72 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T22-143 QuickWin4Schools 2: veranderaanpak is strategie, mensenwerk en loslaten!
Hoe zorgen we voor brede én gedragen veranderaanpak op school?

Team

Classic

T22-144 QuickWin4Schools 3: zelfsturing als sleutelelement voor succesvol veranderen!
Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden!

Team

Classic

T22-145 QuickWin4Schools 4: projectaanpak in veranderingsprocessen!
Hoe zorgen we voor sterke operationele aanpak van verschillende uitdagingen?

Team

Classic

T22-165 Loop naar de maan ...
Omgaan met verbale agressie

Team

Classic

T22-167 Constructieve feedback in verbinding
Een leerkans om jouw coachende vaardigheden te versterken

Team

Classic

T22-168 De leraar als coach
Focus op de oplossingen i.p.v. op de problemen

Team

Classic

T22-170 Verbindende en coachende feedback in groeigesprekken
Een leerkans om jouw coachende vaardigheden te versterken

Team

Classic

T22-172 Jouw FOCUS of jouw leven!
Hoe manage ik mijn FOCUS in onze digitale wereld?

Team

Classic

T22-173 Het 'keuzekompas'
Een antwoord op keuzestress

Team

Classic

T22-175 De kloof tussen armoede en school overbruggen
Op zoek naar de juiste golflengte

Team

Classic

T22-184 Praten met pubers, hoe doe je dat?
Hoe ondersteun je pubers om te vertellen wat hen dwars zit en hoe kan je goed luisteren?

Team

Classic

T22-186 Gezocht (en gevonden!): vaccin tegen (cyber)pestvirus
Over de kracht van preventie en herstel bij (cyber)pesten

Team

Classic

T22-190 Teamprovisatie
Ontspannende teambuilding via improvisatie!

Team

Classic

T22-191 Interculturele communicatie
Een dubbele uitdaging

Team

Classic

T22-193 Anders kijken naar lastig gedrag
Een andere bril: een andere en betere reactie

Team

Classic

T22-209 Een sanctiebeleid op school / op internaat?
Straffen, belonen, herstellen of relatiebekwaam opvoeden?

Team

Classic

T22-214 Differentiëren voor hoogbegaafden
Compacten, verrijken en leerlijnen voor hoogbegaafden

Team

Classic

T22-217 Conflicten verergeren of ontmijnen?
Assertief en preventief omgaan met verbale conflicten

Team

Classic

T22-218 Speelplaatsmanagement
De speelplaats als veilige en sociale oefenplek

Team

Classic

T22-220 Conflict- en agressiebeheersing als een P.R.O.
PRO: Preventie - Reactie - Opvolging

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

Basisonderwijs
Secundair Onderwijs
Hoger Onderwijs
Deeltijds Kunstonderwijs
Volwassenenonderwijs
 

Thema

Beleidsniveau
Vak- en domeingebonden
Vak- en domeinoverstijgend
Internationalisering
 

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden