58 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T21-184 Klavertje4 voor meta-leren en leven - Klaverblad 2: metacognitie en dieptegesprekken
Persoonsgebonden ontwikkeling ondersteunen vanuit metacognitie

Team

Classic

T21-185 Klavertje4 voor meta-leren en leven - Klaverblad 3: zelfregulatie en zelfregulerend leren
Persoonsgebonden ontwikkeling ondersteunen vanuit metacognitie

Team

Classic

T21-186 Klavertje4 voor meta-leren en leven - Klaverblad 4: resilience (veerkracht), flexibiliteit en omdenken
Persoonsgebonden ontwikkeling ondersteunen vanuit metacognitie

Team

Classic

T21-189 Differentiëren voor hoogbegaafden
Compacten, verrijken en leerlijnen voor hoogbegaafden

Team

Classic

T21-190 QuickWin4Schools 1: krachtige besluitvorming helpt scholen vooruit!
Hoe zorgen we voor brede én gedragen besluitvorming op school?

Team

Classic

T21-191 QuickWin4Schools 2: veranderaanpak is strategie, mensenwerk en loslaten!
Hoe zorgen we voor brede én gedragen veranderaanpak op school?

Team

Classic

T21-192 QuickWin4Schools 3: zelfsturing als sleutelelement voor succesvol veranderen!
Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden!

Team

Classic

T21-193 QuickWin4Schools 4: projectaanpak in veranderingsprocessen!
Hoe zorgen we voor sterke operationele aanpak van verschillende uitdagingen?

Team

Classic

T21-195 Beleidsplan voor hoogbegaafden

Team

Classic

T21-208 Sterk(er) in je klas. Klasmanagement vanuit sterk leiderschap
Geweldbeheersing en zelfbescherming

Team

Classic

T21-212 Loop naar de maan ...
Omgaan met verbale agressie

Team

Classic

T21-241

Nieuw

En wat met de praktijk?! Handvatten bij praktische leerlingbegeleiding van leerlingen met een ontwikkelingsproblematiek

Team

Classic

T21-242

Nieuw

“Yes, we can!” Over motivatie en perfectionisme bij het leren

Individu

Classic

I21-005

Nieuw

Afgelopen

Sterk(er) in je klas. Klasmanagement vanuit sterk leiderschap

Team

Classic

T21-253

Nieuw

Praten met pubers, hoe doe je dat?
Hoe ondersteun je pubers om te vertellen wat hen dwars zit en hoe kan je goed luisteren?

Individu

Classic

I21-103 Studievoormiddag voor administratief personeel
Vaste benoeming in het secundair onderwijs

Individu

Classic

I21-125

Nieuw

Afgelopen

Webinar - Evalueren in de kleuterschool
Dag van de kleuter

Team

Classic

T21-271 Schoolmoeheid? Dat is pas vermoeiend!
Over alternatieven en evenwichten om de mogelijkheden op onderwijs van schoolmoeë leerlingen nog maximaal uit te proberen

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

Basisonderwijs
Secundair Onderwijs
Hoger Onderwijs
Deeltijds Kunstonderwijs
Volwassenenonderwijs
 

Thema

Beleidsniveau
Vak- en domeingebonden
Vak- en domeinoverstijgend
Internationalisering
 

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden