwijs
    • Eerste graad
    • Tweede graad
    • Derde graad
  • Buitengewoon Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
  • Gewoon Secundair Onderwijs
   • Eerste graad
    • Eerste leerjaar A
    • Eerste leerjaar B
    • Tweede leerjaar A
    • Tweede leerjaar B
   • Tweede graad
    • Derde leerjaar D-finaliteit
    • Derde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Derde leerjaar A-finaliteit
    • Vierde leerjaar D-finaliteit
    • Vierde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Vierde leerjaar A-finaliteit
   • Derde graad
    • Vijfde leerjaar D-finaliteit
    • Vijfde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Vijfde leerjaar A-finaliteit
    • Zesde leerjaar
     • aso
     • bso
     • kso
     • tso
    • Zevende leerjaar Se-n-Se
     • bso
     • tso
   • Vierde graad
  • Buitengewoon Secundair Onderwijs
  • Deeltijds leren en werken
 • Hoger Onderwijs
 • Deeltijds Kunstonderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Thema

 • Beleidsniveau
  • Kwaliteitsbeleid
  • Professionaliseringsbeleid
  • Preventie en veiligheid
  • Team
  • Innovatie/verandering
 • Vak- en domeingebonden
  • Aardrijkskunde
   • STEM BaO
  • Biologie
  • Chemie
  • Duits
  • Economie en organisatie
  • Engels
  • Frans
  • Fysica
  • Geschiedenis
  • Godsdienst, pastoraal en identiteit
  • Humane wetenschappen
  • Klassieke Talen
  • Lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding
  • Maatschappij en welzijn
  • Mavo en PAV
  • Muzisch creatieve vakken
  • Natuurwetenschappen
  • Nederlands
  • Ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs
  • STEM technieken
   • Mechanica-elektriciteit
   • Agro- en biotechnieken
   • Bouw- en houttechnieken
   • Grafische communicatie en media
  • STEM wetenschappen
   • Industriële wetenschappen
   • Techniek-wetenschappen
  • Voeding en horeca
  • Wereldoriëntatie
  • Wiskunde
  • Mechanica - Elektriciteit
  • Industriële wetenschappen
  • Techniek
  • Gemeenschappelijk leerplan ICT
  • Auto
  • Koeling en warmte
  • Hout en bouw
  • Schilderen en decoratie
 • Vak- en domeinoverstijgend
  • Krachtige leeromgeving
   • Algemene didactiek
   • Differentiatie
   • Evaluatie en feedback
   • Leerbegeleiding
   • Media en ICT
   • Motivatie
   • Werkvormen
   • Zill
   • Klasmanagement
   • STEM BaO
  • Kansrijk en zorgbreed onderwijs
   • Communicatie
   • Diversiteit
   • Inclusie
   • Leerlingenbegeleiding
   • Zelfzorg
   • Welbevinden
  • Taalbeleid
   • Begrijpend lezen
   • CLIL
   • OKAN
   • Taalbeleid algemeen
 • Internationalisering

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
Nieuwe inzichten
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden
Ondersteuningsnetwerk
CLB-medewerkers